Screening for udposning på mavepulsåren har også skadelige effekter – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Screening for udposnin...

13. april 2016

Screening for udposning på mavepulsåren har også skadelige effekter

Randomiserede studier har vist, at screening reducerer aneurisme-relaterede dødsfald, og flere lande har indført screening for udposning på mavepulsåren. Men der er også utilsigtede skadelige virkninger forbundet med at screene; og de vigtigste ulemper - fx overdiagnostik, overbehandling, samt de psykosociale konsekvenser det kan få for patienter som gennemgår screeningen - er ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Endvidere er forekomsten af aneurismer faldet med over 70 %, siden man lavede de randomiserede studier, og det betyder, at der i dag er færre fordele ved at screene, hvilket sandsynligvis har forrykket balancen mellem de gavnlige og skadelige effekter, der er forbundet med at screene. I artiklen Harms of screening for abdominal aortic aneurysm i The Lancet argumenterer Læge Minna Johanneson fra Göteborgs Universitet, Karsten Juhl Jørgensen, Nordisk Cochrane Center og John Brodersen, professor i almen medicin, KU, for vigtigheden af at undersøge ulemperne lige så omhyggeligt som fordelene, inden man indfører screening. ’Men det er også vigtigt, at effekten af screeningsprogrammet evalueres løbende,’ fortæller Minna Johanneson; 'når vi tilbyder mennesker en intervention, som de ikke har efterspurgt, så har vi et stort ansvar for, at den ikke forårsager mere skade end gavn’.

Læs artiklen her: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900472-9/fulltext