16. november 2021

Konference: Hverdagslivet med Type-2 Diabetes

I samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og professionshøjskolen Absalon inviterer Center for Almen Medicin til konferencen Hverdagslivet med type-2 diabetes. Konferencen finder sted 3. marts 2022 på Comwell i Roskilde.

For mennesker, hvis liv og hverdag i forvejen er problemfyldt eller kan forekomme kaotisk, kan det være svært at følge standardiserede behandlingstilbud samt tage og fastholde kontakt til sundhedsvæsnet. Undersøgelser viser, at særligt for sårbare mennesker prioriteres diabetes ikke i hverdagen - måske fordi andre problematikker er mere presserende. Der er behov for mere viden om, hvordan vi kan iværksætte initiativer og indsatser, der øger levetiden og minimerer konsekvenserne af diabetes for de mest sårbare patienter. Med konferencen lægger vi op til i fællesskab, at styrke forskningen på diabetesområdet ved at lægge et særligt perspektiv på hverdagslivet.

Målgruppen for konferencen er forskere fra danske forskningsmiljøer.

Formålet med konferencen er at:

  • Formidle nye forskningsresultater
  • Skabe mulighed for sparring på projektideer og sammen udvikle nye projektideer
  • Danne grobund for opstart af nye netværk på tværs af fagligheder og forskningsmiljøer

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.tilmeld.dk/hverdagslivet/conference