Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Indvielse af Center fo...

23. maj 2016

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet

Et nyt center har set dagens lys i København. Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og Forskningsenheden for Almen Praksis i København har ligget der længe og altid tæt sammen. Samarbejdet er igennem årene blevet stadig tættere og mere frugtbart, og fra sommeren 2015 er institutionerne gået sammen om at danne Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet. Det nye center blev indviet ved et både fagligt og festligt arrangement den 21. april 2016.


Professor og centerleder Susanne Reventlow startede eftermiddagen med at udtrykke sin glæde og stolthed over engagementet, kreativiteten og den gode stemning i centret. Målet med centerdannelsen, fortalte hun, er en styrkelse af det samlede, almenmedicinske miljø: "Vi skal producere original, relevant og brugbar viden, der tager afsæt i praksis, i sundhedsvæsenet, i samfundet og patienternes liv – noget må gerne være grundforskning, men det er vigtigt, at det er brugbart i praksis, giver basis for udvikling og indgår i de mange uddannelser, vi bidrager til, både prægraduat og postgraduat."

Efter Susanne Reventlow gav institutleder Steffen Loft centret nogle pæne ord med på vejen: "Det er fantastisk glædeligt, at det er lykkedes at få en organiseret struktur på den store synergi, der er inden for forskning, uddannelse og klinik ved afdelingen og Forskningsenheden for Almen Medicin. Vi har skam været stolte af Afdeling for Almen Medicin (...), men nu kan vi prale af at have lidt del i Forskningsenheden også." Endelig blev podiet givet til PLO's formand Christian Freitag, som talte om de opgaver, det nye center skal være med til at løse: "Danmark står forhåbentlig overfor nogle store ændringer i den del af sundhedsvæsnet, der ligger tæt på borgeren, og langt den største del af det sundhedsvæsen handler om faget almen medicin. (...) Hvordan gør vi mest gavn for danskerne? Hvordan gør vi mest gavn for de danskere der bliver ramt af en sygdom? Hvordan gør vi mest gavn for dem der skal leve med en eller flere sygdomme igennem hele livet? Og ikke mindst: Hvordan gør vi mest gavn for vores raske borgere?"

Da velkomsttalerne var vel overstået, blev centrets gæster delt ud i grupper og sendt på en guidet tur rundt i huset, hvor de ved fem stationer hørte om nogle af centrets store forskningsemner og opgaver. Gennem sketches og quizzer præsenterede centrets medarbejdere forskningen inden for multimorbiditet, antibiotika og screening samt centrets aktiviteter inden for undervisning. Som en lille bonus-event havde centrets børneforskningsgruppe desuden, i protest over ikke at skulle præsentere sin forskning, lavet deres egen stand.

 


Efter rundturen på centret var det DSAM's formand Anders Beichs tur til at indtage podiet, hvorfra han bl.a. understregede, at en af forskernes store opgaver fremover bliver at at undersøge, hvad der virker og ikke virker for patienterne inde i konsultationslokalet. Derefter var der reception, hvorunder tidligere forskningsleder Hanne Hollnagel tog publikum med på en imaginær rejse tilbage i tiden, hvor hun beskrev Forskningsenhedens historie og de visioner for faget, der har været med til at gøre almen medicin til så stort et område i løbet af de sidste 30-40 år.

En festlig fællessang skulle der selvfølgelig også til, og den stod professor Lars Bjerrum for. På melodien "Vi er alle i samme båd" blev der sunget om almen medicin, og Susanne Reventlow, udstyret med den originale rumstérstok fra revyvisen i 1944, sørgede for, at centrets gæster gik hjem med et smil på læben.