Nyt forskningsprojekt om konsultationer med flere helbredsproblemer – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Nyt forskningsprojekt ...

28. november 2018

Nyt forskningsprojekt om konsultationer med flere helbredsproblemer

I mange konsultationer taler praktiserende læger med deres patienter om mere end ét helbredsproblem. Det er ikke det, de bliver undervist i. Den teoretiske konsultationsproces handler om ét problem. I det specialiserede sundhedsvæsen er dette rendyrket sådan, at man i mange tilfælde skal på en anden afdeling, hvis man også gerne vil tale om et andet problem. Men hvordan passer det med vores idealer om et helhedssyn på patienten? Om at se patientens problemer i sammenhæng? Og kan man se på ét problem uafhængigt af de andre, når den ene sygdom kan begrænse egenomsorgen for den anden? Når patientens samlede situation kan betyde, at den løsning, som i princippet er den bedste for et problem, ikke er den rigtige i netop dette tilfælde? At tale med patienten om flere helbredsproblemer samlet er krævende. Det kan nemt blive ustruktureret, men mange praktiserende læger er rigtig gode til det. Hvis man kan styre processen, er det muligvis bedre at forholde sig til flere helbredsproblemer samtidig. Det hænger under alle omstændigheder sammen for patienten, det hænger også ofte sammen klinisk. I et nyt projekt vil lektor Ann Dorrit Guassora undersøge, hvordan erfarne, praktiserende læger organiserer konsultationer, hvor der tales om flere helbredsproblemer. Undersøgelsen vil uddrage de principper for organisering, der fungerer i disse konsultationer, og vil bidrage til at gøre den helhedsorienterede almenmedicinske praksis synlig. På sigt vil det være noget, som vi kan undervise i. Det vil især gavne patienter med komplekse problemer og patienter med multisygdom. Undersøgelsen er støttet af Fonden for Almen Praksis’ PAM pulje.