Skabelon for Abstract (revideret august 2009)


Skabelon for abstract for projektarbejdet der gennemføres på Almenmedicinsk forskningstræningskursus i København. Abstract skal indtastes i tabel (klik her for at downloade tabellen)

Hver uddannelseslæge udarbejder et abstract på baggrund af projektarbejdet på max. 350 ord, som er forståeligt for fagfæller, der ikke er specialister indenfor feltet. Under abstract laves en nummereret litteraturliste med minimum 6-8 referencer, der refereres til i abstract. Vi vil herudover bede jer sætte de anvendte referencer ind i én tabel (klik her for at se et eksempel), så kan både I og vi overskue, hvorledes I har anvendt jeres hovedkilder. Endelig kan der inkluderes én figur. Litteraturliste og tabel og figur indgår ikke i de 350 ord.


Abstract skal indeholde:

Projektarbejdets emne

Problemstilling
Beskrivelse af en sammenhæng, som problemet indgår i.
F.eks. Man skønner, at halvdelen af befolkningen med type 2 diabetes er udiagnosticerede. Da 85 % af alle borgere i DK har kontakt med deres praktiserende læge indenfor 1 år har den praktiserende læge en potentiel mulighed for at opspore symptomatiske patienter.

Problemformulering
Det konkrete spørgsmål, man vil søge svar på. Begynder ofte med ”Hvad”, ”hvorfor” og ”hvordan”.

Formål
Det man skal bruge resultatet til: ”… m.h.p. .…”; ”… for at give grundlag for …”. Altså hvorfor vil vi have svar på det her? F.eks. tidlig diagnostik hos symptomatiske patienter vil kunne reducere risikoen for diabetiske følgesygdomme.

Metode/ma­teriale
Dette afsnit tænkes at indeholde en beskrivelse af hvilke forskningsdesigns, der er fundet egnede til at besvare den valgte problemstilling og derfor anvendt i de artikler, der er søgt og anvendt. Der ønskes en beskrivelse af den anvendte litteratursøgestrategi, herunder hvilke litteraturdatabaser, søgestrategier (MeSH-termer, ”limits” og andre filtre), der er anvendt.

Resultater

Vigtigste temaer til diskussion samt
Konklusion
Med vigtigste temaer til diskussion samt konklusion sidst i abstract tænkes på eventuelle terapeutiske perspektiver og muligheder for fremtidig forskning inden for emnet med fokus på det almenmedicinske arbejdsområde.

Et abstract er som regel udformet efter det såkaldte IMRAD format, som nogle af jer vil have stiftet bekendtskab med tidligere. Dette får I præsenteret i en forelæsning om abstract på 3. seminardag. I vil herefter se, at ovenstående punkter i princippet følger dette IMRAD-format.