28. maj 2021

Offentligt ph.d.-forsvar ved Susanne Boel-Graversen

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 14.00 forsvarer læge og ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis Århus, Susanne Boel Graversen, sin ph.d.-afhandling Short-term readmission and mortality in older patients discharged after a pneumonia admission

Lungebetændelse hos ældre udgør en stadig større udfordring i sundhedsvæsener verden over med talrige hospitalsindlæggelser til følge. Tiden efter udskrivelse udgør en sårbar periode med høj risiko for alvorlige uønskede hændelser. Sammenhængen mellem forskellige risikofaktorer og genindlæggelse og dødelighed efter udskrivelse har været fokus i et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health. I projektet, som er baseret på registerdata, er det undersøgt, hvordan demografiske karakteristika, lægesøgningsadfærd, komorbiditet og medicinforbrug påvirker risikoen for genindlæggelse og dødelighed hos ældre personer i de første 30 dage efter en hospitalsindlæggelse for lungebetændelse. 

Bedømmelsesudvalget består af lektor Christian Wejse fra Institut for Folkesundhed, AU (formand), professor Karen Andersen-Ranberg fra Klinisk Institut, SDU og professor Eric Mortensen fra Division of General Internal Medicine, University of Connecticut.

Vejledere er professor Annelli Sandbæk fra Institut for Folkesundhed, AU (hovedvejleder), klinisk lektor Catherine Hauerslev Foss fra Afdeling for Ældresygdomme, AUH, postdoc. Anette Riisgaard Ribe fra Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus og MSc Henrik Schou Pedersen fra Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus.

Forsvaret afholdes på engelsk og kan følges både online ved virtuel tilstedeværelse og ved fysisk fremmøde (coronapas og mundbind ved gang og stand påkrævet). 

Samfundsmedicinsk Auditorium (lokale 101), bygning 1262,

Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet

Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67838019544