Ph.d.-forsvar: Behandlingen af angst og depression skal organiseres anderledes – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ph.d.-forsvar: Behandl...

24. november 2017

Ph.d.-forsvar: Behandlingen af angst og depression skal organiseres anderledes

500.000 danskere lider af angst og depression. Det går ud over tilværelsen for dem selv og deres familier og venner og koster samfundet enorme summer i tabt produktion. Behandlingen af denne patientgruppe er i dag ofte utilstrækkelig: De fleste patienter kommer i almen praksis, hvor ressourcerne til samtaleterapi er begrænsede, og samarbejdet mellem almen praksis og hospitalspsykiatrien har i mange år været minimalt. 

Nu peger en ny ph.d.-afhandling på nye muligheder for målrettet behandling af disse psykiske lidelser. I afhandlingen har Gritt Overbeck fra Københavns Universitet undersøgt om man kan organisere behandlingen smartere ved at styrke samarbejdet mellem hospitalspsykiatrien og de praktiserende læger. Helt konkret kommer psykiatriske sygeplejersker ud i almen praksis og tilbyder patienterne samtaleterapi. Det er gratis for patienterne, de kommer hurtigt i behandling og de bliver fulgt tæt af både deres praktiserende læge og den psykiatriske sygeplejerske, som i projektet kaldes for en care manager.

Resultaterne er tankevækkende. De sundhedsprofessionelle i undersøgelsen peger entydigt på, at det intensiverede samarbejde mellem psykiatrien og de praktiserende læger virker. Gritt Overbeck siger: "Vi er nødt til at tænke behandlingen på en ny måde, og care managere er en vej frem. Vi har vist at det nye tætte samarbejde kan fungere i praksis og det håber jeg, de ansvarlige vil lytte til."

Gritt Overbeck forsvarer sin ph.d.-afhandling om implementering af collaborative care i Danmark fredag den 1. december kl. 13.00 på Københavns Universitet.