28. januar 2021

Speciale om de relationelle aspekter af videokonsultationer

I forbindelse med et kandidatspeciale i folkesundhedsvidenskab er eksisterende litteratur om patientcentrering i videokonsultationer blevet kortlagt i et systematisk review.

Fundene af det systematiske review indikerer, at de relationelle aspekter har de bedste vilkår i face-to-face konsultationer, og at den fysiske afstand mellem parterne via video skaber udfordringer i konsultationen. Videokonsultationer er præget af reduceret non-verbal kommunikation, der modvirker den visuelle informationsdeling. Herudover anses denne form for konsultationstype som værende mere lægecentreret end patientcentreret, da patienten kommer mindre til orde, hvoraf der gås på kompromis med patientens psykosociale forhold og præferencer. Det tekniske aspekt af konsultationen er ligeledes af stor betydning for oplevelsen og kvaliteten af kommunikationen. Særligt med henblik på forbindelsen, da dette netop er forudsætning for god kommunikation uden forbindelsessvigt og billede- og lydforsinkelser.

Anvendelsen af videokonsultationer bør vurderes i betragtning af den enkelte patients præferencer og tekniske færdigheder. Dette på baggrund af, at både lægens og patientens generelle tekniske kunnen og fortrolighed i forhold til anvendelsen af videokonsultationer bidrager til deres villighed til at benytte sig af dem, og at mangler herpå opleves som en betydelig begrænsning. Hertil bidrager patientens personlighed, eksisterende online adfærd og alder ligeså. I forventningerne om at videokonsultationer desuden reducerer ulige adgang til behandling, kan patienters varierende tekniske færdigheder dermed resultere i lignende ulighed. Litteraturgennemgangen afdækker et behov for yderligere forskning, hvor teknologien ikke udforskes som et neutralt redskab, men hvor det nærmere anses som en del af relationen, samt forskning i hvordan det patientcentrerede kan styrkes indenfor rammerne af teknologien. Derudover identificeres der behov for yderligere forskning på området, der mere entydigt besvarer effektspørgsmål i forhold til klinisk kvalitet.

Læs hele specialet.

Ved nærmere interesse kan der tages kontakt til specialets forfatter Edacan Bilici (kzf869@alumni.ku.dk)