Praksissektorens Forskningsråd – Københavns Universitet

Almen Praksis > Praksissektorens Forsk...

Praksissektorens Forskningsråd

Hvad er Praksissektorens Forskningsråd?

Praksissektorens Forskningsråds (PF) opgave er at udvikle forskningen i Praksissektoren i Region Hovedstaden.

Praksissektoren omfatter almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapeutpraksis, kiropraktorpraksis, psykologpraksis, fodterapeutpraksis og tandlægepraksis og PF består af repræsentanter for hver af fagene. Formandskabet og den tilknyttede forskningskoordinator er placeret ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Center for Sundhed og Samfund i København. PF er nedsat og finansieret af Region Hovedstaden.

Hvorfor er der brug for Praksissektorens Forskningsråd?

Praksissektoren har sin egen patientpopulation med særlige symptomer og sygdomme, der kun i beskeden grad er blevet udforsket i forhold til patienternes sygdomme i sekundærsektoren. Ligeledes er der beskeden viden om samarbejdet mellem de enkelte fag i praksissektoren og samarbejdet med sekundærsektoren. Der behandles mange patienter i praksissektoren i Region Hovedstaden og udgifterne beløber sig til mere end 5 mia. kr. årligt. Behandlingen i praksissektoren er kun i beskeden grad belagt med forskning og evidens. Der er et stort behov for udvikling med opmærksomhed på de spinkle strukturer, der findes.

Hvad vil Praksissektorens Forskningsråd?

  • Etablere netværk med eksisterende forskningsmiljøer og interesserede i forskning i Praksissektoren.
  • Opslå mindre stipendier  
  • Yde råd og vejledning til forskningsinteresserede.
  • Supportere projekter
  • Etablere kontakt til fonde med henblik på finansiering af forskningsprojekter
  • Etablere kontakt til faglige organisationer i praksissektoren
  • Afholde kurser i forskning i praksissektoren

Medlemmer af Praksissektorens Forskningsråd

John Sahl Andersen, prakt. læge, lektor, ph.d.

Jonas Loft, kiropraktor

Christine Ib, fysioterapeut

Signe Hjortkjær, psykolog

Nina Bonding, tandlæge

Berith John, fodterapeut

Rasmus Pold, speciallæge

Susanne Reventlow, professor, dr. med., Forskningsenheden for Almen Praksis

Anette Sonne, repræsentant for KAP-H, Region Hovedstaden

Jesper Lihn, Enhedschef, Region Hovedstaden

Kontakt

Koordinator for Praksissektorens Forskningsråd Marianne Løgtholt Andreasen kan kontaktes på mailadresse marianne.andreasen@sund.ku.dk eller på telefonnummer 22246165

Formand for Praksissektorens Forskningsråd John Sahl Andersen kan kontaktes på mailadresse sal@sund.ku.dk eller på telefonnummer 35327949/24609928.

    

Marianne Løgtholt Andreasen og John Sahl Andersen

Aktiviteter

Workshop for forskningsinteresserede klinikere: Januar 2019. ”Introduktion til forskning i praksissektoren”. For tilmelding og program - klik her! Tilmeldingsfrist 4. januar 2019  

PF uddeler med jævne mellemrum mindre stipendier til projekter.

Nyheder

3.oktober 2018 modtog PF 467.179 kr. fra Kiropraktorfonden til projekt om multimorbiditet i kiropraktorpraksis.

11.oktober 2018 uddelte PF 50.000 kr. til følgende projekt:

  • ”Kvalitativ undersøgelse af intervention til optimering af behandlingen af ældre mennesker med urinvejsinfektioner gennem forbedring af samarbejdet mellem almen praksis og plejecentre ved Marius Kousgaard