Forskningsprojekt om småbørnsastma i fire lav-/middelindkomstlande under FRESH AIR, Horizon 2020 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskningsprojekt om s...

20. oktober 2016

Forskningsprojekt om småbørnsastma i fire lav-/middelindkomstlande under FRESH AIR, Horizon 2020

Akut luftvejssygdom er globalt set den hyppigste dødsårsag hos børn under fem år. Projektet Småbørnsastmas hypotese er, at underdiagnostik af småbørnsastma og overdiagnostik af pneumoni, eller manglende diagnostik, medfører betydelig morbiditet, mortalitet og overforbrug af antibiotika, og giver anledning til et stort unødvendigt ressourceforbrug for forældre og sundhedsvæsen. Projektet foregår i Uganda, Kirgisistan, Vietnam og Grækenland. I foråret var en dansk forskergruppe, heriblandt professor Susanne Reventlow fra Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, således i Kirgisistan for at samarbejde med et forskerhold om projektet.

Læge Marianne Stubbe Østergaard fra Afdeling for Almen Medicin, som deltog i rejsen, fortæller: ”Vores nylige rejse til det mongolske Kirgisistan, hvor vi sammen med et kirgisisk forskerhold drog ud over stepperne forbi bjergtinderne og interviewede og observerede, bekræftede flere af projektets hypoteser: nemlig at astmadiagnosen slet ikke bruges hos småbørn, som i stedet for bliver behandlet med antibiotika, ofte købt uden recept på apoteket. Den første mor, vi interviewede, fortalte, at hendes ene barn på syv måneder, som ellers var sundt, døde af en simpel luftvejslidelse, og nu var hun dybt bekymret for det lille nye barn på 11 måneder, som hele tiden var sygt og hostede - og fik masser af antibiotika.”

Studiet om småbørnsastma omfatter:

  • Et interviewstudie med mødre om deres børns respirationssygdom (sygehistorie, terminologi, myter, behandlingserfaring) samt med sundhedsarbejdere i primærsektoren og ”traditional healers” om lignende temaer.
  • Et observationsstudie af konsultationer i primærsektoren med småbørn med luftvejssygdomme mhp. konsultationen, diagnoser og behandling.
  • Et jordemoderprojekt, hvor jordemødre undervises om reduktion af eksponering for røg under graviditet.
  • Et implementeringsstudie med oplæring af sundhedsarbejdere i astma og identifikation og en rationel behandling af småbørn med astma, baseret på opnået viden i de enkelte lande.

FRESH AIR studiet er et samarbejde under IPCRG (International Primary Care Respiratory Group). Udover småbørnsastma omfatter FRESH AIR studier om KOL (forebyggelse, opsporing, behandling, rehabilitering). Forebyggelsesdelen omhandler nedsat eksponering fra ildsteder og tobak. Studieperioden er fra oktober 2015-september 2018. Læs mere om projektet på http://www.theipcrg.org/display/FRESHAIR/global+action+for+healthy+lungs