Prioritering af problemer, behandling og egenomsorg hos patienter med multimorbiditet – et konsultationsperspektiv – Københavns Universitet

Prioritering af problemer, behandling og egenomsorg hos patienter med multimorbiditet – et konsultationsperspektiv

Ann Dorrit Guassora

I behandlingen af kronisk sygdom lægges der stor vægt på patienters egenomsorg. Ved flere kroniske sygdomme kan patienten stå med en anselig opgave med at følge den anbefalede behandlingen og denne opgave kan i nogle tilfælde overstige patientens kapacitet. I denne situation er det ikke sikkert det er muligt at gennemføre al behandling og egenomsorg, som er relevant, og det kan være nødvendigt at prioritere.

Undersøgelsen skal besvare spørgsmålene:

Hvordan forhandles prioritering af behandling og egenomsorg mellem læge og patient?

Vurderingen af patientens kapacitet for egenomsorg er et centralt omdrejningspunkt i prioriteringen. Mens der i forskningen traditionelt har været fokus på hvordan man styrker patienternes ressourcer, har spørgsmålet om hvordan den praktiserende læge bedømmer patientens ressourcer ikke på samme måde været i fokus. Undersøgelse skal besvare spørgsmålet

Hvordan bedømmer den praktiserende læge patientens kapacitet for egenomsorg?

I undersøgelsen analyseres videooptagelser af konsultationer mellem praktiserende læger og patienter med flere kroniske sygdomme. De praktiserende læger, som medvirker i undersøgelsen, optager egne konsultationer. Videooptagelserne danner udgangspunkt for efterfølgende interview med lægerne.