14. april 2021

Ny artikel om symptombyrde hos personer med kronisk sygdom og multimorbiditet

Patienter med multimorbiditet har ofte komplekse behandlingsforløb og oplever ofte stor symptombyrde. I denne artikel undersøgte vi symptombyrde hos personer med kronisk sygdom og multimorbiditet, hvor forekomsten af symptomer for forskellige kroniske diagnoser og multimorbiditet blev belyst. Derudover undersøgtes hvorvidt symptombyrden påvirkes af, at man har multimorbiditet, frem for at have de kroniske sygdomme enkeltvis. Studiet koblede data fra populationsundersøgelsen den Danske Symptom Kohorte og de danske nationale registre.

Studiet fandt, at både personer med og uden kroniske diagnoser rapporterer mange symptomer, men at personer med multimorbiditet i gennemsnit rapporterede et nyt symptom for hver ny diagnose frem til fire eller flere diagnoser, hvorefter symptomrapporteringen afmattedes. Derudover fandt vi, at for de fleste kombinationer af multimorbiditet var symptombyrden additiv.

 Artiklen kan læses her: https://bmjopen.bmj.com/content/11/4/e041877.full