Semesterrapport 2 2015 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 2 2015

Semesterrapport 2, 2015

Forskningsenheden for Almen Praksis i København


Organisation

Nyt om medarbejdere

Læge og gæsteforsker fra Portugal Bruno Heleno forsvarede sin ph.d.-afhandling “Quantification of harms in cancer screening: are numbers available and what do they mean?” den 8. juni på Københavns Universitet. Vejledere: John Brodersen og Karsten Juhl Jørgensen.

John Brodersen er pr. 1. september ansat som professor i almen medicin med særligt ansvar for forskning i Region Sjælland. Han er samtidig stoppet i sin almindelige ansættelse på Forskningsenheden, mens han fortsat er tilknyttet Forskningstræningen.

Stud.med. Amal Armstrong forsvarede d. 11. maj sit kandidatspeciale med titlen ”Prodromal symptoms in schizophrenia and the role of general practice.” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

Stud.scient.san.publ. Emil Johannessen forsvarede den 27. august sit kandidatspeciale med titlen ”Negative utilsigtede virkninger ved Quality and Outcomes Framework i almen praksis.” Vejledere var Marius Brostrøm Kousgaard, Susanne Reventlow og Hans Okkels Birk.

Nanna Cecilie Jacobsen forsvarede sit kandidatspeciale med titlen” Betydningen af fysisk aktivitet for den kognitive funktion hos personer med demens – en litteraturgennemgang.” Vejledere var Anna Bebe og Frans Boch Waldorff.

Stud.med. Signe Tang Bertelsen forsvarede d. 6. maj sit kandidatspeciale med titlen “Et casestudie om kontakten mellem almen praksis og kræftpatienter.” Vejleder var Ann Dorrit Guassora.

Antropolog og gæsteforsker fra Brandeis University, Boston, Olivia Spalletta er fra og med august tilknyttet Forskningsenheden, hvor hun skal arbejde i mindst et år. Olivia forsker i, hvad det betyder for familier med Downs-børn, at Downs syndrom bliver mere og mere sjældent.


Lokaler og økonomi

Mads Kristensen er blevet bevilget 510.000 kr. fra Den Regionale Forskningsenhed i Region Sjælland til ph.d.-projektet ”Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patienten.”

Tora Grauers Willadsen er blevet bevilget 300.000 kr. fra Helsefonden til ph.d.-projektet ”Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.”

John Brodersen modtog Magda og Svend Aage Friederichs Nordiske Mindelegat på 100.000 kr. ved Nordisk Kongres i Göteborg den 18. juni.

Ruth Ertmann er blevet bevilget 15.000 kr. fra direktør Jacobsen Madsen & Hustru Olga Madsens Fond.


Arrangementer og besøg

Forskningsenheden var den 11. maj vært ved et besøg af Helen Atherton fra National Institute for Health Research, School for Primary Care Research, University of Oxford.  Helen Atherton kom med et forslag til et kvalitativt studie om danske lægers erfaringer med e-mail-konsultationer og holdt i den forbindelse oplæg på Forskningsenheden.

John Brodersen afholdt den 8. juni symposiet “Centre for Evidence-Based Medicine. Twenty years of EBM at University of Oxford,” hvor oplægsholderen var Carl Heneghan, Professor of EBM & Director of CEBM ved University of Oxford.

John Brodersen afholdt den 9. juni workshoppen ”How to teach evidence-based medicine.” Oplægsholdere: Professor, praktiserende læge Signe Flottorp, Oslo Universitet, professor Peter Gøtzsche, Københavns Universitet, og John Brodersen.

Publikationer

Afhandlinger


Heleno B.
Quantification of harms in cancer screening: are numbers available and what do they mean? Ph.d.-afhandling. Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet 2015.

 

Originale med peer review

Bergenholtz H, Hølge-Hazelton B, Jarlbæk L. Organisation and Evaluation of General Palliative Care in Hospital – a case study. BMC Palliative Care 2015; 14: 23. Doi:10.1186/s12904-015-0022-2.

Bergenholtz H, Jarlbæk L, Hølge-Hazelton B. The Culture of General Palliative Nursing Care in Medical Departments - An Ethnographic Study. International Journal of Palliative Nursing 2015; 21 (4): 193-201

Dyreborg J, Lipscomb HJ, Olsen O, Törner M, Nielsen K, Lund J, Kines P, Guldenmund F, Bengtsen E, Gensby U, Rasmussen K, Zohar D. Safety interventions for the prevention of accidents at work: A protocol. Campbell Systematic Reviews 2015. The Campbell Library, Social Welfare Group. http://www.campbellcollaboration.org/lib/project/222/

Graff HJ, Siersma V, Kragstrup J, Petersson B. Increased health care utilisation in international adoptees. Danish Medical Journal 2015; 62, A5111.

Guassora AD, Jarlbaek L, Thorsen T. Preparing general practitioners to receive cancer patients following treatment in secondary care: a qualitative study. BMC Health Services Research 2015; 15: 202. DOI 10.1186/s12913-015-0856-6.

Heleno B, Siersma V, Brodersen J. Impact of diagnostic invasiveness on the psychosocial consequences of false-positive mammography: cohort study. Annals of Family Medicine 2015; 13 (3): 242-249. Doi: 10.1370/afm.1762.

Heleno B, Siersma V, Brodersen J. Waiting time and the psychosocial consequences of false-positive mammography: cohort study. Brief report. Journal of Negative Results in BioMedicine 2015: 14: 8. Doi: 10.1186/s12952-015-0028-6.

Hestbech M, Lynge E, Kragstrup J, Siersma V, Baillet MV, Brodersen J. The impact of HPV vaccination on future cervical screening: a simulation study of two birth cohorts in Denmark. BMJ Open 2015; publiceret online, doi: 10.1136/bmjopen-2015-007921.   

Hjorth P, Davidsen AS, Killian R, Jensen SOV, Sørensen HØ, Munk-Jørgensen P. Intervention to promote physical health in staff within mental health facilities and the impact on patients’ physical health. Nordic Journal of Psychiatry 2015; publiceret online, doi: 10.3109/08039488

Katon W, Pedersen HS, Ribe AR, Fenger-Grøn M, Davydow D, Waldorff FB, Vestergaard M. Effect of Depression and Diabetes Mellitus on the Risk for Dementia: A National Population-Based Cohort Study. JAMA Psychiatry 2015; 72 (6): 612-619. Doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.0082.

Lauritsen MG, Kreiner S, Söderström M, Dørup J, Lous J. A speech reception in noise test for preschool children (the Galker-test): Validity, reliability and acceptance. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2015; publiceret online, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2015.07.028

Lippert ML, Reventlow S, Kousgaard MB. The uses and implications of standards in general practice consultations. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 2015; publiceret online, doi: 10.1177/1363459315590245.

Nabe-Nielsen K, Persson R, Nielsen K, Olsen O, Carneiro IG, Garde AH. Perspectives on Randomization and Readiness for Change in a Workplace Intervention Study. In Karanika-Murray, Maria, Biron, Caroline (red.). Derailed Organizational Interventions for Stress and Well-Being - Confessions of Failure and Solutions for Success. Springer 2015. 201-208.

Rothing M, Malterud K, Frich JC. Coordination of care in Huntinton's disease - A qualitative study of family caregivers' experiences and expectations. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2015; publiceret online, doi: 10.1111/scs.12212.

Strykowski D, Nielsen ABS, Llor C, Siersma V, Bjerrum L. An intervention with access to C-reactive protein rapid test reduces antibiotic overprescribing in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD. Family Medicine 2015; publiceret online, doi:10.1093/fampra/cmv020.

Søndergaard E, Willadsen TG, Guassora AD, Vestergaard M, Tomasdottir MO, Borgquist L, Holmberg-Marttila D, Olivarius NdeF, Reventlow S. Problems and challenges in relation to treatment of patients with multimorbidity: Doctors’ views and attitudes. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015; 33 (2): 121-126. Doi: 10.3109/02813432.2015.1041828.

Tavlo M, Eljaja S, Tranum-Jensen J, Siersma V, Krogsgaard MR. The role of the anterolateral ligament in ACL insufficient and reconstructed knees on rotary stability. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2015; publiceret online, doi:10.1111/sms.12524.

 

Originale, andre

Andersen JH, Thorsen T, Kousgaard MB. Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2015; 91 (4): 24-31.

Hvas L, Getz L, Hultberg J. Narrativ medicin i den allmänmedicinska praktiken – del 2. Allmän Medicin (Tidskrift för svensk förening för allmänmedicin) 2015; 2. http://www.sfam.se/allmanmedicin/narrativ-medicin-i-den-allmanmedicinska-praktiken-del-2/

Hvas L. Personcentreret medicin – hvad er det, og hvad er det ikke? Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 5: 393-401.

McCaffery K, Jacklyn G, Barratt A, Brodersen J, Glasziou P, Carter S, Hicks N, Howard K, Irwig L. Moving From Evidence to Action: Recommendations About Screening. I: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ (red.). Advanced Topics in Moving From Evidence to Action. Users’ Guides to the Medical Literature. A Manual for Evidence-Based Clinical Practice. Third edition. JAMA and Archives Journals & McGraw-Hill Professional 2015. Kapitel 22.3.

Waldorff FB, Kousgaard MB, Pedersen LB, Hutters CL, Andersen MK. Forskningsprojekt om akkreditering i almen praksis (AKIAP-projektet). Practicus 2015; (39): 7.

 

Formidlende


Hvas L. ”Må man blande sig i andres sygdom?” Interview i Kristeligt Dagblad, 12. juni.

Hvas L. ”Hjertestartere på plejehjem.” Interview i debatprogram. Radio 24syv Morgen, 14. august.

Hvas L. ”Læger overser skjult syndrom.” Interview i BT, 18. august.

Hølge-Hazelton B, Thomsen TG (red.). Forsknings- og udviklingskultur. Fra projekt til Publikation. Region Sjælland 2015.

Olsen O. ”Kun få af psykologiens resultater kan reproduceres.” Interview til Videnskab.dk af Bo Christensen, 28. august: http://videnskab.dk/kultur-samfund/under-halvdelen-af-psykologiens-resultater-kan-reproduceres

Waldorff FB, Kousgaard MK, Pedersen LB, Hutters CL, Andersen MK.  Forskningsprojekt om akkreditering i almen praksis (AKIAP projektet). Practicus 2015; 226: 7.

Aabenhus R. ”Danskerne får for meget antibiotika.” Interview i Berlingske Tidende, 1. juli. https://www.b.dk/sundhed/danskerne-faar-for-meget-antibiotika#


Øvrige aktiviteter

Undervisning, kursusledelse

Brodersen J. Underviser og eksaminator på 6. semester af kandidatdelen på medicinstudiet. Undervisning i konsultationstræning og om forebyggelse, screening og overdiagnostik. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. Undervisning i screening på den teoretiske specialeuddannelse i almen medicin. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. Kursusledelse og undervisning på ph.d.-kursus i kritisk litteraturlæsning og evidensbaseret medicin. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. Underviser på et internationalt ugekursus i evidensbaseret medicin i Holmsbu, Oslo, arrangeret af Kunnskabssenteret.

Ertmann R. Seminarleder på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 29. maj, 9., 15., 22., 26. juni.

Guassora AD. ”Kvalitative forskningsmetoder i almen praksis.” Forelæsning på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 27. maj.

Guassora AD. Eksaminator til tentamen i Tidlig Patientkontakt. Københavns Universitet, 1. juni.

Heleno B. Gruppeleder på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 22., 26.-28. maj.

Hermann C. Kursusleder på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 4.-6., 22., 26.-29. maj, 9., 15., 22., 26. juni.

Hestbech M. Underviser på Tidlig Patient Kontakt, Hold 103, 1. semester. Medicinstudiet, Københavns Universitet, forårssemestret.

Kousgaard MB. Kursusleder og underviser på Master of Public Health, Specialmodul 2: ”Organisation og ledelse i sundhedsvæsenet”. Københavns Universitet, forårssemestret.

Lykke K. Gruppeleder på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 22., 26.-28. maj.

Møller A. Seminarleder på hold 33. ”Abstract” og ”Præsentationsteknik.” Forelæsninger på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 4. og 6. maj, 9. og 15. juni.

Nielsen ABS. Seminarleder på hold 33. ”Vidensøgning på internettet.” Forelæsning på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 4., 5., 6. og 29. maj, 9., 15., 22. og 26. juni.

Olsen O. PC-underviser, seminarleder og gruppeleder på hold 33. Kursusleder på hold 34. ”Introduktion til Evidence Based Medicine.” Forelæsning på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 4.-6. og 26.-29. maj, 9., 15, 22. og 26. juni.

Aabenhus R. Seminarleder på hold 33. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 4. og 5. maj, 15. juni.

 

Vejlednings- og bedømmelsesarbejde

Brodersen J. Censor på Master of Public Health, Syddansk Universitet, Odense i forbindelse med to kandidatopgaver.

Brodersen J. Hovedvejleder for forskningsårsstuderende Lars Kristian Jessen vedr. projektet ”Consequences of Overdiagnosis.”

Brodersen J. Hovedvejleder for forskningsårsstuderende Manja Dahl Jensen vedr. projektet ”The direct and derived cost of lung cancer screening.”

Brodersen J. Hovedvejleder for forskningsårsstuderende Mikela Krag vedr. projektet ”Quantification of overdiagnosis in randomised trials of cancer screening: an overview of systematic reviews.”

Brodersen J. Hovedvejleder for forskningsårsstuderende Sie Kolthoff vedr. projektet ”Content of Invitations for Publicly Funded Cervical Screening: Do invitations for cervical screening provide sufficient information to enable women to make an informed choice?: Cross-sectional study.”

Brodersen J. Hovedvejleder for bachelorstuderende i folkesundhedsvidenskab Gabriela Byskov Petersen & Christina Sadolin Damhus vedr. projektet ” Informed or misinformed choice: Framing effects in a national information pamphlet on colorectal cancer screening.”

Davidsen AS. Vejleder for forskningsårsstuderende Sanciya Monoharan vedr. projektet ”Collaborative Care for patienter med depression og somatisk komorbiditet.”

Davidsen AS. Vejleder for stud.med. Anna Sofie Bech ved dennes kandidatspeciale ”Guided internet-baseret kognitiv terapi for patienter med depression i almen praksis.”

Davidsen AS. Vejleder for stud.med. Signe Boye Knudsen ved dennes kandidatspeciale ”Indikationer for ordination af antidepressiva i almen praksis og indflydelse af patient- og lægekarakteristika.”

Davidsen AS. Vejleder for forskningsårsstuderende Emil Langberg ved dennes kandidatspeciale ”Person/patient-centreret tilgang i almen medicin- en litteraturbaseret gennemgang af begrebet og dets betydning for almen praksis i Danmark i dag.”

Guassora AD. Vejleder for stud.med. Maria Erlang ved hendes kandidatspeciale ” Hvordan undgår sundhedspersonale stigma i kommunikationen med overvægtige patienter.”

Hølge-Hazelton B. Advisory board member ved Aasebø Haukens postdoc-projekt “The cancer journey changed my life - a mixed method study of young cancer survivors psycho-social needs and challenges from diagnosis to rehabilitation." Centre for Crisis Psychology, Bergen.

Reventlow S. Bedømmer og chair for bedømmelseskomitéen i forbindelse med Karen Dam Nielsens ph.d.-forsvar for projektet ”Invited to Participate? An Ethnography of Patient-Involving E-health in Heart Care,” som blev forsvaret den 12. maj.

Siersma V. Medvejleder for kandidatstuderende ved folkesundhedsvidenskab Lea Nordahl Christoffersen og Anne Katrine Hansen ved deres kandidatspeciale “Effectiveness of the education program Next Education.”

 

Deltagelse i grupper og udvalg (nyt siden sidst)

Brodersen J. Udvalget for nationale screeningsprogrammer, Sundhedsstyrelsen.

Broholm KAK. Medlem af administrativ styregruppe FE/AAM.

Davidsen AS.  IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. psykofarmaka.

Guassora AD. Medlem af Forsknings- og Kvalitetsudviklingsgruppen vedrørende personcentreret medicin. Arrangør af seminarrækken Forum for multimorbiditet, Det Almenmedicinske Hus, KU. Medlem af Center for Intersubjektivitet i Medicinsk Kommunikation, KU.

Hestbech M. Medlem af administrativ styregruppe FE/AAM.

Hvas L. Medlem af ”Præstøgruppen – Den almenmedicinske tænketank.” Medlem af emnegruppe om Personcentreret Medicin på Forskningsenheden.

Møller A. Formand for Almenmedicinsk Forskningsnetværk Sjælland (AFS). Medlem af administrativ styregruppe FE/AAM. Medlem af Scientific Committee til WONCA Europe 2016 i København.

Olivarius N. Medlem af administrativ styregruppe FE/AAM.

Overbeck G. Valgt til bestyrelsen i Dansk Implementeringsnetværk (DIN) periode 2015-2017. Deltager i Dansk Implementeringsnetværks forskernetværk (DIN-F).

Reventlow S. Bedømmelsesudvalg for Velux-fondens postdoc-ansøgninger inden for rehabiliteringsforskning.  Medlem af Bestyrelsen for Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat, uddelt nordisk pris i forbindelse med Nordisk kongres.. Siden 23.6 – medlem af sparringsgruppe vedr. projektet Vores Sundhedsvæsen – ifølge danskerne, igangsat af Mandag Morgen og TrygFonden.  Medlem af ekspertgruppe for ViBIS og TrygFonden i forbindelse med strategiprogram til implementering af systematisk anvendelse af oplysninger rapporteret af patienter i kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen PRO(M). Medlem af administrativ styregruppe FE/AAM.

Aabenhus R. Medlem af forskningsudvalget under DSAM. Medlem af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) Antibiotikagruppe.

 

Deltagelse i videnskabelige kongresser og konferencer

Andersen JH, Bebe A, Brodersen J, Broholm KAK, Davidsen AS, Due T, Dyhr L, Ertmann R, Graungaard A, Heleno B, Hestbech M, Hvas L, Jönsson ABR, Kousgaard MB, Kristensen MAT, Køster-Rasmussen R, Lykke K, Malterud K, Møller A, Nielsen HG, Nicolaisdottír D, Olivarius N, Olsen O, Overbeck G, Raahede A, Reventlow S, Siersma V, Søndergaard E, Thorsen T, Waldorff FB, Willadsen TG, Witt K, Aabenhus R. Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Brodersen J, Siersma V. Preventing Overdiagnosis. Bethesda, 1.-14. september.

Brodersen J. The 4th Conference of Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe (AGPFMSEE). Ljubljana, 4.-6. juni.

Nielsen HG. Balint Conference. Malmø, 24.-26. april.

Reventlow S. 8th Annual Meeting of the Cancer and Primary Care Research International Network (Ca-PRI ) Århus, 20.-22. maj.

Siersma V. International Symposium of the Diabetic Foot. Gravenhage, 20.-23. maj.

 

 Videnskabelige præsentationer

Andersen JH, Thorsen T, Kousgaard MB. “Collaboration between general practice and municipalities on the referral of patients with chronic diseases to patient education and rehabilitation programs in the municipalities.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Bagger K, Nielsen ABS, Siersma V, Bjerrum L. "Inappropriate antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in general practice - difference between patient genders?" Poster ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Bebe A, Nielsen ABS, Søndergaard J, Willadsen T, Siersma V, Kragstrup J, Raahede A, Waldorff FB. "Validation of permanent nursing home residency in a nation-wide Danish database." Poster ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Brodersen J. “Quaternary Prevention - Doing More Good than Harm.” Keynote lecture at the 4th Conference of Association of general practice/family medicine of South-East Europe (AGPFMSEE). Ljubljana, 4.-6. juni.

Brodersen J. “Quaternary Prevention - Doing More Good than Harm.” Keynote lecture ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Brodersen J, Heleno B. “Is it better to replace the old cancer screening technology with new and more sensitive technology or are the consequences more overdiagnosis and overtreatment?” Workshop ved the 19th Nordic Congress of General Practice, Göteborg, 16. juni.

Brouer M. “Co-parenting - an update on family dynamics. Knowledge from basic research in psychology.” Workshop ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Davidsen AS. Patient perspectives on antidepressant treatment. Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16. juni.

Davidsen AS. Mentalization – Understanding patients in general practice. Præsentation ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16. juni.

Davidsen AS, Hultberg J, Dyhr L, Hvas L, Mjølstad BP, Getz L. “Person Centred Medicine - a humanistic approach to the clinical foundation of Family Medicine.” Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Due TD, Thorsen T, Waldorff FB, Kousgaard MB. Practice facilitation – the black box. Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Due TD, Siersma V, Waldorff FB. Social relations and loneliness among patients aged 65 years and older consulting their general practitioner.  Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Ertmann R, Graungaard A, Sahl J, Kragstrup J, Bjerrum L, Andersen AMN, Reventlow S, Thomsen JL, Poulsen M, Lassen B, Lykke K. “An electronic pregnancy health record – first step in establishment of a Danish birth cohort in general practice.” Poster ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16.-18. juni.

Fosse A, Ruths S, Malterud K, Schaufel M. “It wasn’t as hard as I’d thought - a focus group study about newly qualified doctors’ learning experiences with end-of-life care.” Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Getz L, Vogt H, Sigurdsson JA, Hvas L. “Personalized medicine meets general practice - a SWOT analysis.” Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Johansson M, Heleno B, Hestbech M, Martins C, Brodersen J. “The healthy individual in preventive medicine – a symposium about individuals’ preferences and relevant evidence in screening.” Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Klode K, Hølge-Hazelton B, Hegaard HK. "Praxis for antenatal care for pregnant women with social problems and/or mental disorders in Denmark - A national survey of the differentiated antenatal care at level 3." Poster ved Care4 - International Scientific Nursing and Midwifery Congress. Antwerpen, februar.

Klode K, Hegaard HK, Hølge-Hazelton B. "Vulnerable pregnant women´s experiences with antenatal care – a study in progress." Poster ved Care4 - International Scientific Nursing and Midwifery Congress. Antwerpen, februar.

Kristensen MT, Guassora AD, Hølge-Hazelton B, Waldorff FB. ”General Practitioners’ perceptions and assessments of Self-Care Ability in Patients with Multimorbidity and difficulties in Disease Management.” Poster ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16.-18. juni.

Lund K, Waldorff FB, Siersma V, Brodersen J. “Adequate measurement of menopausal symptoms.” Poster ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16.-18. juni.

Nielsen HG, Nielsen BM, Rosvold EO, Kjeldmand D. “Physician, Heal Thyself! The doctor as a patient.” Workshop ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Olsen O, Raahede A, Klovning A, Sjönell G, Stæhr A, Hjørleifsson S. ”New evidence – change of practice? A workshop about patient information, patient values and shared decision making; with place of birth as case.” Workshop ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Olsen O, Stæhr A. “New evidence and change of practice – a successful(?) implementation process.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Olsen O, Liira H, Rasmussen JF, Kristensen MAT, Bebe A, Køster-Rasmussen R, Drivsholm T, Hermann C, Brodersen J, Klovning A, Witt K, Flottorp S, Heleno B, Hestbech M. “Benefits and harms of general health checks - lifelong learning in general practice: how to read and use scientific literature.” Workshop ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Olsen O, Overbeck G. “Decision making may be painful when new evidence challenges previous clinical practice: a linguistic study.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Overbeck G, Olsen O. ”Linguistic choices and evidence based practice.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Overbeck G, Davidsen AS. “Which professional competences make collaborative care work? A study of GPs’, psychiatric nurses’ and psychiatrists’ views.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Pickwell K, Siersma V, Kars M, Schaper N. “Predictors of lower-extremity amputation in patients with an infected foot ulcer?” Præsentation ved International Symposium of the Diabetic Foot, Gravenhage, 20. maj.

Roksund G, Swensen E, Sundby H, Laudal M, Westin S, Johnson GE, Hvas L, Nilsson B. “The price of increased productivity: does psychiatry work as tool for exclusion of the young?” Workshop ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Søndergaard E. "Er Lolland'isme vor tids Orientalism?" Præsentation på Forskningsmøde.. Forskningsenheden, 9. juni.

Søndergaard E, Willadsen T, Guassora A, Vestergaard M, Tomasdottir M, Borgquist L, Holmberg-Marttila D, Olivarius N, Reventlow S. "Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General Practitioners' views and attitudes." Poster ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Søndergaard E, Lykke K, Ertmann R, Reventlow S. "Developing systematic health care records for preventive child health examinations in general practice through the use of an adapted nominal group technique". Poster ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16.-18. juni.

Thorsen T, Due T, Waldorff FB. “Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Waldorff FB, Nicolaisdóttir DR, Kousgaard MB, Reventlow R, Søndergaard J, Thorsen T, Andersen MKK, Pedersen LB, Hutters CL, Siersma V, Bro F. “Danish general practitioners a-priori attitudes toward a mandatory nationwide accreditation.” Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16. juni.

Waldorff FB, Thorsen T, Siersma V, Due TD. Do the General Practitioners know their elderly patients’ social relations and perception of loneliness? Præsentation ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Waldorff FB, Petersen K, Vinther S, Siersma S, Andersen JS. Full journal publication of abstracts presented at the Nordic Congress of General Practice in 2009 and 2011. Poster ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 16.-18. juni.

Waller G, Forssén A, Willadsen TG, Nielsen ABS, Breidablik HJ, Meland E. "What is there in self-rated health?" Symposium ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16. juni.

Willadsen TG, Bebe A, Køster-Rasmussen R, Jarbøl D, Waldorff FB, Guassora AD, Reventlow S, Olivarius NdeF. The relevance of multimorbidity for patients and general practictioners - the role of diagnoses, risk factors and symptoms in the definition. Results from a systematic review. Præsentation ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

Wändell PE, Olivarius NdeF, Tranh AT. “Equitable care in diabetes: High risk patients: How to spot them and the effect of treating them.” Symposium ved Nordic Congress of General practice, Göteborg, 17. juni.

Østerhus SF, Davidsen AS. “Efficacy of SSRIs for major depression in the elderly: A systematic review including unpublished studies.” Prisvindende poster ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 16. juni.

Aabenhus R. “To prescribe or not prescribe an antibiotic. Are rapid tests useful?” Præsentation ved Nordic Congress of General Practice 2015. Gøteborg, 17. juni.

 

Andre præsentationer

Andersen JH, Kousgaard MB. ”Samarbejde mellem kommuner og almen praksis. En undersøgelse af samarbejdet om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme.” Oplæg for Komiteen for Sundhedsoplysnings følgegruppe. København, 6. maj.

Malterud K. ”Teoretiske perspektiver i kvalitativ forskning,” ”Strategier for analyse av kvalitative data” og ”Why are interview studies so boring?” Oplæg ved dagsseminar om kvalitative forskningsmetoder, KORFOR/Helse Vest. Stavanger, 7. april.

Malterud K. ”Seksuell orientering og levekår.” Telemark fylkeskommune. Skien, 10. april.

Malterud K. ”Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?” ”Samhandlingsflyt i fokusgrupper – utfordringer for moderator” og ”N = ? i fokusgrupper.” Oplæg på Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Bergen, 13. april.

Malterud K. ”Aksjonsforskning – bakgrunn og tradisjoner,” ”Aksjonsforskning – noen konkrete eksempler” og ”Aksjonsforskning – metodiske utfordringer og vitenskapelig kvalitet.” Oplæg ved Uni Research Helse, dagsseminaret ”Aksjonsforskning.” Bergen, 23. april.

Malterud K. ”Hva er kvalitative forskningsmetoder? Noen grunnleggende premisser,” ”Ulike strategier for innsamling og bearbeiding av kvalitative data” og ”Vitenskapelig kvalitet ved kvalitative studier.” Oplæg ved Erfaringsbasert helseledelse IGS/UiB, metodekurs. Bergen, 6. maj.

Malterud K. ”Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge.” Oplæg ved Helsedirektoratet. Oslo, 17. juni.

Olsen O. ”Der er evidens for, at hjemmefødsler ikke er forbundet med øget risiko, men mange praktiserende læger føler sig dårligt klædt på til at informere om hjemmefødsler. Hvordan inddrages den gravide kvinde bedst muligt i valget om fødested?” Oplæg på temadag om bruger-/patientinddragelse i Region Nordjylland. Aalborg, 2. juni.

Reventlow S. ”Hvor går du hen, når lægen, apoteket og hospitalet er lukket?” Indlæg ved debatmøde. Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Apotekerforening. Folkemødet på Bornholm, 12. juni.

Reventlow S. ”Hvad efterspørger borgerne, patienterne og de pårørende? Har det ændret sig de seneste år? Almen praksis’ perspektiv.” Rundbordssamtale om vores sundhedsvæsen ifølge danskerne. Mandag Morgen, 28. august.

Søndergaard E. "Sociale relationers betydning for børns sundhed." Præsentation for Steffen Loft som del af Børnegruppen. Forskningsenheden, 23. juni.

Waldorff FB. Kursusleder ved symposiet ”Hukommelsesbesvær, men ikke demens.”  ”Prognosen for patienter med hukommelsesklager.” Oplæg ved Demensdagene.  Nationalt Videnscenter for Demens, København, 11. maj.

Waldorff FB. ”Hvad siger forskningen om akkreditering i almen praksis?” Oplæg ved Regional Temadag for Hoveduddannelseslæger i Region Sjælland. Sorø, 21. maj.

Waldorff FB. ”Gamle patienter i almen praksis.” Oplæg ved VKO kurset ”Kursus i Gerontologi – om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient.” København, 13. august. 

Waldorff FB. ”Akkreditering i Almen praksis - AKIAP Projektet.” Oplæg ved fællesmøde for kvalitetsudvalg mellem PLO og DSAM. København, 24. august.

 

Andet

Brodersen J, Reventlow S. Deltager ved IFSV’s Institutkonference. Københavns Universitet, 17. maj.

Reventlow S, Waldorff FB. Deltager ved kurset ”Resonsible conduct of research for academic staff.” Københavns Universitet, 26. maj.

Reventlow S. Deltager ved seminar med Alison Pilnick “You must understand that this cannot be 100% - communicating uncertainty in the antenatal clinic.” Københavns Universitet, 27. april. 

Reventlow S. Møde med Sue Zibrand fra Oxford om Health Talks Online. København, 22. maj.

Reventlow S. Deltager ved lederinternat afholdt af IFSV.  Hornbæk, 24.-25. august.

Reventlow S. Deltager i kursus for vejledere for erhvervs-ph.d.-studerende. Innovationsfonden, København, 26. august.

Reventlow S. Deltager på Folkemødet. Bornholm, 11.-13. juni.

Reventlow S. Møde med Michael Vallis fra Steno Diabetes Center. Gentofte, 13. maj.

Søndergaard E. Deltager ved ph.d.-kursus ”Responsible conduct of research.” Københavns Universitet, 7-8. maj.