Spørgeskemaseminar på Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Spørgeskemaseminar på ...

22. november 2018

Spørgeskemaseminar på Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin

Den 8. november 2018 blev der afholdt et seminar i udvikling og validering i spørgeskemaer på centrets bibliotek. Biblioteket var fyldt til bristepunktet med en bred skare af interesserede. Flere faggrupper var repræsenteret blandt de fremmødte, såvel som spørgeskema-interesserede med forskelligt fagligt niveau - både studerende og professorer var mødt op. Det samme gjorde sig gældende for underviserne på dagen.

Formiddagen havde indholdsvaliditet ved udvikling af spørgeskemaer på programmet. Dette blev præsenteret med en teoretisk gennemgang samt eksempler på forskning udgået fra Center for Forskning og Uddannelse, hvor der netop er blevet arbejdet med indholdsvaliditet.

Om eftermiddagen blev der fokuseret på skalavalidering gennem en introduktion af Rasch modellerne og Item Response Theory.

Alt i alt en lærerig dag om et emne som tydeligt interesserede mange i huset – netop derfor har seminaret også affødt en interessegruppe for spørgeskemavaliditet. Formatet for denne gruppe er ved at forme sig. (Skriv til kbis@sund.ku.dk hvis du ønsker være en del af interessegruppen)

Tak til alle undervisere, som havde brugt tid på at sørge for et lærerigt program.

En ekstra stor tak til Jessica Malmquist som stod for alt det praktiske og sørgede for hele dagen forløb glidende, og til John Brodersen som sørgede for en rød tråd gennem hele dagsprogrammet.