12. oktober 2021

DETECT-studiet modtager bevilling fra VELUX-fonden

Professor og speciallæge i almen medicin, Frans Boch Waldorff, modtager 5.5 mio. kr. fra VELUX-fonden til DETECT-studiet, som handler om udvikling og test af en almenmedicinsk samarbejdsmodel mellem almen praksis, optikere og øjenlæger for at bedre opsporing og behandling af patienter med synsnedsættelse.

Moderat og svær synsnedsættelse er hyppig blandt middelalderende og ældre og hyppigheden stiger med alderen og har en betydelig indvirkning på en lang række forhold for den enkelte, familie og omgivelser. Derfor er det vigtigt at identificere patienter med synsnedsættelse – både i forhold til et samfundsperspektiv og også i høj grad i forhold til individet. Desværre viser udenlandske erfaringer, at de praktiserende læger ikke er klædt på til opgaven med at identificere og behandle patienter med synsnedsættelse. Vi kender ikke omfanget af dette i Danmark. Det betyder, at patienterne går rundt med ubehandlede alvorlige øjensygdomme. 

Det overordnede formål med projektet er derfor at udvikle og teste en model i almen praksis målrettet bedre opsporing og behandling af patienter med synsnedsættelse. I praksis vil modellen udvikles i samarbejde med patienter og pårørende, øjenlæger, optikere og hjemmeplejen, således at modellen forholder sig til de forskellige aktørers behov og udfordringer og samtidigt sikrer en langsigtet brug af modellen. 

Frans Boch Waldorff siger om bevillingen: ”Vi er så glade for, at VELUX-fonden støtter det vigtige emne, og vi håber at kunne skabe resultater, som bliver til gavn for denne store gruppe af patienter med nedsat syn.”