Coronavirus Information på dansk / Information in English

Almen Praksis – Københavns Universitet

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt. Forskningsenheden yder endvidere rådgivning og praktisk bistand til praktiserende læger og andre, der henvender sig vedrørende almenmedicinsk forskning.

Forskningsenheden

Forskningsenheden ligger i Det Almenmedicinske Hus på Center for Sundhed og Samfund. Vi arbejder tæt sammen med Afdeling for Almen Medicin og andre afdelinger under Institut for Folkesundhedsvidenskab samt med de tre Forskningsenheder for Almen Praksis i Aalborg, Aarhus og Odense.

Åbent hus på Forskningsenheden

Kan vi hjælpe dig til at realisere en forskningsidé? Vi afholder ”åbent hus dage”, hvor vi ønsker alle velkomne, som vil høre om forskningsmiljøet. Hvis du er en forsker, der søger samarbejdspartnere, så deltag i vore forskningsmøder og metodegrupper.

Forskning

Vi udfører samfundsvidenskabelig, humanistisk og epidemiologisk forskning, som er klinisk relevant og tværdisciplinær. Forskningens formål er at forbedre og udvikle
- sygdomsbehandlingen,
- dialogen med patienten og
- samarbejdet i sundhedsvæsenet.

Forskningstræning

Forskningsenheden står for Region Østs almenmedicinske speciale-uddannelses forskningstræning . Dette obligatoriske kursus forbereder fremtidens praktiserende læger til selvstændig og løbende efteruddannelse.