Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ph.d.-forsvar ved Julie Høgsgaard Andersen 11. september 2019 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ph.d.-forsvar ved Juli...

13. august 2019

Ph.d.-forsvar ved Julie Høgsgaard Andersen 11. september 2019

Den 11. september 2019 forsvarer Julie Høgsgaard Andersen sin ph.d.-afhandling med titlen Questioning Care - Anthropological perspectives on the care provided to young adults with psychosocial problems and common mental disorders. I sin afhandling behandler Julie Høgsgaard Andersen problematikken omkring det høje antal unge, der kæmper med psykiske lidelser og deraf følgende psykosociale problemer, og som har svært ved at færdiggøre en uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet. Hun undersøger, hvordan de unge oplever og deltager i de indsatser, de modtager, og hvordan de involverede professionelle udfører og oplever deres arbejde. Gennem afhandlingen viser hun, at den målrettede indsats til de unge – eller manglen på samme – har både personlige og sociale implikationer og kan være afgørende for både de unges mentale trivsel og deres veje mod uddannelse og beskæftigelse.

Forsvaret starter klokken 14:00 og finder sted i 35.01.06 på CSS, se evt. kortet her: https://samf.ku.dk/pdf/css-kort2018.pdf

Se invitationen her!