Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ny artikel sætter fokus på diagnostik af komplekse helbredsproblemer – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ny artikel sætter foku...

9. oktober 2019

Ny artikel sætter fokus på diagnostik af komplekse helbredsproblemer

Diagnostik af komplekse og mere eller mindre udifferentierede helbredsproblemer er en af de vigtigste almenmedicinske kompetencer og udfordringer. Kirsti Malterud, Susanne Reventlow og Ann Dorrit Guassora har skrevet en artikel om diagnostik, som skal gøre processerne tilgængelige for analyse og diskussion. Artiklen har fokus på de fortolkningsprocesser som indgår og giver et teoretisk funderet bud på, hvad god kvalitet i fortolkningsprocesserne er.

Artiklen, som er bragt i Scandinavian Journal of Primary Health Care, kan læses via linket her.