MUVAP-studiet får bevilling fra Novo Nordisk Fonden – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > MUVAP-studiet får bevi...

07. maj 2018

MUVAP-studiet får bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Motion og fedme

Læge Rasmus Køster-Rasmussen modtager 1.6 mio. fra Novo Nordisk Fondens postdoc-pulje til almenmedicinere til projektet MUVAP – motion uden vægttab i almen praksis.

MUVAP er et lodtrækningsforsøg, hvor det testes om man kan øge aktivitetsniveau og livskvalitet samt reducere stress hos overvægtige ved at fokusere på at tælle skridt i stedet for at veje patienterne og fokusere på vægttab i almen praksis.

De fleste overvægtige kan ikke vedligeholde et vægttab, hvilket er frustrerende og stressende for dem. Motion er dog sundt, uanset om det resulterer i vægttab eller ej. MUVAP-studiet foregår i almen praksis i Danmark. Målet er at få overvægtige til at motionere, uden det har til formål, at de skal tabe sig. Skridttælleren i patientens egen telefon og konsultationer hos den praktiserende læge er nogle af de midler, der tages i brug.

Studiet er delt op i to faser. Fase 1 er et pilotstudie, hvor interventionen testes og tilpasses. Fase 2 er et lodtrækningsstudie, hvor man efter et år sammenligner livskvalitet og daglige antal skridt i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen. Strategien er ”Tæl ikke kilo – tæl kilometer”.