25. november 2021

Mangel på forskning om COVID-19-infektion fra almen praksis

Patienter med mistænkt COVID-19-infektion henvender sig ofte til almen praksis for at få råd og vejledning. Da størstedelen af alle COVID-infektioner er milde og ikke kræver hospitalsindlæggelse, er det vigtigt, at almen praksis kan rådgive, triagere og eventuelt behandle ud fra gældende evidens.

Men hvor meget forskning blev der publiceret om milde COVID-19-infektioner inden for det første år af pandemien? Et ny scoping-review fandt ganske få studier fra almen praksis, hvilket gør evidensbaseret håndtering af mistænkt COVID-19-infektion i almen praksis vanskeligt.

Dette bør give anledning til refleksion over, hvordan man bør håndtere forskning i fremtidige pandemier forskningsmiljøer inden for almen praksis.

Følg dette link for at læse hele artiklen.