Social ulighed i forløb for patienter med type 2 diabetes – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Social ulighed i forlø...

24. februar 2017

Social ulighed i forløb for patienter med type 2 diabetes

Nyt forskningsprojekt i almen praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis i København indgår i et nyt projekt, som har til formål at forbedre det udbytte, som socialt ressourcesvage patienter med type 2 diabetes har af kontakter til sundhedsvæsenet, samt at forbedre deres adgang til sundhedsvæsenet.

Projektet skal trinvist udvikle og afprøve tværsektorielle indsatser, der reducerer den sociale ulighed i adgang til og udbytte af sundhedsvæsenet. Udviklingen og afprøvningen skal foregå i et tæt samarbejde med de sundhedsprofessionelle, som er involveret i patienternes forløb. Bispebjerg Hospitals endokrinologiske ambulatorium og Center for Diabetes, Københavns Kommune, indgår i projektet.

Aktuelt starter forarbejdet til projektet, hvor vi gerne vil observere eller optage konsultationer med patienter med type 2 diabetes i almen praksis. Tilsvarende følges patienter i diabetesambulatoriet. Formålet med observationer og optagelser er at identificere mekanismer i mødet mellem patient og behandler, der bidrager til, at socialt ressourcesvage patienter ikke får samme tilbud og udbytte som patienter i øvrigt. Ulige brug og udbytte af sundhedsydelser spiller en betydelig rolle i forhold til den sociale ulighed i sundhed og i de sociale konsekvenser af sygdom.

Projektet er støttet af Tværspuljen, Region Hovedstaden, og er et samarbejde mellem forskere på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Afdeling for Socialmedicin, Købehavns Universitet, og Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol. Er du/I interesserede i at vide mere om projektet, kan I kontakte os på anngu@sund.ku.dk