23. juni 2020

Nyt nummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund dedikeret til multimorbiditet

Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin har bidraget til at undersøge fænomenet multisygdom i det aktuelle nummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, som kan læses via linket her. 

Der har altid været mennesker, der led af flere, samtidige, sygdomme, men vores tid er præget af idealer om sund aldring på en måde, som gør ældre med kroniske sygdomme synlige som andet end blot ældre, og den tiltagende specialisering i sundhedsvæsenet betyder, at patienter med flere kroniske sygdomme skal møde mange forskellige steder og har mange forskellige behandlere. Sundhedsydelser styres af sygdomsspecifikke vejledninger, som ikke tager højde for, at man kan fejle mere end én ting.

Det at tale om multisygdom giver læger en anledning til at italesætte den hele patient og behovet for et samlet syn på behandlingen, men betegnelsen sætter også patientens helbredstilstande i centrum i en patientgruppe, hvor sociale forhold ofte spiller en stor rolle. Læs mere her om, hvad det er for udviklinger i sundhedsvæsenet og i samfundet, som bidrager til udviklingen af multisygdom, og om de konsekvenser, som kategorien bringer med sig, både for professionelle og for patienter.

Fra centret har læge, ph.d.-studerende Kristine Bissenbakker, praktiserende læge, professor John Brodersen, læge, lektor Ann Dorrit Guassora, antropolog, postdoc Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, praktiserende læge, postdoc Anne Møller, praktiserende læge, professor Susanne Reventlow samt læge, postdoc Tora Willadsen bidraget til specialudgaven af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Forsiden af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund