Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen – Københavns Universitet

Ann Dorrit Guassora, Rikke Juul Dalsted & Thorkil Thorsen
Forskningsenheden for almen praksis i København 
anngu@sund.ku.dk

Projektets titel
Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen

Projektbeskrivelse
Formål: At vurdere, om – og afprøve hvordan – der mellem patient og almen praksis og mellem almen praksis og udredende/behandlende afdelinger kan skabes samarbejdsrelationer

- som giver den praktiserende læge mulighed for en mere kontinuert patientstøtte og behandling

- som opbygger samarbejdsrutiner mellem patienter, pårørende, almen praksis og sygehus-afdeling

Design: Fase 1) Eksplorativ fase: Interviews med kræftpatienter om deres forløb. På baggrund af interviews med kræftpatienter udarbejdelse af en konstrueret patientcase, som indgår som udgangspunkt for interviews med praktiserende læger, med sygeplejersker fra ambulatorier og sengeafdelinger, med læger fra behandlende sygehusafdelinger og med hjemmepleje. 2) Udvikling af modeller for forbedrede samarbejdsrelationer: Forslag til forbedringer af kræftpatienternes forløb baseret på tværsektoriel dialog med udgangspunkt i resultater fra fase 1.
 

Stadie i projektforløb
Projektet er delvist afrapporteret. Yderligere en artikel fra projektet forventes publiceret. 


Juni 2011