4. maj 2021

Ny undersøgelse om gravides angst- og depressionssymptomer under COVID-19

Undersøgelse publiceret i Scandinavian Journal of Public Health af blandt andre adjunkt Gritt Overbeck belyser gravide kvinders mentale velbefindende i Danmark under COVID-19 med særligt fokus på angst- og depressionssymptomer.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i gravide kvinder rekrutteret fra almen praksis, som har besvaret spørgeskemaer i perioden mellem 8. april og 6. maj 2020. Ved sammenligning med en tidligere dansk undersøgelse fra 2016 under en ikke-pandemisk periode, viser studiet ingen forskel i depressive symptomer. Angstsymptomerne, relateret til spørgsmål om generel angst, viser imidlertid en stigning særligt for kvinder i første trimester.