Professor Jens Søndergaard får ærespris for sin forskning i almen praksis – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Professor Jens Sønderg...

11. juni 2018

Professor Jens Søndergaard får ærespris for sin forskning i almen praksis

Pressemeddelelse: Professor og forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet, Jens Søndergaard, modtager ”Generalkonsul Ernst Carlsens Fond – Ærespris 2018”.

Prisen tildeles hvert år danske videnskabsmænd, læger og andre, der yder en bemærkelsesværdig indsats ved at forske i og behandle sygdomme. Prisen blev den 28. maj 2018 overrakt af Andreas Rudkjøbing, der ud over at være formand for fonden også er formand for Lægeforeningen.

Den 54-årige professor og forskningsleder får prisen for sin store indsats inden for forskning i det nære sundhedsvæsen og almen praksis. Jens Søndergaard er speciallæge både i almen medicin og klinisk farmakologi.

Om Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU:

Forskningsenhedens fremmeste mål er at bidrage til forbedring og udvikling af sundheden for patienter i sundhedsvæsenet med særligt fokus på indsatsen i og omkring almen praksis.

Enheden huser et tværvidenskabeligt miljø med forskningssamarbejde mellem almen medicin, psykologi, teologi, religionssociologi, antropologi, virksomhedskommunikation, statistik, sundhedsøkonomi, ergoterapi, sygepleje, jordemodervidenskab og folkesundhedsvidenskab. I det tværdisciplinære arbejde benyttes således flere metoder såvel inden for kvantitativ som kvalitativ forskning.  

Om Generalkonsul Ernst Carlsens Fond:

Overordnet har fonden to formål. Først og fremmest uddeler fonden ærespriser til danske videnskabsmænd, læger og andre inden for forskning. Dernæst er formålet at stille et beløb til rådighed for universiteterne i København, Århus og Odense til stipendier til udforskning og behandling af sygdomme. Mere præcist er fondens formål at hædre danske videnskabsmænd, læger og andre, der måtte have ydet et særligt anerkendelsesværdigt arbejde og en betydelig indsats fortrinsvis ved udforskning og behandling af sygdomme, ved uddeling af ærespriser. Ved bedømmelsen skal det tages i betragtning, om den pågældende har udført en værdifuld humanitær indsats.

Årets modtager af Generalkonsul Ernst Carlsens Fond – Ærespris 2018 er professor Jens Søndergaard (i midten). Her flankeret af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen (til venstre) og professor Jakob Kragstrup (til højre), som sammen motiverede og overrakte æresprisen. Foto: Lægeforeningen.