Semesterrapport 3, 2014 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 3, 2014

Semesterrapport 3, 2014

Forskningsenheden for Almen Praksis i København


Organisation

Nyt om medarbejdere

Cand.scient.soc. Laura Lippert forsvarede sin ph.d.-afhandling “Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis?” den 10. september 2014 i København. Vejledere: Lars Bjerrum og Marius Brostrøm Kousgaard.

Læge Jakob Fraes forsvarede sin ph.d.-afhandling “Psychosocial Consequences and Healthcare Costs in Lung Cancer CT Screening” den 12. december 2014 i København. Vejledere: John Brodersen, Volkert Siersma og Jesper H. Pedersen.

Læge Mads Aage Toft Kristensen er pr. 1. oktober ansat på Forskningsenheden og indskrevet som ph.d.-studerende med sit projekt ”Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patienten – behandling af patienter med multimorbiditet og ringe egenomsorgsevne”. Vejledere er Frans Boch Waldorff, Bibi Hølge-Hazelton og Ann Dorrit Guassora.

Læge Gry Munk Petersen er pr 1. december 2014 ansat på Forskningsenheden og indskrevet som ph.d.-studerende med sit projekt ” Quality of medical care of comorbidities in cancer patients.” Vejledere er Jakob Kragstrup, John Sahl Andersen, Niels Olivarius og Jens Søndergaard.

Læge Kamma Sundgaard Lund, ansat ved Afdeling for Almen Medicin og tilknyttet Forskningsenheden, er pr. 1. oktober indskrevet som ph.d.-studerende med sit projekt ”Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie i almen praksis.” Vejledere er Frans Waldorff, John Brodersen og Volkert Siersma.

Cand.scient.anth. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson er pr. 1. september blevet tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis og Danske Patienter med erhvervs-ph.d.-projektet ved Københavns Universitet ”At finde sin vej med multisygdom. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges.” Vejledere er Susanne Reventlow, Ann Dorrit Guassora, Morten Freil og Niels de Fine Olivarius.

Forskningslektor, ph.d. Frans Boch Waldorff er pr. 1. december ansat som professor ved Forskningsenheden i Odense. Han fortsætter i sin deltidsstilling ved Forskningsenheden i København og er i forbindelse med professoratet i Odense også omnormeret til professor i København.

Professor, dr.med. Jakob Kragstrup er fratrådt sin stilling som professor ved Forskningsenheden pr. 30. november 2014.

Matematikstuderende Håkon Sandholdt er pr. 20. oktober ansat som studenterberegner ved Forskningsenheden, hvor han skal bistå Volkert Siersma.

Stud.med. Charlotte Prag forsvarede d. 9. september 2014 sit kandidatspeciale med titlen “Managing General Practice: how quality control mechanisms may influence the general practitioner’s approach to the clinical encounter with the patient”. Vejledere var Annette Davidsen og Susanne Reventlow.

Stud.med. Paulina Maaherra forsvarede d. 15. september sit kandidatspeciale med titlen ”Postpartum depression – does it affect mental health in offspring?” Vejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Anna Sophie Quaade Hartøft  forsvarede den 8. oktober sit kandidatspeciale med titlen ”Subjective memory complaints and future depression in primary care patients: a four-year follow-up study.” Vejledere var Frans Boch Waldorff og Annette Sofie Davidsen.

Charlotte Tulinius er blevet tilknyttet Presbyterian University of East Africa, Kikuyu, Kenya, som visiting Professor for Research and Faculty Development fra oktober 2014.

Læge Njeri Nyanja, Aga Khan University, Dar es Salaam, Tanzania, forsvarede sin masterafhandling ”Understanding the barriers to contraceptive use in hiv-positive women of child bearing age in dar-es-salaam, tanzania” november 2014. Vejledere var Charlotte Tulinius, Timona Obura og Riaz Ratansi.

Læge Vincent Lamuka, Aga Khan University, Dar es Salaam, Tanzania, forsvarede sin masterafhandling ”Perceived barriers among pregnant women towards cervical cancer screening” november 2014. Vejledere var Charlotte Tulinius, Raheem Dhanani, og Timona Obura.

Læge Christine Bruun var i efteråret 2014 tilknyttet Forskningsenheden for at arbejde på projektet ”The association between visual impairment and mortality in patients with type 2 diabetes. Is it explained by other factors?” Andre projektansvarlige er Volkert Siersma og Niels de Fine Olivarius.


Lokaler og økonomi

Elisabeth Søndergaard er blevet bevilget et erhvervs-ph.d.-stipendiat i den offentlige sektor i samarbejde med Region Sjælland til projektet ”Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster” samt 40.000 kr. til samme projekt fra Rosalie Petersens Fond.

Arrangementer og besøg

Philip Wilson, Professor of Primary Care and Rural Health ved University of Aberdeen, gæstede fredag den 14. november Center for Sundhed og Samfund, hvor han holdt en præsentation med titlen ”Childhood Predictors of Adult Health and Longevity” og derefter mødtes med Forskningsenhedens børneforskningsgruppe ved Susanne Reventlow, Kirsten Lykke, Ruth Ertmann og Anette Graungaard.

John Brodersen organiserede den 11. december en workshop med titlen “Benefits and Harms in Lung Cancer Screening” i forbindelse med Jacob Fraes Rasmussens ph.d.-forsvar. Oplægsholderne var Renee Manser, Jesper Holst Pedersen, Per-Henrik Zahl, Bruno Heleno, John Brodersen og Russ Harris.

John Brodersen organiserede den 12. december et minisymposium på Center for Sundhed og Samfund om lungekræftsscreening i forbindelse med Jacob Fraes Rasmussens ph.d.-forsvar. Oplægsholderne var Renee Manser og Russ Harris.

Kari Tove Elbakken, professor fra Universitetet i Bergen, besøgte Forskningsenheden hele oktober. Hun er uddannet inden for statsvidenskab, og mens hun var i København, arbejdede hun med to projekter: om abortpolitik i Skandinavien og om ernæringsfagets videnskabshistorie.

 Publikationer

Afhandlinger


Lippert L.
Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis? Ph.d.-afhandling. Forskningsenheden for Almen Praksis; Institut for Sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet 2014.

Rasmussen JF. Psychosocial Consequences and Healtcare Costs in Lung Cancer CT Screening. Ph.d.-afhandling. Forskningsenheden for Almen Praksis; Institut for Sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet 2014.

 
Originale med peer review

Andersen CL, Siersma VD, Hasselbalch HC, Vestergaard H, Mesa R, Felding P, Olivarius NdF, Bjerrum OW. Association of the blood eosinophil count with hematological malignancies and mortality. American Journal of Hematology 2014. Publiceret online, doi: 10.1002/ajh.23916.

Davidsen AS, Fogtmann CF. What is depression? Psychiatrists’ and GPs’ experiences of diagnosis and the diagnostic process. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being 2014; 9: 24866. Doi: 10.3402/qhw.v9.24866

Guassora AD, Reventlow S, Malterud K. Shame, honor and responsibility in clinical dialog about lifestyle issues: A qualitative study about patients' presentations of self. Patient Education and Counseling 2014; 97 (2): 195-9. Doi: 10.1016/j.pec.2014.08.003.

Kriegbaum M, Kildemoes HW, Rasmussen JN, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Childhood socioeconomic position, young adult intelligence and fillings of prescribed medicine for prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. BMJ Open. 2014; 4 (1): e004178.

Køster-Rasmussen R, Siersma V, Halldorsson TI, Olivarius NdeF, Henriksen JE, Heitmann BL. Missing portion sizes in FFQ – alternatives to use of standard portions.  Public Health Nutrition 2014. Publiceret online, doi: 10.1017/S1368980014002389.

Lippert ML, Kousgaard MB, Bjerrum L. General practitioners uses and perceptions of voluntary electronic feedback on treatment outcomes - a qualitative study. BMC Family Practice 2014; 15: 193. Doi: 10.1186/s12875-014-0193-6.

Mørck TA, Nielsen F, Nielsen JKS, Jensen JF, Hansen PW, Hansen AK, Christoffersen LN, Siersma V, Larsen IH, Hohlmann LK, Skaanild MT, Frederiksen H, Biot P, Casteleyn L, Kolossa-Gehring M, Schwedler G, Castaño A, Angerer J, Koch H, Esteban M, Schoeters G, Den Hond E, Exley K, Sepai O, Bloemen L, Joas R, Joas A, Fiddicke U, Lopez A, Cañas A, Aerts D, Knudsen LE. The Danish contribution to the European DEMOCOPHES project: a description of cadmium, cotinine and mercury levels in Danish mother- child pairs and the perspectives of supplementary sampling and measurements. Environmental Research 2014. Publiceret online, doi:10.1016/j.envres.2014.07.028.

Nilsson CJ, Siersma V, Mänty M, Avlund K, Vass M, Lund R. Mobility decline in old age: the combined effect of mobility-related fatigue and socioeconomic position. Journal of Epidemiology and Community Health 2014; 68 (6): 510-5.

Pottegård A, Broe A, Aabenhus R, Bjerrum L, Hallas J, Damkier P. Use of Antibiotics in children: A Danish Nationwide Drug Utilization Study. The Pediatric Infectious Disease Journal 2014. Publiceret online, doi: 10.1097/INF.0000000000000519.

Poulsen T, Lund R, Christensen U, Vass M, Avlund K. Promoting physical activity in older Educational intervention and functional decline among older people: The modifying effects of social capital. Scandinavian Journal of Public Health. 2014; 42 (3): 295-303.

Rasmussen JF, Siersma V, Brodersen J. Psychosocial consequences in the Danish randomised controlled lung cancer screening trial (DLCST). Lung Cancer 2014. Publiceret online, doi:10.1016/j.lungcan.2014.11.003.

Rasmussen PK, Ralfkiaer E, Prause JU, Sjö LD, Specht L, Rossing HH, Siersma V, Heegaard S. Follicular lymphoma of the ocular adnexal region: A nation-based study. Acta Ophtalmologia 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/aos.12525.

Ree E, Harris A, Indahl A, Tveito TH, Malterud K. How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants' experiences. Scandinavian Journal of Public Health 2014: 42 (8): 821-6. Doi: 10.1177/1403494814554029.

Røthing M, Malterud K, Frich JC. Balancing needs as a family caregiver in Huntington's disease: a qualitative interview study. Health & Social Care in the Community 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/hsc.12174.ARTIQ.

Saghir Z, Dirksen A, Ashraf H, Bach KS, Brodersen J, Clementsen PF, Døssing M, Hansen H, Kofoed KF, Larsen KR, Mortensen J, Rasmussen JF, Thomsen LH, Wille MMW, Seersholm N, Guldhammer BS, Thorsen H, Toennesen P, Pedersen JH. Screening for lungecancer med lavdosis CT – Danske og udenlandske resultater [Lung cancer screening with low dose CT – Danish and international results]. Ugeskrift for Læger 176 (42), 2014. http://ugeskriftet.dk/videnskab/screening-lungecancer-med-lavdosis-ct-danske-og-udenlandske-resultater

Saghir Z, Dirksen A,, Ashraf H, Bach KS, Brodersen J, Clementsen PF, Døssing M, Hansen H, Kofoed KF, Larsen KR, Mortensen J, Rasmussen JF, Thomsen LH, Wille MMW, Seersholm N, Guldhammer BS, Thorsen H, Toennesen P, Pedersen JH. Screening for lungecancer med lavdosis-CT kræver grundig overvejelser [Lung cancer screening with low dose CT requires careful consideration]. Ugeskrift for Læger 176 (42), 2014. http://ugeskriftet.dk/videnskab/screening-lungecancer-med-lavdosis-ct-kraever-grundige-overvejelser

Thomsen TG, Hølge-Hazelton B. Documenting evidence-based practice: developing a tailored writing course for practitioners.  Nordic Journal of Nursing Research 2014; 2 (34): 33-37.

Aabenhus R, Jensen JU, Jørgensen KJ, Hróbjartsson A, Bjerrum L. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Systematic Review 2014. Publiceret online, doi: 10.1002/14651858.CD010130.

 
Originale, andre

Austin L.  Fear, risk perception and physician SUDEP risk communication. In: Hanna J, Panelli R, Jeffs T, Chapman D (eds). Continuing the global conversation [online]. SUDEP Action, SUDEP Aware & Epilepsy Australia 2014.  Kan findes på www.sudepglobalconversation.com.

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Cordoba G, Aabenhus R, Monrad RN. DSAM-vejledning om luftvejsinfektioner – diagnose og behandling. DSAM 2014.

Davidsen AS. Collaborative Care for angst og depression – muligheder og organisatoriske udfordringer. Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 11: 907-914.

Olsen O. Stillbirth data seem incorrect. Kommentar på BMJ Opens hjemmeside 10. september 2014: http://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005785.abstract#responses.

Olsen O. Still need for validation of the data. Kommentar på BMJ Opens hjemmeside 1. december 2014: http://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005785.abstract#responses.

Rosenberg J, Benfield T, Gögenur I, Hageman I, Lange P, Waldorff FB, Vinther S. Nye tiltag pga. stor tilgang af videnskabelige artikler til Ugeskrift for Læger. Ugeskrift for Læger 2014; 176 (44): pii: V66828.

Thorsen T. Alment praktiserende lægers og plejehjems syn på og ønsker til deres samarbejde om plejehjemsbeboere i Frederiksberg Kommune. Rapport til Frederiksberg Kommune og PLO Frederiksberg. December 2014.

Tulinius C, Hibble A, Stensland P, Rudebeck CE. Being a GP in the Nordic Countries. E-bog. http://store.blurb.co.uk/ebooks/502248-being-a-gp-in-the-nordic-countries

Formidlende


Brodersen J. Kritik: Vi presses til kræftscreening. Interviewet til Jyllandsposten af Tea Krogh Sørensen, 1. december: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7252479/Kritik-Vi-presses-til-kr%C3%A6ftscreening/

Bruun C, Olivarius NdeF. Fodsår og amputationer ved type 2-diabetes. Best Practice 2014; (10): 12-15.

Hvas L. Sundhedsreligionen. Interview til radioprogrammet Apropos på P1. DR P1, 5. august.

Hvas L. Sundhedshysteriet er blevet en religion. Debat på Politikens hjemmeside, 15. december. Link: https://politiken.dk/debat/ECE2485133/sundhedshysteriet-er-blevet-en-religion/

Hvas L. I sundhedens hellige navn. Klumme i Politiken, 13. december.

Hvas L. ”Sundhedisme.” Interview til Radio 24/7. 17. december.

Hvas L. ”Sundhedisme.” Interview til Radio Nova. 17. december.

Nielsen HG. Har kønnet betydning i almen praksis? Månedsskrift for almen praksis 2014; 10: 853-60.

Nielsen HG. Nye veje i psykiatrien. Månedsskrift for almen praksis 2014; 11: 917-23.

Olsen O, Clausen JA. 计划医院分娩与计划家庭分娩 (Planned hospital birth versus planned home birth). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec; 9:CD000352. The Cochrane Library. Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000352.pub2/abstract.

Olsen O, Clausen JA. 比较低危孕妇计划医院分娩与计划家庭分娩的优劣 新的) (Relativt lav risiko gravide planlagt hospital fødsel med planlagt hjem fødsel, fordele og ulemper). Cochrane Summaries. Link: http://zh.summaries.cochrane.org/node/34505.

Tulinius C, Elbrønd J. 'Appraisal' er efteruddannelse, der fokuserer på den enkelte læges udvikling. Practicus 2014; 12: 34-35.

Veloso AG, Olivarius NdeF. Patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes og normal HbA1c - hvordan går det dem i løbet af 19 år? Best Practice 2013; (4): 18-20.

 

Øvrige aktiviteter

Undervisning, kursusledelse

Barrett B. Gruppeleder på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 15. december.

Bebe A. Medgruppeleder på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 20.-23. oktober.

Brodersen J. Gruppeleder på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 15.-18. december.

Brodersen J.  “Grunnleggende begreper og forståelse.” Forelæsning på kursus “Overdiagnostikk og overbehandling.” The Norwegian College of General Practitioners’ biennial congress Primærmedisinsk uke – PMU.  Oslo, 23. og 24. oktober.

Brodersen J.  Underviser på 12. semester på medicinstudiet. Københavns Universitet, efterårssemestret.

Brodersen J.  Arrangør og underviser ved kursus om evidensbaseret medicin, PICO og kvalitetsforbedring på European Society for Quality and Safety in Family Practice - EQuiP Summer School. Middelfart, 1. og 2. august.

Brodersen J.  “Evidence-based medicine: what it is and what it isn't.” Forelæsning på Master of Health Promotion. Roskilde Universitet, 31. oktober.

Brodersen J.  ”Benefits and Harms of Medical Screening” og ”Benefits and Harms of Abdominal Aortic Aneurism Screening.” Forelæsninger for svenske sonographer. Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik. Halmstad, 16. oktober.

Brodersen J.  ”Screening.” Forelæsning på 3. semester af folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet, 2. september.

Brodersen J. “God klinisk praksis” og  "Big data – den danske forbindelse.” Chair person, underviser og oplægsholder ved Lægedage.  København, 10.-14. november. Se https://www.youtube.com/watch?v=yUZupxwGQdE

Davidsen AS. “Introduction to the Danish welfare model and health care system” og “Patient in the Welfare State.”  Forelæsninger for internationale MPH-studerende. Københavns Universitet, 10. september.

Davidsen AS. ”Depression i almen praksis, samtaleterapi.” Undervisning arrangeret af KAP-S for praktiserende læger. Holbæk, 28. oktober, og Nykøbing F., 25. november.

Dyhr L. Seminarleder på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 24. oktober, 6. og 19. november, 5.-12. december.

Graungaard AH. ”Kvalitative forskningsmetoder i almen praksis.” Forelæsning på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 22. oktober.

Guassora AD. ”Kvalitative forskningsmetoder i almen praksis.” Forelæsning på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 17. december.

Hermann C. Kursusleder på hold 29. Seminarleder på hold 30. Gruppeleder på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 11., 17., 19. og 25. september, 19. november, 5., 12., 16., 17. og 18. december.

Hvas L. ”Narrative Medicine.” Kursusleder ved Lægedage. København, 11. november.

Hvas L. ”Big Data.” Undervisning ved Lægedage. København, 12. november.

Hvas L. ”Sundhedisme.” Undervisning ved temadag på videreuddannelsen for almen medicin i Region Midt. Skejby, 12. december.

Hvas L. ”På vej mod en bredere – og mere almenmedicinsk – sundhedsforståelse.” Undervisning ved temadag på videreuddannelse for almen medicin i Region Midt. Skejby, 12. december.

Hølge-Hazelton B. ”Tværfagligt samarbejde. Monofaglighed i tværfaglighed.” Undervisning på kandidatuddannelsen i sygepleje. Syddansk Universitet, 27. oktober.

Hølge-Hazelton B. ”Fremme af udviklings- og forskningskultur i klinisk sygepleje – en ledelsesudfordring.” Undervisning i masterclass hos Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Skejby, 9. oktober.

Hølge-Hazelton B. ”Forsknings- og udviklingskultur – hvordan?” Foredrag på Sygeplejefestival. København, 15. september.

Hølge-Hazelton B. Underviser og facilitator ved temadag om facilitering for Netværk for udviklings-, uddannelses- og forskningsansvarlige. Roskilde-Køge Sygehuse, 12. september.

Kristensen MAT. Medgruppeleder på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 15.-18. december.

Køster-Rasmussen R. Medgruppeleder på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 20.-23. oktober.

Møller A. ”Abstract.” Forelæsning på hold 29. ”Præsentationsteknik.” Forelæsning på hold 30. Seminarleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 11., 17., 19. og 25. september, 6. og 19. november.

Nielsen ABS. Medgruppeleder på hold 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 15. december-18. december.

Nielsen HG. ”Lægen som patient.” Kursusleder på workshop på DSAM’s årsmøde. Middelfart, 26. september.

Olsen O. ”Introduktion til Evidence Based Medicine.” Forelæsning på hold 31. Kursusleder på hold 30 og 31, seminarleder på hold 29.  København, 11., 17., og 22.-25. september, 20.-24. oktober, 6., og 19. november, samt 5., 12. og 15.-19. december.

Reventlow S, Vestergaard M, Gelert L. ”Multimorbiditet: det nye sort? Årskontrol.” Undervisning på Lægedage. København, 12. november.

Siersma V. Underviser ved statistikkursus på folkesundhedsvidenskabs kandidatuddannelse. Københavns Universitet, efterårssemesteret.

Siersma V. Medunderviser på ph.d.-kursus i statistik for udenlandske sundhedsforskere. Københavns Universitet, 6. og 10. november.

Vass M. ”Tidlig opsporing.” Undervisning for hjemmeplejen i Lejre kommune. Lejre, 22. og 29. september.

Vass M. Undervisning for studiegruppe af nyligt pensionerede mænd. Vordingborg, 19. november.

Willadsen TG. Medgruppeleder på hold 29 og 31. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 15.-18. december.

 
Vejlednings- og bedømmelsesarbejde

Andersen CL, Siersma V, Olivarius NdeF. Vejledere for cand.med. Farid Gossili ved dennes undersøgelse i CopDiff-databasen “Daytime variation of the total lymphocyte count.”

Andersen CL, Siersma V, Olivarius nDF. Vejledere for cand.med. Jakob Werner Hansen ved dennes undersøgelse i CopDiff-databasen ”The incidence and impact of cytopenias prior to the diagnosis of myelodysplastic syndrome (MDS).”

Bebe A, Waldorff FB. Vejledere for stud.med Nanna Jacobsen ved dennes kandidatspeciale ”Betydningen af fysisk aktivitet på progressionen af demens.”

Brodersen J. Chair person ved Sean McLaughlins forsvar for sin ph.d.-afhandling ”An anthropological analysis of biomedical methods used to survey human groups and populations for HIV epidemics.”  Københavns Universitet, 19. december.

Davidsen AS. Vejleder for international MPH-studerende Liana Della Vecchia ved dennes projekt “Mental Health in Primary Care: how is it in practice?”

Davidsen AS. Vejleder for kandidatstuderende Miriam Scherl ved dennes projekt ”Behandling af ældre med antidepressiva.”

Davidsen AS. Vejleder for ph.d.-studerende Dorthe Varning Poulsen ved dennes projekt ”Soldater med posttraumatisk stress syndrom og deres oplevelse af et interventionsforløb i skov- og terapihaven Nacadia.”

Davidsen AS. Vejleder for lektor på Metropol Birgit Bonde ved dennes projekt ”Sammenhængen mellem tidlige erfaringer med mobning og psykisk lidelse,”

Davidsen AS.  Bedømmer på ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet af MSc, RN. Christina Louise Lindhardt: “Motivational Interviewing used in the communication between healthcare professionals and obese pregnant women.”

Davidsen AS.  Bedømmer på ph.d.-afhandling ved University of Tromsø af Maja Wilhelmsen: “’Light my fire’ – Perspectives on Motivation, Helpfulness and Implementation of Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy.”

Davidsen AS.  Bedømmer på ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet af Annemette Bondo Lind: ”A qualitative study of stress experiences and coping strategies. Explored among people with somatoform disorders in life history and everyday life, before and after an intervention with mindfulness therapy.”

Guassora AD. Vejleder for ph.d.-studerende, læge Mads Aage Toft Kristensen ved dennes projekt ”Når patienten ikke passer til forløbsprogrammet.”

Guassora AD. Vejleder for stud.med. Signe Tang Bertelsen ved dennes kanditatspeciale ”Samtaler i almen praksis efter behandling for kræft.”

Hvas L, Freund L, Lous J. Vejleder for praktiserende læge Line Soot.

Hølge-Hazelton B. Bedømmer på ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet af Annesofie Lunde Jensen: “Multifaceted group education in patients with osteoporosis - implementing a bone healthy lifestyle.”

Hølge-Hazelton B. Udpeget bedømmelsesudvalg for docentstillinger til forskning og innovation ved Center for udvikling og samarbejde i sundhedspraksis. University College Lillebælt.

Kragstrup J, Andersen JS, Olivarius NdeF, Søndergaard J. Vejledere for ph.d.-studerende, læge Gry Munk Petersen ved dennes projekt ” Quality of medical care of comorbidities in cancer patients.”

Lykke K, Reventlow S. Vejledere for stud. med. Mads Gottschau ved dennes kandidatspeciale. Tidlig identifikation af psykiske udviklingsforstyrrelser hos 0-3 årige børn ved de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis.

Olivarius NdeF, Siersma V, Køster-Rasmussen R, Cejvanovic V, Poulsen HE. Vejledere for stud.med. Anna Sofie Bech ved dennes kandidatspecialeprojekt ”Urinary albumin and 8-oxo-7,8-dihydroguanosine (8-oxoGuo) as markers of mortality and cardiovascular disease during 19 years after diabetes diagnosis. A comparative study of two markers to identify high risk patients in need of extra attention and eventually intensive treatment.”

Reventlow S, Guassora AD, Freil M, Olivarius NdeF. Vejleder for ph.d.-studerende, antropolog Alexandra Ryborg Jönsson ved dennes projekt ”At finde sin vej med multimorbiditet. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges.”

Reventlow S. Medlem af bedømmelsesudvalg ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet, ved to lektorstillinger i almen medicin.

Reventlow S. Medlem af bedømmelsesudvalg i Kræftens Bekæmpelse vedr. ”patienterne sætter forskerne i arbejde” og for Knæk Cancer puljen ”Styrkelse af kræftramte børn og kræftramte voksne.”

Waldorff FB, Siersma V, Vass M. Vejledere for Jindong Ding Petersen ved dennes projekt “Dementia and traffic accidents.”

Waldorff FB, Reventlow S, Hølge-Hazelton B, Guassora AD. Vejledere for ph.d.-studerende, læge Mads Aage Toft Kristensen ved dennes projekt ”Når patienten ikke passer til forløbsprogrammet.”

Møller A. Vejleder for ph.d.-studerende, læge Anna Bebe ved dennes projekt ”Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet.”

Tulinius C. Bedømmer på ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet af Stine Degerbøl: ”Nycirkus som bevægelsespædagogisk praksis.” 

 
Deltagelse i grupper og udvalg

 Andersen JH. Formand for Almenmedicinsk Ph.d. Forum og medlem af Forskningsudvalget. Medlem af Medicinsk Antropologisk Netværk.

Barrett BA. Medlem af STS læsegruppe på Center for Medicinske Videnskabs- og Teknologistudier. Medlem af Antropologforeningen i Danmark. Medlem af Medicinsk Antropologisk Netværk. Medlem af UPPs. Redaktionsmedlem i Tidsskriftet Antropologi.

Bebe A. Medlem af FYAM udvalget. Medlem af Forskningsudvalget. Medlem af Multimorbiditets-gruppen og UPPS. Næstformand i Ph.d.-Forum.

Brodersen J. Medlem af Nordisk Risiko- og Ressourcegruppe (NRG). National medredaktør på Scandinavian Journal of Primary Health Care.  Leder af Forskningsenhedens og Afdeling for Almen Medicins Screeningsgruppe. Member of the organising and scientific committee of the Preventing Overdiagnosis conferences.

Brouer M. Medlem af kernegruppen i Work Pack IV i DanChild projektet.

Davidsen AS. Medlem af referencegruppen til projektet ”Sundhedscheck for personer med udviklingshæmning/sindslidelse,” Danske Handicaporganisationer. Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til revision af vejledning om behandling med antidepressiva. Medlem af Sundhedsstyrelsens faglige referencegruppe for udviklingsprojektet ”Forebyggelse i almen praksis 2014-15.” Medlem af Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. EU-projektet WP4: ”Taking evidence based action against depression, including actions to prevent suicide.” Redaktionelt arbejde, Forlaget Samfundslitteratur. Medlem af RADS-gruppe: Antidepressiva. Medlem af IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Psykofarmaka

Dyhr L. Medlem af PLU’s bestyrelse. Følgegruppe til Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Rigshospitalet. Leder af Forskningsenhedens og Afdeling for Almen Medicins Forsknings- og kvalitetsudviklingsgruppe. Medlem af Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed. Medlem af følgegrupppe vedr. Psykiske problemer blandt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, Als Research/Sundhedsstyrelsen. Medlem af Centerrådet MESU. Medlem af brugergruppe SULIM, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU. Medlem af Følgegruppe vedr. Socialt Udsatte, nedsat af Sundhedsministeriet.

Due TD. Koordinator for Kvalitativt Forum på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin.

Ertmann R. Medlem af DSAM's forskningsudvalg. Formand for DSAM's Almenmedicinsk Seniorforskernetværk.  Medlem af forskergruppen DanChild, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Børnegruppen på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Nordisk Netværksgruppe i almenmedicinsk børneforskning.

Graungaard A. Medlem af Nordisk Netværksgruppe i almenmedicinsk børneforskning. Medlem af Børnegruppen på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Repræsentant for DSAM i referencegruppe vedr. social ulighed for børn med kronisk sygdom under Sundhedsstyrelsen. Medlem af Kvalitativt Forum på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, KU. Medlem af den internationale styregruppe for projektet ”Children as next of kin” i Bergen.

Guassora AD. Redaktør på Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Medlem af Netværk for Symptomforskning. Medlem af Almenmedicinsk Seniorforskernetværk.

Hansen LJ. DSAM’s diabetesgruppe. Medlem af Institut for Rationel Farmakoterapis specialist-gruppe vedr. diabetes og adipositas.

Heldgaard PE. Suppleant i Region Midtjyllands Diabetesudvalg. DSAM’s diabetesgruppe.

Heleno B. Medlem af Screeningsgruppen og UPPs på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin. Portugisisk repræsentant i EUROPREV, WONCA Europe.

Hermann C. Arbejdsgruppen vedr. styring og udvikling af forskningstræning af læger under speciallægeuddannelse i Region Øst. Medlem af Forskningsenhedens og Afdeling for Almen Medicins forsknings- og kvalitetsudviklingsgruppe.

Hestbech M. Medlem af Screeningsgruppen og UPPs på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin. Tilknyttet Odense Risk Group.

Hollnagel H. Medlem af Nordisk Risiko- og Ressourcegruppe (NRG).

Hvas L. Medlem af det Det Etiske Råd. Medlem af Nordisk Risiko- og Ressourcegruppe (NRG). Medlem af dommerkomiteen vedrørende ”Lighedsprisen” – der uddeles af Dagens Medicin. Medlem af Bibliotek for Lægers videnskabelige panel. Medlem af ”Almenmedicinsk Forskningsnetværk i Region Sjælland”. Medlem af Lægeforeningens Etiske Udvalg. Initiativtager til ”Præstøgruppen” – almenmedicinsk tænketank for alment praktiserende læger med interesse for person/individcentreret og relationel medicin.

Hølge-Hazelton B. Medlem af Det Almenmedicinske Forskningsnetværk i Region Sjælland. Formand for Sygeplejens Forsknings og Udviklingsråd Sygehus Nord/RegionSjælland. Medlem byggeweb-projekt Universitetssygehuset i Køge, efterår 2014. Strategigruppe- Patienten som partner, Roskilde-Køge Sygehus efterår 2014. Strategigruppe Faglig styrke og dømmekraft, Roskilde-Køge Sygehus efterår 2014. Seniorforskergruppe, tovholder og mentor, Roskilde-Køge Sygehuse 2014. Referencegruppemedlem for barometerundersøgelsen ”En undersøgelse af unge kræftpatienters behov og oplevelser i sundhedsvæsenet,” Kræftens Bekæmpelse 2014.

Kousgaard MB. Koordinator i Organisationsgruppen ved Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden. Medlem af Forsknings- og Kvalitetsudviklingsgruppen ved Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden. Repræsentant for København i Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk.

Kristensen MAT. Medlem af Medicinsk Forskningsnetværk i Region Sjælland. Medlem af Forum for Multimorbiditet.

Køster-Rasmussen R. FYAMs repræsentant i DSAM’s forskningsudvalg indtil 1. november. Medlem af Forskningsenhedens diabetesgruppe og UPPs.

Lippert L. Medlem af Organisationsgruppen på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin. Medlem af Kvalitativt Forum, gruppen om Personcentreret Medicin, Kvalitetsudviklings- og konsultationsforskningsgruppen samt Forskningsenhedens diabetesgruppe. Medlem af netværket "Center for Health Management" på CBS.    

Lykke K. Nordisk Netværksgruppe i almenmedicinsk børneforskning. Børnegruppen på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Det almenmedicinske forskningsnetværk, Region Sjælland. Medlem af Almenmedicinsk Seniorforskernetværk. Medlem af forskergruppen DanChild, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Følgegruppen "Udsatte børn og unge på Lolland-Falster,” som er en gruppe under projektet ”Broen til bedre sundhed.”

Møller A. Formand/kontaktperson for det almenmedicinske forskningsnetværk, Region Sjælland.

Nielsen HG. Bestyrelsesmedlem af Selskab for samtale og supervision i almen praksis. Interessegruppen Forum for samtale og supervision, DSAM. Medlem af Netværket for kommunikation i sundhedsvæsenet. Medlem af følgegruppen for Afstigmatisering af psykisk psygdom. Beskikket medlem af Det psykiatriske patientklagenævn.

Olivarius NdeF. Medlem af Driftsudvalget og Kantineudvalget for Center for Sundhed og Samfund på Kommune-hospitalet i København. Medlem af Arkiveringsnetværket for Dansk Data Arkiv Sundhed. DSAM’s diabetesgruppe. Leder af Forskningsenhedens og Afdeling for Almen Medicins Diabetesgruppe. Medlem af Styregruppen for The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) database. Medlem af udvalget for administration af The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database.

Olsen O. US Birth Place Study. Arbejdsgruppen vedr. styring og udvikling af forskningstræning af læger under speciallægeuddannelse i Region Øst. Medlem af Forsknings- og kvalitetsudviklingsgruppe, Kvalitativt Forum og UPPs på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin. Medlem af Studiekreds i Videnskabsstudier, Seminar i Videnskabsteori.

Petersen G. Medlem af Forum for Multimorbiditet.

Reventlow S. Medlem af Nordic Federation of General Practice, Nordic Congress Committee.  Medlem af Nordisk Risiko- og Ressourcegruppe (NRG). Medlem af Kræftens Bekæmpelses Komité for Psykosocial Kræftforskning, Medlem af Praksissektorens Forskningsråd i Region Hovedstaden. Medlem af bestyrelsen for Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat. Medlem af Forskningsfagligt Udvalg i Region Sjælland, herunder bedømmelse af indkomne ansøgninger. Det almenmedicinske forskningsnetværk, Region Sjælland. Redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Leder af DanChild (Danish General Practice Children Cohort). Medlem af PLO’s baggrundsgruppe til DDKM vedr. akkrediteringsstandarder i almen praksis.

Söderström M. Medlem af Läkemedelsverkets expertgrupp mht. retningslinjer for behandling af søvnproblemer hos børn. Rapport publiceret i december 2014

Søndergaard E. Medlem af Forum for Multimorbiditet på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin. Medlem af Kvalitativt forum, Medlem af Medicinsk Antropologisk Netværk.

Thorsen T. Medlem af Følgegruppen for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden.

Tulinius C.  Seniormedlem af St. Edmunds College, University of Cambridge. Leder af tværfaglig uddannelsesforskergruppe “Education across borders”, University of Cambridge. Leder af ”The Arts and Science forum for researchers,” University of Cambridge.  Initiativtager til og facilitator  for supervisionsgruppe for kvindelige ledere indenfor medicinsk uddannelse i Storbritannien. Ekstern rådgiver for East African Health Professions Educators Association (EAHPEA, hovedsæde i Kenya).

Vass M. Medlem i The Longitudinal Urban Cohort Ageing Study in Hamburg Advisory Board relateret til det tyske ministerium for uddannelse og forskning (LUCAS). Medlem i forfattergruppe omkring en publikation om ældre og trafiksikkerhed: Buchprojekt "Mobilität und Verkehrssicherheit im Alter". Hamburg, 2014.

Waldorff FB. Deltager i europæisk forskernetværk om demens (INTERDEM). Medlem af Praksissektorens Forskningsråd i Region Hovedstaden. Medlem af DSAM/PLO’s Udvalg vedrørende Multipraksisundersøgelser. Medlem af bestyrelsen i Lev Vel. Udpeget af PLO som medlem af referencegruppen for Nationalt Videncenter for Demens. Udpeget af DSAM som medlem i arbejdsgruppe vedr. Nationale kliniske retningsliner for demens i Sundhedsstyrelsen. Medlem af advisory board for projektet ”Preserving quality of life, physical health and functional ability in Alzheimer’s disease: The effect of physical exercise (ADEX)”.

Willadsen Grauers T. Medlem af Forskningsenhedens UPPs-gruppe. Medlem af Forskningsenhedens Forum for Multimorbiditet.

Witt K. Medlem af DSAM’s gruppe om udarbejdelse af vejledning om kliniske vejledninger.

 
Deltagelse i videnskabelige kongresser og konferencer

Andersen CL. Konference i American Society of Hematology (ASH). San Fancisco, 4.-9. december.

Andersen JH, Guassora AD, Lykke K. Nordisk seminar i kvalitative metoder inden for almen medicin. Tromsø, 29.-30. september.

Brodersen J, Heleno B, Hestbech M, Reventlow S, Siersma V. Preventing Overdiagnosis. Oxford, 15.-18. september.

Davidsen AS. Qualitative Research on Mental Health. Kreta, 2.-4. september.

Davidsen AS, Guassora AD, Hvas L, Reventlow S. Diagnoser og Symptomer: Medikalisering, Patologisering, Risiko og Over/Underdiagnosticering.  Forskningsseminar i Diagnosekulturgruppen. Aalborg Universitet, 27. november.

Ertmann R, Lykke K. TrygFondens 7. workshop i Forum for Anvendt Forskning i Børn og Unges Mentale Sundhed. Middelfart, 2.-3. september.  

Malterud K. 13th International Congress of Behavioral Medicine. Groningen, Holland, 20.-23. august.

Reventlow S. ”Brugerinddragelse i praksis. Muligheder og barrierer – når brugerinddragelser skal komme fra ord til handling.” Konference arrangeret af Danske Regioner, Danske Patienter, ViBIS, Sundhedsstyrelsen og KL. Nyborg, 30. oktober.

 
Videnskabelige præsentationer

Andersen CL, Siersma V, Hasselbalch HC, Bjerrum OW, Felding P, Lind B, Palmblad J, Olivarius NdF. “Prediagnostic Thrombocytosis Increases the Risk of Advanced Gynecological Cancer and Increases Mortality Independently of Cancer Stage – a Population-Based Study.” Poster ved konference i American Society of Hematology (ASH). San Francisco, December.

Bergenholtz H, Jarlbæk L, Hølge-Hazelton B. “How Do Nurses Practice and Perceive General Palliative Nursing Care in Medical Departments? – An Ethnographic Study. Preliminary Results.” Abstract. 20th International Congress on Palliative Care. Montréal, 9.-12. september.

Brodersen J, Siersma V, Heleno B. “Impact of diagnostic invasiveness on the psychosocial consequences of false-positive mammography: cohort study” Præsentation ved konferencen Preventing Overdiagnosis. Oxford, 15. september.

Davidsen AS. “Studying Implicit Mentalization.”  Præsentation ved Qualitative Research on Mental Health. Kreta, 4. september.

Davidsen AS. “‘It feels as if I have had a hat taken off’ – Patients’ description of depression symptoms.” Præsentation i Netværk for Symptomforskning. Odense, 17. september.

Hestbech M. “HPV vaccination and future cervical cancer screening - The interplay between primary and secondary prevention in primary care.” Præsentation ved konferencen Preventing Overdiagnosis. Oxford, 16. september.

Hvas L. “Narrative Medicine. The use of History and Story in understanding Health and Illness.” Keynotespeaker ved primærsektorens årsmøde. Reykjavik, 7. november.

Hvas L. ”Diagnoser.” Keynotespeaker ved forskningsseminar i Diagnosekulturgruppen - Diagnoser og Symptomer: Medikalisering, Patologisering, Risiko og Over/Underdiagnosticering. Aalborg, 27. november.

Malterud K, Anderssen N. “Obesity and physical activity among lesbian women in Norway.” Poster ved 13th International Congress of Behavioral Medicine. Groningen, Holland, 20.-23. august 2014.

Pagels P, Raustorp A, Söderström M, Boldemann C. “Healthy school playgrounds- the influence of outdoor environment on physical activity and sun exposure in Swedish elementary schools.” Abstract ved konferencen 23rd IAPS (International Association People-Environment Studies). Timisoara, Rumænien, 24.-27. juni.

Werner A, Kristvik E, Malterud K. “Futile calls for attention: adult children of alcoholics share their childhood experiences.” Præsentation ved BSA Medical Sociology Group Annual Conference. Birmingham, 11. september.

 
Andre præsentationer

Brodersen J. “Er screening evidensbaseret?” Oplæg for Jydsk Medicinsk Selskab, Skejby Sygehus. Århus, 6. november.

Davidsen AS. ”Samtaleterapi i almen praksis.” Oplæg i Kommunernes Landsforening. København, 11. december.

Reventlow S. ”Forskning i Sjællandsregionen.” Indlæg ved DSAM’s efterårsmøde. Næstved, 24. november.

Tulinius C. “Appraisal på dansk – efteruddannelse som udviklingsarbejde.” Oplæg og workshop ved DSAM’s  årsmøde. Kolding, 26. september.

Tulinius C. “Keeping the patient in the picture using art and creativity.” Oplæg ved symposiet “Keeping the patient perspective at the heart of the medical curriculum.” Afdeling for Almen Medicin. København, 24. oktober. https://prezi.com/vqfinyq6tfot/241014-keeping-the-patient-in-the-picture-using-art-and-creativity/

Willadsen TG. ”Resultater af systematisk oversigt over definitionen af multimorbiditet”. Præsentation på forskningsmøde. Forskningsenheden for Almen Praksis. København, 18. november.

Willadsen TG.  ”Relationen mellem diabetessymptomer og selvvurderet helbred hos patienter med nydiagnosticeret type 2 diabetes.” Præsentation ved møde i Symptomforskningsnetværk. Odense, 17. september.

Andet

Andersen JH, Bebe A, Due T, Heleno B, Hestbech M, Jønsson ABR, Kristensen MAT, Overbeck G, Søndergaard E, Willadsen TG. Arrangører og deltagere ved årsmøde i Almenmedicinsk Ph.d.-Forum. Forskningsenheden for Almen Praksis. København, 12.-13. september.

Andersen JH, Reventlow S. Deltagere ved DSAM’s årsmøde ”At være en god og robust læge.” Kolding, 26. september.

Andersen JH, Bebe A. Medarrangører af Forskningsudvalgets stand på Lægedage. København, 10-14. november.

Bebe A. Deltager ved ph.d.-kursus “Optimize your communication skills.” København, 22.-23. november 2014.

Brodersen J. Deltager ved kursus “Responsible Conduct of Research for Academic Staff.” Københavns Universitet, 23. september.

Brodersen J.  “Psychosocial consequences of screening.” Oplæg ved møde arrangeret af medicinstuderende med titlen “Ethical Dilemmas in Prenatal Screening.” Københavns Universitet.

Brodersen J. Medarrangør af International Overdiagnosis Research Planning Meeting (Workshop/Seminar) i forbindelse med konferencen Preventing Overdiagnosis. University of Oxford, 17.-18. september.

Guassora AD. Gæst hos Allmennmedisinsk Forskningsenhet og Fagenheten for Primærmedisin. Universitetet i Tromsø, 1.-2. oktober.

Hølge-Hazelton B. Deltagelse i Leading Women program- CBS Executive, 17-19 September 2014.

Lykke K, Overbeck G. Deltagere ved ph.d.-kursus ”Udviklingen af komplekse interventioner til ændring af professionel adfærd.” Aarhus Universitet, 1.-3. oktober.

Lykke K. Deltager ved workshop om samarbejde omkring gravide og nyfødte – en del af arbejdet op til den nye Sundhedsplan for regionen. Region Sjælland, 11. november.

Nielsen HG. Deltager på kursus med Roger Neighbour. Kalymnos, 5.-12. september.

Nielsen HG, Reventlow S. Deltagere ved symposium “Keeping the patient perspective at the heart of the medical curriculum.” Københavns Universitet, 24. oktober.

Nielsen HG. Deltager på supervisor-workshop. Selskab for Samtale og Supervision. Slagelse, 31. oktober.

Nielsen HG. Oplægsholder på workshop som del af Sundhedsstyrelsens arbejdsmarkedskonference ”Gal eller normal på arbejdsmarkedet?” København, 3. november.

Nielsen HG. Deltager på supervisor-seminar. Region Syd. Middelfart, 21.-22. November.

Reventlow S. Deltager ved International Overdiagnosis Research Planning Meeting (Workshop/Seminar). University of Oxford, 17.-18. september.

Reventlow S. Deltager ved møde med Michael Kidd, praktiserende læge, dekan på Flinders University i Adelaide og præsident for WONCA. København, 24.september.  

Reventlow S. Deltager ved professormøde om Professorinitiativet med drøftelse af bl.a. almenmedicinsk vidensgrundlag. DSAM, København, 24. september.

Reventlow S. Deltager ved møde med Steno Diabetes Center og Professionshøjskolen Metropol om forskningsprogrammet ”Metoder til inddragelse af sårbare borgere i behandling af kronisk sygdom.” København, 19. december.

 
Ansatte og tilknyttede ved FE København pr. 1. januar 2015

 

Andersen, Christen Lykkegaard                 Læge, ph.d.

Andersen, Julie Høgsgaard                        Forskningsassistent, antropolog

Austin, Laurel                                           Postdoc, ingeniør, ph.d.

Barrett, Barbara Ann                                 Ph.d.-studerende, antropolog

Bebe, Anna                                               Ph.d.- studerende, læge

Bech, Anna Sofie                                      Studenterforsker, stud.med.

Bissenbakker, Kristine                               Studenterforsker, stud.med.

Brandt Ryborg Jønsson, Alexandra              Ph.d.-studerende, antropolog

Brodersen, John                                        Forskningslektor, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Broholm, Katalin Alexa Király                     AC-fuldmægtig

Brouer, Majbrit                                         Forskningsassistent, læge

Bruun, Christine                                       Forskningsassistent, læge

Davidsen, Annette Sofie                            Forskningslektor, speciallæge i almen medicin, dr. med., ph.d.

Davidsen, Johan                                       Kommunikationsmedarbejder

Ditlevsen, Kia                                           Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

Due, Tina Drud                                         Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Dyhr, Lise                                                 Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.

Graungaard, Anette                                   Postdoc, praktiserende læge, ph.d

Guassora, Ann Dorrit Kristiane                   Seniorforsker, læge, ph.d.

Hansen, May Kønig                                   Sekretær

Heldgaard, Poul Erik                                  Postdoc, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Heleno, Bruno Miguel Costa                      Ph.d.-studerende, speciallæge i almen   medicin

Heltberg, Andreas                                    Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin

Hermann, Christian                                  Lektor, praktiserende læge, ph.d.

Hestbech, Mie                                          Ph.d.-studerende, læge

Hollnagel, Hanne                                      Professor, speciallæge i almen medicin, dr.med.

Hvas, Lotte                                              Seniorforsker, praktiserende læge, dr.med.

Hølge-Hazelton, Bibi                                 Forskningslektor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.

Jensen, Hans Lynge                                 Speciallæge i almen medicin, idéhistoriker

Johnsen, Katrine                                      Forskningsassistent, læge

Karlslund, Willy                                        Datamanager

Kragstup, Jakob                                       Professor, seniorforsker, dr.med., ph.d.

Kristensen, Mads Aage Toft                       Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin

Krøyer, Katja                                           Sekretær

Køster-Rasmussen, Rasmus                      Ph.d.-studerende, læge

Kousgaard, Marius Brostrøm                      Seniorforsker, politolog, ph.d.

Larsen, Julie Rask                                     Tilknyttet forsker, læge

Lippert, Laura                                            Cand.scient.soc., ph.d.

Lund, Kamma                                            Ph.d.-studerende, læge

Lykke, Kirsten                                           Postdoc, praktiserende læge, ph.d.

Malterud, Kirsti                                          Professor, seniorforsker, dr.med.

Møller, Anne                                              Læge, ph.d.

Nielsen, Anni Brit Sternhagen                     Seniorforsker, politolog, sygeplejerske, ph.d.

Nielsen, Helena G.                                     Forsker, speciallæge i almen medicin

Olivarius, Niels de Fine                               Professor, assisterende forskningsleder, læge

Olsen, Ole                                                 Seniorforsker, cand.scient. i matematisk statistik

Overbeck, Gritt                                          Ph.d.-studerende, cand.mag. i sprogpsykologi

Petersen, Gry Munk                                    Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin

Prag, Charlotte                                          Studenterforsker, stud.med.

Pouplier, Sandra                                        Studenterforsker, stud.med.

Raahede, Astrid                                         Læge

Rasmussen, Jakob Fraes                             Læge, ph.d.

Reventlow, Susanne                                   Professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med.

Sandholdt, Håkon                                      Studenterberegner, stud.mat.

Siersma, Volkert Dirk                                Statistiker, ekstern lektor i biostatistik, ph.d.

Soot, Line                                                  Praktiserende læge

Søndergaard, Elisabeth                             Forskningsassistent, antropolog

Söderström, Margareta                              Speciallæge i almen medicin

Thorsen, Thorkil                                        Forskningslektor, kultursociolog, fil.dr.

Tulinius, Anne-Charlotte                            Postgraduat klinisk lektor, læge, MHPE, ph.d.

Vass, Mikkel                                             Seniorforsker, praktiserende læge, dr.med.

Waldorff, Frans Boch                                 Forskningslektor, praktiserende læge, ph.d.

Willadsen, Tora Grauers                            Ph.d.-studerende, læge

Witt, Klaus                                               Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Aabenhus, Rune                                       Ph.d.-studerende, læge

 

Igangværende ph.d.-projekter ved FE København pr. 1. januar 2015

 

Barrett BA. Retningslinjer i aktion – en antropologisk analyse af prænatale fosterundersøgelser

Bebe A. Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet

Brandt Ryborg Jønsson A. At finde sin vej med multisygdom. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges

Ditlevsen K. Sund vægtadfærd for småbørn i familier med forskellige etniske baggrunde

Due TD. Facilitatorbesøg som udviklingsredskab for håndteringen af kronisk sygdom i almen praksis

Heleno B. Cancer screening: safety reporting, magnitude of harm and patient choices

Heltberg A. Statinbehandling hos ældre i almen praksis

Hestbech M. HPV vaccination og fremtidig screening for livmoderhalskræft

Kristensen M. Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer

Køster-Rasmussen R. Kost, metabolisme og fedme - et kostepidemiologisk prospektivt kohortestudie om metabolisk syndrom og vægtudvikling over 9 år

Lund K. Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie i almen praksis

Overbeck G. Implementing Collaborative Care for anxiety and depression in Denmark – a qualitative study of processes, challenges and opportunities

Petersen G. Quality of medical care of comorbidities in cancer patients

Willadsen TG. Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser

Aabenhus R. Antibiotika ordinationer i dansk almen praksis. Hvilke faktorer kan forklare det stigende forbrug gennem de sidste 10 år?

 

                                                                     …ooo0ooo…