Positivt, selvvurderet generelt helbred hos patienter med medicinske problemer – et kvalitativt studie fra almen praksis – Københavns Universitet

Positivt, selvvurderet generelt helbred hos patienter med medicinske problemer – et kvalitativt studie fra almen praksis

v/ Hanne Hollnagel og Kirsti Malterud

Juli 2012

Projektbeskrivelse: Patienter og læge er ikke altid enige om patientens helbredsstatus.

Formålet med projektet er at forstå, hvorfor nogle af vores patienter med medicinske helbredsproblemer alligevel vurderer deres generelle helbred til at være godt.

Metoden er et kvalitativt observationsstudie baseret på båndoptagelser fra konsultationer i forfatternes praksis. Patienterne blev bedt om at vurdere deres selvvurderede generelle helbred og blev bagefter bedt om at forklare, hvorfor de vurderede det som de gjorde.

Stadium i projektforløb: Er publiceret:  Malterud K, Hollnagel H. Positive self-assessed general health in patients with medical problems. A  qualitative study from general practice. Scand. J Prim Health Care 2004; 22: 11-15.