Pressemeddelelse: Vægttab forlænger ikke livet hos overvægtige patienter med type 2 diabetes – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Pressemeddelelse: Vægt...

29. januar 2016

Pressemeddelelse: Vægttab forlænger ikke livet hos overvægtige patienter med type 2 diabetes

Vægttab har hidtil været anset som en hjørnesten i behandlingen af overvægtige patienter med type 2 diabetes. Nu viser et nyt studie af diabetes patienter fra almen praksis i Danmark, at et planlagt terapeutisk vægttab under vejledning af egen læge ikke er relateret til en mindsket forekomst af hjertekarsygdom eller en forlængelse af levetiden. Tværtimod ser det ud til, at de overvægtige patienter med stabil vægt har den bedste prognose.

Undersøgelsen, som netop er offentliggjort i PLOS ONE, er udarbejdet er forskere og læger fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet og Klinisk Institut ved Syddansk Universitet.

Det er velkendt, at vægttab kan sænke blodtryk og blodsukker samt bedre kolesteroltallet. Tidligere studier af vægttab hos diabetes patienter har peget i retning af, at vægttab kan mindske dødeligheden, men de studier var baseret på selvrapporteret vægttab. Det nye studie har 13 målinger per patient fra diabetes diagnosen og 6 år frem. Herefter er patienterne fulgt op i yderligere 13 år, hvor man har registreret overlevelse og forekomsten af sygdomme. Datamaterialet i det nye studie er således meget bedre end tidligere studier.

Patienterne blev set ca. hver 3. måned af deres praktiserende læge og angav ved hver konsultation, om de ville prøve at tabe sig inden næste kontrolbesøg. Forskerne var specielt interesserede i de overvægtige patienter der konsekvent prøvede at tabe sig. Resultatet var at de som prøvede at tabe sig, men ikke lykkedes med det, levede lige så lang tid som dem, for hvem vægttabet lykkedes. Alt i alt klarede de diabetes patienter, som vedligeholdt deres overvægt, sig bedst, uanset om de prøvede at tabe sig eller ej.

Resultaterne understøtter de kontroversielle resultater fra det 3 år gamle amerikanske kæmpestudie Look AHEAD, hvor man afprøvede effekten af slankekost, motion, vægttab og medicin mm. på 5000 diabetespatienter. Den gruppe, som opnåede et vægttab, fik ikke en lavere forekomst af hjertekarsygdom, men studiet blev kritiseret for at kontrolgruppen ikke var repræsentativ for almindelige diabetespatienter.

Deltagerne i det nye studie fra Forskningsenheden for Almen Praksis er netop repræsentative for almindelige danskere med diabetes, og således er der nu ret god dokumentation for at vægttab ikke bør være et fokusområde i diabetesbehandlingen i almen praksis. 

Læs studiet Intentional Weight Loss and Longevity in Overweight Patients with Type 2 Diabetes: A Population-Based Cohort Study her: http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0146889&representation=PDF

Køster-Rasmussen R, Simonsen MK, Siersma V, Henriksen JE, Heitmann BL, de Fine ON (2016) Intentional Weight Loss and Longevity in Overweight Patients with Type 2 Diabetes: A Population-Based Cohort Study.  PLoS.One. 11: e0146889

Kontakt: Læge og ph.d. Rasmus Køster-Rasmussen, tlf. 50 59 98 66, mail: rakra@sund.ku.dk