Semesterrapport 1, 2014 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 1, 2014

Semesterrapport 1, 2014

Forskningsenheden for Almen Praksis i København


Organisation

Nyt om medarbejdere

Fra 1. marts er Niels de Fine Olivarius blevet ansat som professor ved Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Fra 1. april er Bibi Hølge-Hazelton tiltrådt en stilling som forskningslektor ved Roskilde-Køge Sygehuse.

Cand.mag. i sprogpsykologi Gritt Overbeck er indskrevet som ph.d.-studerende fra 1. marts med sit ph.d.-projekt ”Implementering af collaborative care for angst og depression i Danmark.” Hovedvejleder er Annette Sofie Davidsen, medvejleder er Marius Brostrøm Kousgaard.

Speciallæge i almen medicin Andreas Heltberg er indskrevet som ph.d.-studerende med sit projekt ”Statinbehandling hos ældre i almen praksis.” Hovedvejleder er John Sahl Andersen, medvejleder er Jakob Kragstrup.

Praktiserende læge Thomas Lykkegaard er blevet tilknyttet FE med projektet ”INR behandling i almen praksis.” Vejleder er Frans Waldorff.

Stud.med. Maria Åhlander Olsen arbejder i januar-august med kandidatspecialeprojektet “The effectiveness of structured personal diabetes care among type 2 diabetic patients with and without cancer: a 19 year follow up study” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Vejleder: Niels de Fine Olivarius. I øvrigt deltager Christen Lykkegaard Andersen og Volkert Siersma.

Stud.med. Sandra Pouplier arbejder som forskningshalvårsstuderende i februar-juli med projektet “Development and patterns of multimorbidity among type 2 diabetic patients and the effectiveness of structured personal diabetes care among patients with and without multimorbidity.” Vejleder: Niels de Fine Olivarius. I øvrigt deltager Tora Grauers Willadsen og Volkert Siersma.

Stud.med. Christina Spangsborg skriver i februar-august sit kandidatspeciale ”The effects of exercise without substantial weight loss: a systematic review” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Vejleder: Niels de Fine Olivarius. I øvrigt deltager Rasmus Køster-Rasmussen.

Stud.med. Charlotte Prag skriver i forårssemestret sit kandidatspeciale “Managing General Practice: how ensuring quality through different forms of control mechanisms affect the general practitioner’s approach to the encounter with the patient” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Vejledere: Annette Davidsen og Susanne Reventlow.

Stud.med. Kristine Bissenbakker skriver i forårssemestret sit kandidatspeciale ”Ældre kvinders oplevelse af krop, helbred og egenomsorg over tid i kontekst af multimorbiditet” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Vejledere: Susanne Reventlow, Ann Dorrit Guassora og Julie H. Andersen.

Stud.med. Anna Sophie Quaade Hartøft  skriver i forårssemestret sit kandidatspeciale “Subjective memory coplaints among elderly patients in general practice and incident hospital based depression” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Hovedvejleder er Frans Waldorff, og medvejleder er Annette Sofie Davidsen.

Stud.med. Sine Berntsen skriver i forårssemestret sit kandidatspeciale “The association between alcohol consumption and mortality in patients diagnosed with mild Alzheimer’s disease” på Forskningsenheden for Almen Praksis. Hovedvejleder er Frans Waldorff, og medvejleder er Jakob Kragstrup.

Sofie Jandorf har forsvaret sit kandidatspeciale med titlen “The impact of patients’ involvement in cooking on their mortality and morbidity. A 19-year follow-up of patients newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus.” Hovedvejleder: Frans Boch Waldorff i samarbejde med Niels Olivarius, Rasmus Køster-Rasmussen og Volkert Siersma.

 

Lokaler og økonomi

Læge Anna Bebe har af Praksissektorens Forskningsråd fået tildelt 500.000 kroner til sit ph.d.-projekt ”Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet.”

Læge Astrid Raahede har af Praksissektorens Forskningsråd fået tildelt 550.000 kroner til sit planlagte ph.d.-projekt ”Akutte indlæggelser fra danske plejehjem.”

Cand.mag. i sprogpsykologi Gritt Overbeck har af Praksissektorens Forskningsråd fået tildelt 500.000 kroner til sit ph.d.-projekt ”Implementering af collaborative care for angst og depression i Danmark.”

Praktiserende læge, ph.d., Anette Hauskov Graungaard har fået tildelt 500.000 kr. i postdoc-stipendium fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Børns trivsel når en forælder har en alvorlig sygdom – et mixed method studie af helbred, livskvalitet og ressourcer hos 8-15-årige børn, når én forælder har kræft.”

 

Arrangementer og besøg

Susanne Reventlow, Niels Olivarius og Annette Davidsen har foretaget rejser til Manchester og Tromsø i forbindelse med et projektsamarbejde omhandlende multimorbiditet, egenomsorg og elektroniske hjælpemidler. Projektet udvikles i samarbejde med datalogi ved Københavns Universitet, IT-Innovation og Forskningsenheden i København samt forskningsmiljøer i England, Norge, Tyskland, Polen og Portugal.

Forskningsenheden havde besøg af Svensk Förening för Allmänmedicins Onödiga-gruppe ved Göran Sjönell den 27. januar, og Susanne Reventlow, Ann Dorrit Guassora og John Brodersen deltog i et møde med gruppen.  

Forskningsfonden og de tre Forskningsenheder i København, Odense og Aarhus arrangerede afskedssymposium for formanden for det faglige råd, Gert Almind, fredag den 31. januar. Symposiet blev afholdt i Medicinsk Museion, København.

Forskningsenheden havde den 17. til den 20. marts besøg af Guri Rørtveit, forskningsleder på Forskningsenheden i Bergen. Guri var på besøg som et led i Forskningsenhedens samarbejde med Forskningsenheden i Bergen, og hun holdt bl.a. oplæg om planerne for et nyt forskningsnetværk i Norge.

Forskningsenheden havde den 9. april besøg af Dr. Louise Locock fra Oxford Biomedical Research Centre, Oxford Universitet, som holdt oplæg om Health Experiences Research Group og Healthtalkonline.  

 

Publikationer

Originale med peer review

Andersen CL, Siersma VD, Hasselbalch HC, Lindegaard H, Vestergaard H, Felding P, Olivarius NdeF, Bjerrum OW. Eosinophilia in routine blood samples as a biomarker for solid tumor development - A study based on The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) Database. Acta Oncologica 2014. Publiceret online, doi: 10.3109/0284186X.2014.887857

Andersen JH, Whyte SR. Measuring risk, managing values: health technology and subjectivity in Denmark. Anthropology & Medicine 2014. Publiceret online, doi: 10.1080/13648470.2014.907022

Biering-Sørensen S, Møller A, Stoltenberg C, Holm JW, Skov PG. The return-to-work process of individuals sick-listed because of whiplash-associated disorder: a three-year follow-up study in a Danish cohort of long-term sickness absentees. BMC Public Health 2014; 14: 113. Doi:10.1186/1471-2458-14-113

Brurberg KG, Fønhus MS, Larun L, Flottorp S, Malterud K. Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review. BMJ Open 2014; 4:e003973. Doi: 10.1136/bmjopen-2013-003973

Christensen SF, Jørgensen LC, Cordoba G, Llor C, Siersma V, Bjerrum L. Marked differences in GPs’ diagnosis of pneumonia between Denmark and Spain: a cross-sectional study. Primary Care Respiratory Journal 2014; 22: 454-458.

Christoffersen T, Bjerrum L, Nielsen ABS. General practitioners do not systematically adhere to regional recommendations on treatment of uncomplicated urinary tract infections. Danish Medical Journal 2014; 61 (4): A4814.

Davidsen AS, Fosgerau CF. General Practitioners' and Psychiatrists' Responses to Emotional Disclosures in Patients with Depression. Patient Education and Counseling 2014; 95: 61-68. Doi: 10.1016/j.pec.2013.12.018

Due TD, Thorsen T, Kousgaard MB, Siersma VD, Waldorff FB: The effectiveness of a semi-tailored facilitator based intervention to optimise chronic care management in general practice: A randomised controlled trial. BMC Family Practice 2014; 15: 65.

Fosgerau CF, Davidsen AS. Patients’ Perspectives on Antidepressant Treatment in Consultations With Physicians. Quality in Health Research 2014. Publiceret online, doi: 10.1177/1049732314528813

Hendriksen C, Vass M. Usikker effekt af opfølgende hjemmebesøg til ældre medicinske patienter efter hospitalsindlæggelse. Ugeskrift for Læger 2014; 176: V04130264.

Hjorth P, Davidsen AS, Skrubbeltrang C, Killian R, Munk-Jørgensen P. A systematic review of controlled interventions to reduce overweight and obesity for people with schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/acps.12245

Holm LV, Hansen DG, Kragstrup J, Johansen C, Christensen RdeP, Vedsted P, Søndergaard J. Influence of comorbidity on cancer patients’ rehabilitation needs, participation in rehabilitation activities and unmet needs: a population-based cohort study. Supportive Care in Cancer 2014. Publiceret online, doi: 10.1007/s00520-014-2188-1

Graungaard AH, Andersen JS. Meeting real patients: a qualitative study of medical students’ experiences of early patient contact. Education for Primary Care 2014; 25 (3): 132-139.

Jensen JF, Gottschau M, Siersma V, Graungaard AH, Holstein BE, Knudsen LE. Association of maternal self-medication and over-the-counter analgesics for children. Pediatrics 2014; 133: 291-298.

Joensen ASK, Kousgaard MB, Burau V. Pursuing Professional Interests at the Local Policy Level: A Comparative Case Study. Professions and Professionalism 2014; 4: 1.

Kristensen MAT, Thorsen T. Mangel på alment praktiserende læger stiger mest i socioøkonomisk udsatte kommuner. Ugeskrift for Læger 2014; 176: V08130497.

Larsen AC, Holst L, Kaczkowski B, Andersen MT, Manfé V, Siersma V, Kolko M, Kiilgaard JF, Winther O, Prause JU, Gniadecki R, Heegaard S. MicroRNA expression analysis and Multiplex ligation-dependent probe amplification in metastatic and non-metastatic uveal melanoma. Acta Ophthalmologica 2014. Publiceret online, doi:10.1111/aos.12322

Lundström H, Siersma V, Nielsen ABS, Brodersen J, Reventlow S, Kragh Andersen P, Olivarius NdeF. The effectiveness of structured personal care of type 2 diabetes on recurrent outcomes. A 19-year follow-up of the study Diabetes Care in General Practice (DCGP). Diabetologia 2014. Publiceret online, doi: 10.1007/s00125-014-3204-1

Lynge E, Kragstrup J, Bjerrum L, Rebolj M. Incidence of Genital Warts in Young Danish Women. Letter. The Journal of Infectious Diseases 2014; 58 (4): 601-602.

Mørck TA, Erdmann SE, Long M, Mathiesen L, Nielsen F, Siersma V, Bonefeld-Jørgensen EC, Knudsen LE. PCB concentrations and dioxin-like activity in serum samples from Danish school children and their mothers living in urban and rural areas. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/bcpt.12214

Nilsson CJ, Siersma V, Mänty M, Lund R, Vass M, Avlund K. Mobility decline in old age: the combined effect of mobility-related fatigue and socioeconomic position. Journal of Epidemiology & Community Health. Publiceret online, doi: 10.1136/jech-2013-203060

Poulsen T, Siersma V, Christensen U, Lund R, Vass M, Avlund K. Educational intervention and functional decline among older people – the modifying effects of social capital. Scandinavian Journal of Public Health 2014. Publiceret online, doi: 10.1177/1403494813520353

Rasmussen JF, Siersma V, Pedersen JH, Heleno B, Saghir Z, Brodersen J. Healthcare costs in the Danish randomised controlled lung cancer CT-Screening trial: a registry study. Lung Cancer 2014; 83: 347-355. Doi: 10.1016/j.lungcan.2013.12.005

Rud K, Egerod I, Brodersen J. Patientoplevelse af accelererede brystkræftoperationer belyst ved spørgeskemaundersøgelse (Patient experiences of fast-track breast cancer surgery). Klinisk Sygepleje 2014; 28 (1): 46-62.

Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovská A, Mauricio D, Ragnarson Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, Acker Kv, Baal Jv, Schaper NC. Health-Related Quality of Life predicts major amputation and death, but not time to healing in people with diabetes mellitus presenting with foot ulcers – the Eurodiale study. Diabetes Care 2014; 37: 694-700.

Tulinius C, Jacobsen EB, Kallestrup P. Innovations and developments: The Danish DYNAMOs: GP trainees engaged in the educational development and delivery of GP training. Education for Primary Care 2014; 25 (3): 171-175.

Østerø J, Siersma V, Brodersen J. Breast Cancer Screening Implementation and Reassurance. European Journal of Public Health 2014; 24 (2): 258-263.

 

Originale, andre

Brodersen J, Rasmussen JF, Heleno B. Screening for Lung Cancer with Low-Dose Computed Tomography. Annals of Internal Medicine 2014; 160 (3): 211.

Brodersen J, Dirksen A, Pedersen JH. Screening for Lung Cancer with Low-Dose Computed Tomography. Annals of Internal Medicine 2014; 160 (3): 212.

Davidsen AS. Samtale og forståelse i almen praksis. Resumé af disputats. Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 2: 177-182.

Dyhr L, Sodemann M. Samtalen med indvandrerpatienten. Hvordan undgå skyttegravskrig? Månedsskrift for Almen Praksis 2013; 11: 873-881.

Heleno B, Jørgensen KJ, Brodersen J. Contribution to the taxonomy on the harms of screening. Kommentar. JAMA Internal Medicine 2014. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=
1785201

Jensen HL. Liv i Almen Praksis. Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet, 2014.

Rasmussen JF, Heleno B, Brodersen J. Illustration of harms in the proposed taxonomy. Kommentar. JAMA Internal Medicine 2014. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1785201

Nielsen HG. Coaching, mentoring og supervision. Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 92: 260-268.

Nielsen HG. Læge – og patient. Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 92: 356-362.

 

Formidlende

Bergenholtz H, Hølge-Hazelton B. Potentialer og barrierer for videreuddannelse på master- og kandidatniveau. En spørgeskemaundersøgelse. I: Hølge-Hazelton B (red.). Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis. Region Sjælland 2014: 112-126.

Brodersen J, Hartling OJ. Sundhedsstyrelsen er på kant med loven. Kronik. Politiken, 10. april.

Brodersen J. Interviewet af Nanna Lodberg Theut til artiklen ”Knap en halv million borgere skal screenes for tarmkræft” på dr.dk. DR, 3. marts.

Brodersen J. Interviewet til P1 Morgen og P4’s nyheder om screening for tarmkræft. DR, 5. februar.

Brodersen J. Interviewet af Carsten G. Johansen til artiklen Kolesterol skal ikke behandles hos raske. Helse.dk, 10. januar.

Brodersen J. Interviewet til DR2 Morgen om screening for tarmkræft. DR, 12. februar.

Ertmann R, Pedersen AF, Jarbøl DE, Kousgaard MB: Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk. IntroPracticus 2014; 4. udgave: 50.

Fabo-Larsen R, Hølge-Hazelton B. Der har været mange andre opgaver, der har haft højere prioritet. Erfaringer fra udvikling af et kursus i etablering af journal clubs. I: Hølge-Hazelton B (red.). Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis. Region Sjælland 2014: 87-99.

Heleno B. Forgotten or neglected – we are told too little about the harms of screening. Practicus 2014; 38 (220): 24-25.

Hølge-Hazelton B (red.). Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis. Region Sjælland 2014.

Hølge-Hazelton B. Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis - etablering, opbygning og udvikling. I: Hølge-Hazelton B (red.). Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis. Region Sjælland 2014: 17-26.

Køster-Rasmussen R. Interviewet af Anne Ringgaard til artiklen Forskere til raske overvægtige: Drop slankekuren. Videnskab.dk, 30. marts.

Køster-Rasmussen R. Interviewet til radioprogrammet Reporterne om årsager til fedme og om det er muligt at forebygge type 2 diabetes. Radio 24syv, 28. marts.

Køster-Rasmussen R. Interviewet til Radioavisen og P3’s nyheder. DR, 30. marts.

Nielsen HG, Farrow A. Coaching, mentoring and supervision. Artikel udsendt med elektronisk nyhedsbrev af Radcliffe Primary Care Education.

Rasmussen JF. Medfører CT-screening for lungekræft et stigende forbrug af sundhedsydelser i almen praksis? Practicus 2014; 38 (220): 22-23.

Reventlow S, Bjerrum L, Kragstrup J, Olivarius NdeF. Det Almenmedicinske Hus i København. IntroPracticus 2014; 4. udgave: 44-45.

Reventlow S, Bjerrum L, Kragstrup J, Olivarius NdeF. Det Almenmedicinske Hus i København. Practicus 2014; 38 (219): 10.

Reventlow S. De nordiske kongresser i almen medicin. IntroPracticus 2014; 4. udgave: 35.

Thomsen TG, Hølge-Hazelton B. Det skal også dokumenteres – udvikling af et artikelskrivningskursus. I: Hølge-Hazelton B (red.). Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis. Region Sjælland 2014: 100-111.

 

Øvrige aktiviteter

Undervisning, kursusledelse

Barrett BA. Gruppeleder på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 3.-6. marts.

Brodersen J. 3-timers forelæsning på 12. semester på medicinstudiet om forebyggelse og screening. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. Underviser på Specialeuddannelsen om medicinsk screening. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. ”Critical Appraisal of the Medical Literature.” Underviser på ph.d.-kursus om kritisk litteraturlæsning. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. Gruppeleder på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 3.-6. marts.

Davidsen AS. “Mentalisering – i undervisningen.” foredrag for 12. semester medicinstuderende. Københavns Universitet, 23. januar.

Ertmann R. Seminarleder og PC-underviser på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 27.-29. januar, 7. og 21. marts.

Graungaard AH. Underviser på ph.d.-kurset ”MEDKVAL1 – Kvalitative metoder i allmenmedisinsk morskning – innføringskurs.” Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Bergen, 24.-26. marts.

Guassora AD. ”Kvalitative forskningsmetoder.” Forelæsning på hold 28.  Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 5. marts.

Guassora AD. Forelæser og gruppeleder på ph.d.-kurset ”MEDKVAL1 – Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning – innføringskurs.” Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Bergen, 24.-26. marts.

Heleno B. Medgruppeleder på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 3.-6. marts.

Hermann C. Seminarleder, PC-underviser og medgruppeleder på hold 28. Kursusleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 27.-29. januar, 3.-7. og 17.-19. og 21. marts.

Kousgaard MB. Kursusleder og underviser på Master of Public Health, ”Organisation og ledelse i sundhedsvæsenet”. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Forårssemestret.

Køster-Rasmussen R. ”Abstract.” Forelæsning på hold 27. ”Præsentationsteknik.” Forelæsning på hold 27 og 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 30. januar, 24. februar og 21. marts.

Løkkegaard T. Medgruppeleder på hold 20. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 3.-6. marts.

Malterud K. “Qualitative research methods – why and how? Basic course in medical and health related research (MEDMET1).” Det medisinsk-odontologiske Fakultet. Universitetet i Bergen, 4. marts.

Malterud K. Kursusleder og forelæser: ”Kvalitative forskningsmetoder – hva og hvorfor?” ”Validitet.” ”Analysemetoder.” ”Refleksivitet.” Ph.d.-kurset ”MEDKVAL1 – Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning – innføringskurs.” Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Bergen, 24.-26. marts.

Møller A. Seminarleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 17.-19. marts.

Nielsen ABS. Seminarleder og PC-underviser på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 27.-29. januar, 7. og 21. marts.

Nielsen HG. Kursusleder på seminar ”Den gode samtale – med familien.” Selskab for samtale og supervision i almen praksis. Slagelse, 28. marts.

Olsen O. ”Introduktion til Evidence Based Medicine.” Forelæsning på hold 28 og 29. Kursusleder på hold 28 og 30. Seminarleder på hold 27 og 29. PC-underviser på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 14. 27.- 30. januar, 17., 24., 26., 28. februar, 3.-7., 13., 17.-21., 25. marts og 28. april.

Søndergaard E. Underviser to dage ugtl. 30 amerikanske universitetsstuderende i Medical Anthropology på DIS – Danish Institute for Study Abroad. København, hele 2014.

Tulinius C. Planlægning og facilitering af møde i forskerforum Education across Borders. Cambridge, 28. april.

Tulinius C. Planlægning og facilitering af møde i forskerforum Arts &Science Researcher Forum. Cambridge, 6. marts.

Tulinius C. Workshop: “Supervision of education research projects for actual or prospective supervisors.” Seminar for almenmedicinske uddannelseslæger, almenmedicinske undervisere, ph.d.-studerende og masterstuderende. Muhimbili University, Dar es Salaam, Tanzania, 13. februar.

Tulinius C, Hibble A. Workshops: “Developing and starting a qualitative research study” og “Analysing Qualitative Research Data”. Uddannelsesforskningsseminar for almenmedicinske uddannelseslæger, almenmedicinske undervisere, ph.d.-studerende og masterstuderende. Muhimbili University, Dar es Salaam, Tanzania, 11.-12. februar.

Tulinius C. Forskningssupervision af vejledere og almenmedicinske uddannelseslæger omkring deres uddannelsesforskningsprojekter. Arrangement og undervisning af medicinske undervisere på seminarer og workshops: “Educational scholarship.” Tenwek Hospital, Bomet, Kenya, 30.-31. januar.

Witt K. ”Kliniske retningslinjer.” Forelæsning på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 6. marts.

 

Vejlednings- og bedømmelsesarbejde

Brodersen J, Waldorff F. Medlem af bedømmelsesudvalg på Københavns Universitet vedr. ansættelse af en ph.d.-studerende til projektet ”Efficacy of acupuncture on postmenopausal symptoms.”

Davidsen AS. Medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d.-stipendier ved Syddansk Universitet samt af bedømmelsesudvalg for ansøgninger om forskningsbevillinger fra fælles pulje mellem Region Sjælland og Roskilde Universitetscenter.

Davidsen AS, Kousgaard MB. Vejledere for cand.mag. i sprogpsykologi Gritt Overbeck i forbindelse med dennes ph.d.-projekt ”Implementering af collaborative care for angst og depression i Danmark.”

Davidsen AS, Reventlow S. Vejledere for stud.med. Charlotte Prag i forbindelse med hendes kandidatopgave “Managing General Practice: how ensuring quality through different forms of control mechanisms affect the general practitioner’s approach to the encounter with the patient.”

Guassora AD, Andersen JH, Reventlow S. Vejledere for medicinstuderende Kristine Bissenbakker i forbindelse med specialeopgaven ”Ældre kvinders oplevelse af krop, helbred og egenomsorg over tid i kontekst af multimorbiditet.”

Hølge-Hazelton B. Udpeget medlem af Det Forskningsfaglige Udvalg til bedømmelse af ansøgninger til Region Sjællands Forskningsfonde, april.

Hølge-Hazelton B. Bedømmer af abstracts og foredragskonkurrence ved Forskningens Dag, Region Sjælland. Nykøbing Falster, 24. april.

Kragstrup J. Medlem af bedømmelsesudvalget for Region Hovedstadens Forskningsfond januar og februar 2014.

Kragstrup J. Medvejleder for læge Andreas Heltberg i forbindelse med dennes ph.d.-projekt ”Statinbehandling hos ældre i almen praksis.”

Olivarius NdeF, Køster-Rasmussen R. Vejledere for stud.med. Christina Spangsborg i forbindelse med kandidatspecialet ”The effects of exercise without substantial weight loss: a systematic review.”

Olivarius NdeF, Willadsen TG, Siersma V. Vejledere for stud.med. Sandra Pouplier i forbindelse med forskningsprojektet “Development and patterns of multimorbidity among type 2 diabetic patients and the effectiveness of structured personal diabetes care among patients with and without multimorbidity.”

Olivarius NdeF, Andersen CL, Siersma V. Vejledere for stud.med. Maria Åhlander Olsen i forbindelse med kandidatspecialet “The effectiveness of structured personal diabetes care among type 2 diabetic patients with and without cancer: a 19 year follow up study.”

Overbeck G. Vejleder for og bedømmer af kandidatspecialer for tre studerende ved INSS, afdeling for sprogpsykologi: Stud.mag. Pernille Friis, stud.mag. Vasanthi Lillebæk Holmen og stud.mag. Mathias Dalmose. Bedømt 20. og 22. februar.

Reventlow S. Bedømmelse af ansøgninger til professorat ved Institute of Health and Society, Universitetet i Oslo, til forskningslektorat i Århus, samt til lektorat/adjunktur ved NICE Welfare, Syddansk Universitet.

Reventlow S. Medlem af bedømmelsesudvalget for Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, uddelingsmøde marts 2014.

Siersma V. Medvejleder ved bachelorprojekt for folkesundhedsvidenskabsstuderende Emilie Lund Egsmose og ved Masterprojekt for folkesundhedsvidenskabsstuderende Pernille Winton Hansen.

Tulinius C. Metodevejleder for Dr Njeri Nyanja, David Karuri og Vincent Lamuka i deres master forskningsprojekter i speciallægeuddannelsen i almen medicin ved Aga Khan University East Africa, Dar-es-Salaam, Tanzania.

Tulinius C. Supervisor for pædagogisk efteruddannelsesgruppe af praktiserende læger, Region Sjælland.

Tulinius C. Reviewer for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

 

Deltagelse i videnskabelige kongresser og konferencer

Due T, Olsen O. 9th Biennial International Conference in Organisational Behaviour in Health Care. CBS. København, 23.-25. april 2014

Møller A. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference. København, 14. januar.

Reventlow S, Overbeck G, Køster-Rasmussen R, Andersen JH. Helbredt- men ikke rask. Almen praksis’ rolle i rehabilitering. Temadag ved Forskningsfonden for almen praksis København, 28. januar.

Reventlow S. Bæredygtigt lederskab - og modet til at praktisere. Konference med Otto Scharmer m.fl. København, 17. marts.

Thorsen T. Implementering af udviklingstiltag i almen praksis – hvad virker? Tværregional konference. Aarhus, 30. april.

 

Videnskabelige præsentationer

Due T. “Creating social relations among lonely older persons – social inclusion by a cartoon museum.” Abstract og poster ved 9th International organizational behavior in healthcare conference. CBS. København, 23.-25. april.

Malterud K. ”Marginalitet i møte med helsetjenesten.” Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning/Ahus. Oslo, 19. marts.

Møller A. ”Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning blandt midaldrende danskere?” Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference. København, 14. januar.

Olsen O. “Resistance and creative interpretations when every day practice meets health policy: A case study of the introduction of routine ultrasound scanning in pregnancy.” Præsentation ved 9th Biennial International Conference in Organisational Behaviour in Health Care. CBS. København, 24. april.

Tulinius C. “Chanting for a better life as a Maasai girl in Kenya: A project proposal in development.” Præsentation ved Researcher Forum Education across Borders. Cambridge Universitet, 25. marts.

Tulinius C. “Introduction to the day and summary of the emerging vision.” Præsentation ved Arts &Sciences Researcher Forum. Cambridge Universitet, 6. marts.

Tulinius C. “Practice & Praxis.” Præsentation ved Arts & Sciences Researcher Forum. Cambridge Universitet, 10. marts.

 

Andre præsentationer

Andersen JH. ”Samarbejde mellem kommuner og almen praksis”. Oplæg på Forskningsfondens Temadag. Forskningsenheden, København, 28. januar.

Brodersen J. ”Hvad taler for/imod screening?” Oplæg ved debatmøde ”Bliv klogere på screening.” Region Sjælland, Næstved, 3. februar.

Brodersen J. Oplæg ved debatmøde om screening for tarmkræft. Det Medicinske Selskab i København, 4. marts.

Brodersen J. ”Screening for kræft – på godt og ondt.” Oplæg for Copenhagen Skeptics in the Pub. København, 17. februar.

Davidsen AS. ”Forståelser af depression.” Foredrag for Diagnosekulturgruppen. Aalborg Universitet, 18. februar.

Davidsen AS. ”Behandling af depression i almen praksis.” Foredrag ved forskningsmøde for ph.d.-studerende i psykiatrien. Region Hovedstaden, 4. marts.

Hølge-Hazelton B. ”Forsknings- og Udviklingskultur i Klinisk Praksis.” Foredrag på Hvidovre og Amager Hospital. København, 10. april. 

Hølge-Hazelton B. ”Postdocs og adjunkter i kombinationsstillinger mellem klinisk praksis og universitet. Muligheder, udfordringer og visioner.” Foredrag for postdoc-netværk. Syddansk Universitet 12. marts.

Kragstrup J. "Kampen om evidens." Workshop på Store Praksisdag. Region Hovedstaden, 28. januar.

Køster-Rasmussen R. ”Efter diabetesdiagnosen - skal vi holde op med at fokusere på vægttab?” Oplæg på Forskningsfondens Temadag. Forskningsenheden, København, 28. januar.

Lykke K. ”Forebyggende arbejde med småbørnsfamilier i almen praksis i 2014.”  Oplæg ved afskedssymposium for Gert Almind. Forskningsfonden for Almen Praksis, København, 31. januar.

Malterud K. ”Forskningsnettverk i tannhelsetjenesten og allmennmedisin - Rapporten sett med et kritisk blikk.” Oplæg for AllmennTann-nettverket. Bergen, 20. januar.

Møller A. ”Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning blandt midaldrende danskere?” Oplæg ved DASAM årsmøde 2014, ved BAR Byggeriets temamøde om nedslidning og på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. København, 7. og 23. februar, og Knudshoved, 21. marts.

Olsen O. ”Hur danska läkare informerar om möjligheten att välja födsloplats” og ”Cochranereview:  Planned hospital birth versus planned home birth”. Foredrag ved Slutseminarium – Rätt att föda. Göteborg, 26. marts.

Overbeck G, Davidsen AS. ”Depression i Almen Praksis.” Oplæg på Almenmedicinsk Forskningsworkshop. Middelfart, 22. januar.

Reventlow S, Ringer A. “Kvalitative metoder.” Workshop ved Forskningens dag 2014. Nykøbing Falster, 24. april.

Reventlow S. ”Forskning i Almen Praksis.” Oplæg ved Forskningens Dag 2014. Nykøbing Falster, 24. april.

Reventlow S. “mAGIC – multimorbidity, mHealth and goal-oriented care.” Oplæg ved møde om projektet mAGIC. Tromsø, 13. januar, og København, 25. februar.

Søndergaard J, Bro F, Reventlow S. ”Gert og Forskningsenhederne for almen praksis – Forskningsenhederne før, nu og i fremtiden.” Oplæg ved afskedssymposium for Gert Almind. Forskningsfonden for Almen Praksis, København, 31. januar. 

Tulinius C. “Chanting for a better life as a Maasai girl in Kenya.” Præsentation ved temauge omkring Kvindernes Internationale Kampdag. Cambridge Universitet, 5. marts.

Willadsen TG, Bebe A, Guassora AD. Præsentation af forskningsprogram om multimorbiditet på Almenmedicinsk Forskningsworkshop. Middelfart, 21. januar.

 

Andet

Andersen, JH. Deltager ved møde om indikatorer til monitorering af sundhedsaftalerne. København, 16. januar.

Bebe A. Deltager ved ph.d.-kurser: ”Statistik” og ”SAS” på CSS samt ”Medical Writing” og ”Responsible Conduct of Research” på Københavns Universitet. København, forårssemestret.

Davidsen A. Besøg af repræsentanter fra Diagnosekulturgruppen i Aalborg med formålet at etablere et samarbejde. Forskningsenheden i København, 28. januar.

Due T. Deltager ved ph.d.-kurser: “GCP and investigator-initiated clinical trials” på Syddansk Universitet, "English for Researchers: Writing, Level 1” på Københavns Universitet, "Introduction to Qualitative Methods in Health Sciences” på Københavns Universitet og ”Responsible Conduct of Research” på Københavns Universitet. København, forårssemestret.

Forskningsenhedens medarbejdere. Deltagere ved møde med arrangørerne af Lægedage om idéer til tema på Lægedage 2014. Forskningsenheden, København, 15. januar.

Forskningsenhedens medarbejdere. Deltagere ved Almenmedicinsk Forskningsworkshop. Middelfart, 21.-22. januar.

Lykke K. Deltager ved arbejdsseminar i Region Sjælland: ”På vej mod sundhedsaftale 2015-2018.” Sorø, 14. januar.

Olsen O. Bidrog til EU COST Action "Childbirth cultures, concerns and consequences" ved møde med portugisisk ph.d. studerende, Mário Santos. København, 3. februar.

Olsen O. Deltager ved Slutseminarium – Rätt att föda; Göteborg, 26. marts.

Reventlow S. Deltager ved møde i Kræftens Bekæmpelse: ”Patienter sætter forskere i arbejde.” København, 16. januar.

Reventlow S. Deltager ved møde om kvalitetsudvikling i Region Sjælland. Sorø, 23. januar.

Reventlow S. Medarrangør af temadag ved Forskningsfonden for almen praksis: ”Helbredt- men ikke rask. Almen praksis’ rolle i rehabilitering.” København, 28. januar.

Reventlow S, Olivarius NdeF,  Davidsen A. Deltagere ved møder og seminarer i forbindelse med planlægning af projektet ”mHealth Advancing Goal-oriented Integrated Care (mAGIC), som planlægges i et samarbejde mellem datalogi ved Københavns Universitet, IT-Innovation og Forskningsenheden i København samt forskningsmiljøer i Manchester, Tromsø, Tyskland, Polen og Portugal.” Tromsø, 13. januar, Manchester Universitet, 24. januar, København, 25. februar, og Manchester, 28. marts.

Reventlow S. Deltager ved møder om styrkelse af forskningen i almen medicin i Region Sjælland. Sorø, 20. februar, og København, 20. marts.

Reventlow S, Møller A. Deltagere ved Store Praksisdag i Region Sjælland. Ringsted, 15. marts.

Reventlow S. Medlem af og deltager ved møde i Nordic Federation of General Practice om de nordiske kongresser for almen praksis. København, 25.april.

Reventlow S. Deltager ved dialogmøde: ”Fremtidens sundhedsvæsen – Hvordan får vi det bedste sundhedsvæsen i Region Sjælland?” Sorø, 28. april.

Tulinius C. Ressourceperson ved planlægning af 2. årlige uddannelseskongres for Eastern African Health Professions Education Association. Kampala Universitet, Uganda, 7. februar.

Willadsen TG. Deltager ved ph.d.-kurser: ”Statistik” og ”SAS” på CSS samt ”Medical Writing” på Københavns Universitet. København, forårssemestret.