24. marts 2021

Christen Lykkegaard Andersen tiltræder som professor i klinisk epidemiologi og laboratoriemedicin i almen praksis

Christen Lykkegaard Andersen tiltræder 1. april 2021 et professorat i klinisk epidemiologi og laboratoriemedicin i almen praksis ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet sammen med en ansættelse som overlæge ved Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.

Nytiltrådt professor Christen Lykkegaard Andersen

Christen er speciallæge i hæmatologi og har dels laboratorieerfaring og erfaring med lægemiddelforsøg fra sin ph.d. og epidemiologisk erfaring fra sin doktordisputats. Som kliniker har han specialiseret sig indenfor de myeloproliferative neoplasmer, herunder hypereosinofile syndromer. Christen vil fortsætte sit arbejde som forskningsleder for The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database, som er en sundhedsvidenskabelig informationsbank indeholdende svar på 176.000.000 blod-, urin-, sæd-, allergologiske-, hjerte-, lunge- og andre kliniske fysiologiske undersøgelser fra primærsektoren i København. Som kliniker fungerer han som behandlingsansvarlig overlæge for myeloproliferative neoplasier på Rigshospitalet.

Foruden at sikre den stabile drift af CopLab-databasen og varetage universitets interesser for national- og international forskning ved brug af disse data, sikrer ansættelsen af Christen desuden adgang til en person med solid intern medicinsk baggrund og en øgning i rekrutteringen og fastholdelsen af talentfulde medicinstuderende og tidlige postgraduate læger i almen medicin. Christens forskningserfaring har muliggjort innovative translationelle forskningsprojekter, der følger patientens rejse fra primærsektoren til de mere specialiserede hospitalssektorer - og fra celler i laboratoriet til befolkningsgrupper i det danske samfund – alle med klar relevans for folkesundhedsvidenskab.

Stillingen er knyttet til afdelingen for almen medicin, der er ansvarlig for undervisning, forskning og formidling af viden inden for fagområdet almen medicin i tæt samarbejde med forskningsenheden for almen praksis i København.