Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Hjertepatienters valg ...

20. maj 2016

Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering

I en ny undersøgelse går antropolog Julie Høgsgaard Andersen tæt på kommunikationen mellem sygeplejersker og hjertepatienter! Hun har netop færdiggjort rapporten Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet, som præsenterer undersøgelsen af, hvordan sygeplejersker taler med hjertepatienter om holdbaserede rehabiliteringstilbud ved 1. rehabiliteringssamtale, samt hvilke årsager hjertepatienter har til at vælge disse tilbud til og fra.

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskernes samtaler med patienterne om rehabiliteringstilbuddene er præget af forskellighed, hvilket bl.a. skyldes, at samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte patients situation. Sygeplejerskerne har en række forskellige strategier til at motivere patienterne til at deltage i rehabilitering, men giver udtryk for, at deres forsøg på at motivere patienterne konstant må balanceres med en respekt for patienternes valg, også når disse går imod det, sygeplejersken anbefaler.

Undersøgelsen viser videre, at de patienter, der sagde nej til eller faldt fra et eller flere tilbud, hovedsageligt gjorde det, fordi de enten ikke følte behov for at deltage, eller fordi de ikke kunne få tilbuddet til at passe med deres arbejdstider. De patienter, der sagde ja til et eller flere tilbud, begrundede det med et ønske om at komme i gang med træning under trygge forhold og opnå mere viden om hjertesygdom og hjertevenlig kost.

Undersøgelsen er en del af projektet Reduktion af Social Ulighed i det Tværsektorielle Rehabiliteringsarbejde (RESULT) på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

Rapporten kan læses her: https://www.regionh.dk/fcfs/publikationer/Documents/RESULT%20Delrapport%201.pdf