4. maj 2021

Ny artikel om unge med psykosociale problemer i det danske beskæftigelsessystem og sundhedsvæsen

Julie Høgsgaard Andersen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susanne Reventlow og Annette Sofie Davidsen har netop fået publiceret artiklen Being heard and remembered: young adults’ experiences of recognition in the social and health care systems in Denmark i tidsskriftet Ethos.

Fokus i denne artikel er unge, der har komplekse psykosociale problemer og svært ved at komme i uddannelse og job. Med udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde blandt disse unge, undersøges, hvordan de unge oplever den hjælp og behandling, de får i beskæftigelsessystemet og sundhedsvæsenet gennem fx praktiserende læger, behandlere i psykiatrien, kommunale sagsbehandlere og mentorer samt i aktiveringsprogrammer.

Det argumenteres, at noget af det, der er på spil i mødet mellem de unge og professionelle, er en anerkendelse af de unge som ligeværdige borgere, der fortjener at blive hørt og få hjælp til deres problemer, og som har noget at bidrage med til samfundet. Når de unge oplever denne anerkendelse har det en positiv indflydelse på deres mentale trivsel og deres motivation for at arbejde hen i mod uddannelse eller beskæftigelse. Men når de unge ikke oplever denne anerkendelse, påvirker det deres mentale trivsel negativt, de bliver demotiverede og mister troen på, at de professionelle kan og vil hjælpe dem. Paradoksalt nok kan mødet med professionelle, der egentlig skal hjælpe de unge, derfor bidrage til de unges oplevelse af at være marginaliserede.

Artiklen kan læses ved at klikke her.