6. april 2021

Ny artikel om psykosociale konsekvenser efter screening for lungekræft

I en ny artikel af blandt andre Christina Damhus belyses de psykosociale følger til lungekræftscreening. Nationale screeningsprogrammer betyder, at en stor gruppe af umiddelbart raske mennesker inviteres til at deltage i en undersøgelse for potentiel sygdom eller forstadier til sygdom. Hvis svaret fra screeningsundersøgelsen er positivt, følger ofte en række procedurer – procedurer, der uundgåeligt resulterer i ventetid for deltagerne, som kan medføre negative psykosociale konsekvenser.

Studiet fandt en forøgelse af negative psykosociale konsekvenser for deltagere, der fik et positivt svar ved lungekræft-screening og derfor skulle vente 3 måneder på en opfølgende CT- scanning. Studiet fandt ingen forskel på negative psykosociale konsekvenser mellem de patienter, der ved 3 måneders opfølgning fik falsk positivt eller sandt positivt svar. Dette indikerer, at ventetiden uafhængigt af det diagnostiske udfald har betydning for individets mentale tilstand.

Læs artiklen ved at følge dette link, Psychosocial consequences of a three-month follow-up after receiving an abnormal lung cancer CT-screening result: a longitudinal survey.