Coronavirus Information på dansk / Information in English

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson modtager årets Kirsten Avlund-pris – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Alexandra Brandt Rybor...

9. oktober 2019

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson modtager årets Kirsten Avlund-pris

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson modtager Kirsten Avlund-prisen 2019 for sin dybdeborende antropologiske forskning om ældre menneskers liv med flere kroniske sygdomme (multisygdom) og ulighed i sundhed.

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson blev tildelt ph.d.-graden i august 2018 ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet. Hun tilbragte i sit ph.d.-forløb 18 måneder på Lolland med at studere ældre kvinder og mænds hverdagsliv med multisygdom. Priskomiteen fremhæver hendes grundige analyse af det lange feltarbejde, hvori hun relaterer den subjektive oplevelse af at leve med multisygdom til samfundsudvikling og aldringsteorier. Hun viser, hvordan ulighed i sundhed tager sig ud i praksis. Alexandra Brandt Ryborg Jønssons formidlingsevner beskrives som kreative og eminente til at bringe videnskabelige resultater ud til en bredere kreds; bl.a. opførte hun til sit ph.d.-forsvar en teatermonolog om det at ældes med multisygdom. Hun vandt Region Sjællands PhD-cup i 2018 og Dansk Selskab for Almen Medicins PhD-cup i 2017. Hendes talrige publikationer vidner om en forsker, der arbejder energisk og interdisciplinært.
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson arbejder nu som post.doc fortsat ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet., med fokus på, hvordan kroniske sygdomme, også svær psykisk sygdom, kan skabe kompleksitet og skrøbelighed i ældre menneskers liv.

Kirsten Avlund-prisen på 10.000 kr. uddeles hvert år til en lovende forsker med potentiale ift. publikationer, undervisning, formidling og tværvidenskabeligt samarbejde og er en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning. Priskomiteen for Kirsten Avlund-prisen 2019 består af næstformand i Dansk Gerontologisk Selskab docent., ph.d. Rikke Gregersen samt klinisk lektor, læge Jens-Ulrik Rosholm for Dansk Selskab for Geriatri. Prisen betales af Fonden Ensomme Gamles Værn og overrækkes officielt på Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale konference om aldring og samfund, som afholdes 31. oktober – 1. november 2019. Her vil Alexandra Brandt Ryborg Jønsson holde en prisforelæsning, se https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/konference_2019/

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson kan kontaktes på a.joensson@sund.ku.dk

Pressemeddelelse af Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab - Jette.Thuesen@rsyd.dk