4. maj 2021

Ph.d.-forsvar ved Rikke Vognbjerg Sydenham: ordination af antibiotika i almen praksis i Danmark

Cand.med. Rikke Vognbjerg Sydenham forsvarer den 28. maj 2021 kl. 14:00. sin ph.d.-afhandling "Antibiotic prescribing in Danish general practice: Determinants for use of diagnostic tests and prescribing."

Forsvaret vil foregå på dansk, online og kan følges på Zoom ved brug af følgende link: https://syddanskuni.zoom.us/j/68476994423

Eksaminatorgruppen vil bestå af professor Morten Lindbæk fra Institut fra Almen Praksis ved University of Oslo, lektor Anne Møller fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet samt professor Niels Nørskov-Lauritsen fra Mikrobiologisk afd. OUH ved Syddansk Universitet.

Rikke Vognbjerg Sydenhams hovedvejleder er lektor Line Bjørnskov Pedersen fra institut for folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet.