Semesterrapport 1 2015 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 1 2015

Semesterrapport 1, 2015

Forskningsenheden for Almen Praksis i København


Organisation

Nyt om medarbejdere

Læge Rasmus Køster-Rasmussen forsvarede sin ph.d.-afhandling “Vægtændringer i almen praksis” den 19. januar 2015 i København. Vejledere: Niels de Fine Olivarius, Berit Heitmann og Jan Erik Henriksen.

Cand.scient. Dagný Rós Nicolaisdóttir er pr. 1. januar ansat som datamanager ved Forsknings-enheden, hvor hun, i samarbejde med Afdeling for Social Medicin, skal være med til at udvikle Folkesundhedsdatabasen, som skal gøre det enklere at benytte sygdoms- og sundhedsregistre i Danmark.

Læge Rasmus Køster-Rasmussen er pr. 15. februar ansat på Forskningsenheden med beskæftigelse ved DanChild-projektet.

Speciallæge i almen medicin Anne Møller er pr. 1. april ansat ved Forskningsenheden i en kombineret postdoc- og administrativ stilling.

Cand.scient. Ole Olsen er pr. 1. januar 2015 ansat 10% på Forskningsenheden som medlem af styregruppen for kursusforløbet almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst.

Antropolog Elisabeth Søndergaard er pr. 1. februar indskrevet som erhvervs-ph.d.-studerende med projektet ”Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster.” Projektet bliver udført i et samarbejde mellem Region Sjælland og Forskningsenheden. Vejledere er: Susanne Reventlow, Knud Rasmussen, Anette Palle Andersen, Volkert Siersma, Anne Møller og Hanne Overgaard Mogensen.

Marius Brostrøm Kousgaard blev den 27. november 2014 fundet lektorkvalificeret af et enigt bedømmelsesudvalg og blev på denne baggrund ansat som forskningslektor ved Forskningsenheden pr. 1. januar 2015.

Charlotte Tulinius er blevet ansat til at lede udvikling og levering af forskningstræning for almen-medicinske uddannelseslæger og uddannelse af undervisere i forskningstræning ved Kabarak Universitet i Nakuro County, Kenya.

Stud.med. Miriam Sofia Scherl forsvarede den 16. april sit kandidatspeciale “Pharmacotherapy in late-life depression – Efficacy and tolerability of antidepressants for depressed elderly.” Vejleder var Annette Sofie Davidsen.

Stud.med. Mads Gottschau forsvarede den 11. februar sit kandidatspeciale ”Tidlig identifikation af psykiske udviklingsforstyrrelser hos 0-3 årige børn ved de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis.” Vejledere var Kirsten Lykke og Susanne Reventlow.

Stud.med. Martin Søholm Iversen forsvarede d. 11. februar sit kandidatspeciale ”Brug af Strengths and Difficulties Questionnaires ved 4- og 5-års børneundersøgelsen i almen praksis til screening for psykiske, sociale og adfærdsmæssige symptomer: et feasibility studie.” Vejledere var Kirsten Lykke og Jakob Kragstrup.

Stud.scient.san.publ. Laura Camilla Thordahl og Emilie Sofia Sonnenschein forsvarede den 25. marts deres kandidatspeciale med titlen ”Implementering af patientsikkerhedsstandarder.” Vejledere var Marius Brostrøm Kousgaard, Annegrete Juul Nielsen og Malene Bødker.

 

Lokaler og økonomi

Charlotte Tulinius er blevet bevilget 785.000 kr. af East Midlands Deanery til ledelse af pilotprojekt for udveksling af almenmedicinske uddannelseslæger fra England og Kenya.

Tora Grauers Willadsen er blevet bevilliget 100.000 kr. fra Region Sjællands ordinære pulje for driftsmidler til projektet ”Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser”, samt 6.250 kr. til samme projekt fra Sara Krabbes legat.

Julie Høgsgaard Andersen og Ruth Kirk Ertmann er hver blevet bevilget 100.000 kr. fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Elisabeth Søndergaard er blevet bevilget 20.000 kr. i annuum fra Den Regionale Forskningsenhed til studierelaterede udgifter i forbindelse med sit erhvervs-ph.d.-stipendiat. 


Arrangementer og besøg

Forskningsenheden var den 27.-29. april vært for Professor of Language, Medicine and Society Alison Pilnick, University of Nottingham, som afholdt masterclass i konversationsanalyse den 28. og 29. april. Ann Dorrit Guassora og Barbara Ann Barrett arrangerede og organiserede. Alison Pilnick var også taler på MEST-seminaret 27. april med titlen: “You must understand this cannot be a 100%: communicating uncertainty in the antenatal clinic.”

 

Publikationer

Afhandlinger


Køster-Rasmussen R.
Vægtændringer i almen praksis. Ph.d.-afhandling. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i København 2015.

 

Originale med peer review

Bagger K, Nielsen ABS, Siersma V, Bjerrum L. Inappropriate antibiotic prescribing and demand in patients with upper respiratory tract infections is hardly different in female versus male patients as seen in primary Care. The European Journal of General Practice 2015; 1-6. Publiceret online, doi:  10.3109/13814788.2014.1001361.

Bak J, Zoffmann V, Sestoft DM, Almvik R, Siersma V, Brandt-Christensen M. Comparing the effect of non-medical mechanical restraint preventive factors between psychiatric units in Denmark and Norway. Nordic Journal of Psychiatry 2015. publiceret online, doi:10.3109/08039488.2014.996600.

Bergenholtz H, Jarlbæk L, Hølge-Hazelton B. The Culture of General Palliative Nursing Care in Medical Departments - An Ethnographic Study. International Journal of Palliative Nursing 2015; 21 (4): 193-201. Doi: 10.12968/ijpn.2015.21.4.193.

Broedbæk K, Siersma V, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, Jimenez-Solem E, Hansen LJ, Henriksen JE, Bonnema SJ, Olivarius NdF, Friis S, Poulsen HE. Urinary markers of nucleic acid oxidation and cancer in type 2 diabetes. Redox Biology 2015; 4: 34-39. Doi: 10.1016/j.redox.2014.11.010.

Cordoba G, Siersma V, Lopez-Valcarcel B, Bjerrum L, Llor C, Aabenhus R, Mäkelä M. Prescribing style and variation in antibiotic prescriptions for sore throat: cross-sectional study across six countries. BMC Family Practice 2015; 16: 7. Doi: 10.1186/s12875-015-0224-y.

Dahl B, Malterud K. Neither father nor biological mother. A qualitative study about lesbian co-mothers' maternity care experiences. Sexual & Reproductive Healthcare 2015. Publiceret online, doi 10.1016/j.srhc.2015.02.002.

Davidsen AS, Fogtmann CF. Grasping the process of implicit mentalization. Theory & Psychology 2015. Publiceret online, doi: 10.1177/0959354315580605.

Davidsen AS, Fogtmann CF. Mirroring patients – or not. A study of general practitioners and psychiatrists and their interactions with patients with depression. European Journal of Counselling & Psychotherapy 2015. Publiceret online, doi: 10.1080/13642537.2015.1027785.

Heleno B, Siersma V, Brodersen J. Waiting time and the psychosocial consequences of false-positive mammography: cohort study. Journal of Negative Results in Biomedicine 2015; 14 (1): 8.

Jandorf S, Siersma V, Køster-Rasmussen R, Olivarius NdF, Waldorff FB. The impact of patients’ involvement in cooking on their mortality and morbidity. A 19-year follow-up of patients newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015; 33 (1): 33-39. Doi: 10.3109/02813432.2015.1001940.

Johansson M, Hansson A, Brodersen J. Estimating overdiagnosis in Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: could a change in smoking habits and lowered aortic diameter tip the balance of AAA screening towards harm? BMJ 2015; 350: h825.

Katon W, Pedersen HS, Ribe AR, Fenger-Grøn M, Davydow D, Waldorff FB, Vestergaard M. Effect of Depression and Diabetes Mellitus on the Risk for Dementia: A National Population-Based Cohort Study.  JAMA Psychiatry 2015. Publiceret online, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.0082.

Kousgaard MB, Joensen ASK, Thorsen T. The challenges of boundary spanners in supporting inter-organizational collaboration in primary care – a qualitative study of general practitioners in a new role. BMC Family Practice 2015; 16: 17. Doi: doi:10.1186/s12875-015-0231-z.

Larsen FR, Ravnholt MM, Hølge-Hazelton B. Establishing a course in how to facilitate journal clubs. Opportunities and barriers. Nordic Journal of Nursing Research 2015; 35 (1): 29-37. Doi: 10.1177/0107408314560322.

Lykke K, Graungaard A, Ertmann R, Reventlow S. The Danish preventive child health examination should expand on mental health and the well-being of the family. Danish Medical Journal 2015; 62 (5): A5060.

Løkkegaard T, Pedersen TH, Lind B, Siersma V, Waldorff FB. Good quality of oral anticoagulation treatment in general practice using international normalised ratio point of care testing. Danish Medical Journal 2015; 62: A5010.

Nielsen ABS, Hindsberger C, Jensen P, Gannik P, Reventlow S, Hollnagel H, Olivarius NdeF. Change in self-rated general health is associated with perceived illness burden.  1-year follow-up of patients newly diagnosed with type 2 diabetes. BMC Public Health 2015; 15: 439. Doi: 10.1186/s12889-015-1790-6.

Nilsen S, Malterud K, Werner EL, Maeland S, Magnussen LH. GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015; 33 (1): 40-46. Doi: 10.3109/02813432.2015.1001943.

Olivarius NdF, Siersma V, Køster-Rasmussen R, Heitmann BL, Waldorff FB. Weight Changes following the Diagnosis of Type 2 Diabetes: The Impact of Recent and Past Weight History before Diagnosis. Results from the Danish Diabetes Care in General Practice (DCGP) Study. PLoS One 2015; 10 (4): e0122219. Doi: 10.1371/journal.pone.0122219.

Pickwell K, Siersma V, Kars M, Apelqvist J, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jirkovská A, Jude E, Mauricio D, Piaggesi A, Ragnarson Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, Acker Kv, Baal Jv, Schaper N. Predictors of lower-extremity amputation in patients with an infected diabetic foot ulcer. Diabetes Care 2015. Publiceret online, doi:10.2337/dc14-1598.

Raahede A, Waldorff FB.  Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem. Ugeskrift for Læger 2015; 177 (12): V09140495.

Ruano-Ravina A, Heleno B, Fernández-Villar A. Lung cancer screening with low-dose CT (LDCT), or when a public health intervention is beyond the patient's benefit. Journaof Epidemiology and Community Health. 2015; 69 (2): 99-100. Doi: 10.1136/jech-2014-204293.

 Originale, andre

Andersen JH, Thorsen T, Kousgaard MB. Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme. Rapport til Komiteen for Sundhedsoplysning. Forskningsenheden for Almen Praksis i København 2014.

Brodersen J, Johansson M. Screening for abdominalt aortaaneurisme på godt og ondt. Leder. Ugeskrift for Læger 2015; 177 (18).

Brodersen J. How does information reduce psychological impact? Læserbrev. Maturitas 2015. Publiceret online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378512214004034.

Dyhr L, Boelsbjerg HB. Patienter med anden etnisk baggrund. Kapitel 11 i (red.) Neergaard MA, Larsen H. Palliativ Medicin. En lærebog. Munksgaard 2015,

Johansson M, Brodersen J. Informed choice in screening needs more than information. Kommentar. The Lancet 2015; 385 (9978): 1597-1599.

Jørgensen KJ, Brodersen J, Gøtzsche PC. Optimisme omkring tarmscreening i modstrid med den bedste evidens. Ugeskrift for Læger 2015; 177 (2A). http://ugeskriftet.dk/debat/optimisme-omkring-tarmscreening-i-modstrid-med-den-bedste-evidens

Roksund G, Taksdal S, Brodersen J. Den vanskelige prostatakreften. Tidsskrift for Norsk Legeforening 2015. Publiceret online: http://tidsskriftet.no/article/3305674.

 

Formidlende


Brodersen J. Forsker: Det nye forskningskodeks er en forbier. Altinget.dk, 15. januar: http://www.altinget.dk/forskning/artikel/det-nye-forskningskodeks-er-en-forbier?ref=newsletter&refid=16481&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=forskning

Brodersen J. Patient-Reported Outcomes: Measurement, Implementation and Interpretation. Boganmeldelse. Statistics in Medicine 2015; 34 (10): 1799–1800. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6458/abstract

Davidsen AS. Interviewet af lars Igum Rasmussen til artiklen 10 råd til dit næste møde med lægen. Politiken den 28. februar, side 6-7.

Graungaard A, Andersen SA, Stauning JA, Munk Petersen G, Enggaard Kaae B. APU-København fylder 10 år: 10 spørgsmål og svar. Practicus 2015; 39 (225): 46-47. Link: http://www.practicus.dk.

Hvas L. Tavshedspligten, der blev væk. Kronik. Jyllands-Posten den 30. marts.

Hvas L. Vores helbredsoplysninger udleveres til forskere og private virksomheder. Interviewet af Tea Krogh Sørensen. Jyllands-Posten den 30. marts, forsiden.

Hvas L. Skal vi vægte forskning eller fortrolighed? Interviewet til baggrundsartikel af Tea Krogh Sørensen. Jyllands-Posten den 30. marts.

Hvas L, Getz L, Hultberg J. Berättelsernas betydelse for sjukdom och hälsa. Allmän Medicin - Tidskrift för Svensk Förening för Allmänmedicin 2015; 1: 15-17.

Hølge-Hazelton B, Thomsen TG (red.). Forsknings- og udviklingskultur. Fra projekt til publikation. Region Sjælland 2015. Kan downloades på www.regionsjaelland.dk/forskning.

Køster-Rasmussen R. Diabetesdiagnose fører til vægttab. Interviewet af Anne Ringgaard til Videnskab.dk 20.april: http://videnskab.dk/krop-sundhed/diabetes-diagnose-forer-til-vaegttab

Køster-Rasmussen R. Tæl ikke kilo – tæl kilometer. Practicus 2015; 39 (224): 34-35. Link: http://viewer.zmags.com/publication/e9f9d4ee#/e9f9d4ee/35

Køster-Rasmussen R. Vægttab fjerner ikke risiko. Interviewet af Jane Benarroch. Weekendavisen den 6. februar, side 4-5.

Køster-Rasmussen R. Inaktivitet er en langt større dræber end overvægt. Interviewet af Jannie Iwankow Søgaard. Kristeligt Dagblad den 17. april. http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/inaktivitet-er-en-langt-stoerre-draeber-end-overvaegt.

Roksund G, Getz L, Brodersen J. En epidemi av diagnoser. Kronik. Dagbladet, 12. februar: http://www.dagbladet.no/2015/02/12/kultur/meninger/kronikk/debatt/kreft/37655902/

Øvrige aktiviteter

Undervisning, kursusledelse

Brodersen J. ”Introduction to evidence based medicine.” Forelæsning på hold 32. Kursusleder på hold 32. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 2.-4., 16.-20. og 27 marts samt 30. april.

Brodersen J. Underviser og eksaminator på medicinstudiets 12. semester. Københavns Universitet, forårssemestret.

Brodersen J. “Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi.” Undervisning ved Region Sjællands Store Praksisdage. Ringsted, 14. marts, og Maribo, 24. marts.

Brodersen J. ”Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi.” Undervisning for uddannelsesgruppe. København, 19. februar.

Davidsen AS. Samtalen med den depressive patient. Efteruddannelseskursus i Region Sjælland, 14. og 28. april.

Graungaard A. ”Kvalitative forskningsmetoder.” Forelæsning på hold 32. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18. marts.

Guassora AD. SAU-underviser på kursus i Tidlig Patientkontakt. Københavns Universitet, forårssemestret.

Hermann C. PC-underviser, kursusleder og seminarleder på hold 32. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 2.-4., 19.-20., og 27. marts, 20., 24., 30. april.

Hestbech MS. SAU-underviser på kursus i Tidlig Patientkontakt. Københavns Universitet, forårssemestret.

Kousgaard MB. ”Normalization Process Theory.” Forelæsning på Ph.d.-kursus om udvikling af komplekse interventioner. Århus Universitet, 2. oktober.

Kousgaard MB. “Kvalitetsstyring og evaluering i sundhedsvæsenet.” Forelæsning på Master of Public Health, fællesmodul 3. Københavns Universitet, 11. marts.

Kousgaard MB. Kursusleder og underviser på Master of Public Health, Specialmodul 2: ”Organisation og ledelse i sundhedsvæsenet.” Københavns Universitet, forårssemestret.

Malterud K, Anderssen N. Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge. LHBT-senteret/Bufdir. Oslo, 30. januar.

Malterud K. “Qualitative research methods – why and how?” Basic course in medical and health related research (MEDMET1). Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet. Universitetet i Bergen, 3. marts.

Møller A. ”Abstract.” ”Præsentationsteknik.” Forelæsninger på hold 31. Seminarleder og PC-underviser på hold 32. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 12. og 27. januar, 2.-3., 20., 27. marts, 20., 24. samt 30. april.

Olsen O. Kursusleder på hold 31. ”Statistik i medicinsk forskning” og ”Systematiske reviews, Cochrane-samarbejdet og referenceprogrammer.”  Forelæsninger på hold 32. PC-underviser, seminarleder samt vikar på hold 32. Almenmedicinsk Forskningstræning i Region Øst. København, 12. og 27. januar, 5. og 23. februar, 2.-4., 16., 17., 20. og 27. marts, samt 20., 24. og 30. april.  

Overbeck G. ”Udfordringer i interprofessionel kommunikation.” Undervisning i Lægeforeningen. København, 23. marts.

Petersen GM. Medunderviser på hold 14 på klinisk kursus i almen medicin og konsultationstræning. Københavns Universitet, 31. marts, 9., 14., 21. og 28. april.

Reventlow S. Underviser på ph.d.-kursus om multimorbiditet. Trondheim, 23.-25. marts.

Siersma V. Underviser på ph.d.-kursus om basalstatistik. Biostatistisk afdeling. Københavns Universitet, forårssemestret.

Tulinius C. Planlægning og facilitering af møde i forskerforum Education across Borders. St. Edmund's College. Cambridge, 6. januar og 16. april.

Tulinius C. “Hvordan holder man fokus på læring når venteværelset er fuldt?” Undervisning ved halvdagsseminar for KBU-læger i Region Hovedstaden. Herlev Sygehus, 24. februar.

Tulinius C. Tilrettelæggelse af og undervisning ved EAHPEA Educational Research Seminar for universitetslærere ved College of Medicine & Health Sciences. Kigali, Rwanda, 10.-11. februar.

Tulinius C. Tilrettelæggelse af og undervisning på endags-seminar om vægtning af eksamen og evalueringer for lærere ansat ved Kenya Medical Training College. Nairobi, 26. januar.

Tulinius C. Undervisning på første del af certifikatuddannelse i uddannelses- og forskningsledelse for universitetslærere på Presbyterian University of East Africa. Nairobi, 19.-23. januar.

Tulinius C. ”Imagine if there were no girls and women in Namuncha.” Undervisning af 6.-8. klasses elever i Namuncha Primary School. Namuncha, Kenya, 30. januar.

Aabenhus R. Medgruppeleder på hold 32. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 16., 18., 19. marts.

 

Vejlednings- og bedømmelsesarbejde

Brodersen J, Hestbech MS. Vejledere for forskningsårsstuderende Sie Kolhoff ved dennes projekt ”Informeret valg ved livmoderhalskræftscreening: Indholdet af informationsfoldere fra offentlige instanser.”

Brodersen J. Bedømmer på ph.d.-afhandling af Ray Moynihan ved Bond University, Robina, Australien: ”Preventing Overdiagnosis.”

Brodersen J. Medlem af bedømmelseskomité for Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

Brodersen J. Medlem af bedømmelseskomité for Trygfonden.

Davidsen AS. Vejleder for stud.med. Amal Armstrong ved dennes kandidatspeciale “Prodromal symptoms in schizophrenia and the role of general practice.”

Davidsen AS. Vejleder for stud.med. Salome Hollesen ved dennes kandidatspeciale ”Udfordringer ved diagnostik af depression i almen praksis.”

Davidsen AS. Førsteopponent på ph.d.-afhandling af læge Maja Wilhelmsen ved Universitetet i Tromsø: ” ’Light my fire’ - Perspectives on Motivation, Helpfulness and Implementation of Guided Internetbased Cognitive Behavioral therapy.”

Guassora AD. Vejleder for stud.med. Eva Kathrin Sigurdardottirs ved dennes bacheloropgave ”Individualisering af behandling i almen praksis”.

Guassora AD. Vejleder ved stud.scient.san. Lea Nordahl Christensens individuelle studieforløb samt bedømmer af skriftlig opgave: ”The meeting between healthcare professional and layman – An analysis in Ecuadorian context.”

Lykke K. Vejleder for stud.med. Una Egilsdóttir ved dennes bacheloropgave ”Relationen mellem søvnmønstre og overvægt i barndommen.”

Olivarius NdeF. Formand for bedømmelsesudvalget i forbindelse med udnævnelsen af en forkningslektor ved Forskningsenheden.

Olivarius NdeF. Medlem af bedømmelsesudvalget i forbindelse med ansættelsen af to adjunkter ved Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Reventlow S. Bedømmer på ph.d.-afhandling af Kristina Riis Iden ved Universitetet i Bergen: ”Depresjon i sykehjem – Underdiagnostikk og overbehandling.”

Reventlow S. Hovedvejleder for ph.d.-studerende, sygeplejerske og Master of Arts in Communication Studies, Communication and Psycology Vibeke Stenov ved dennes ph.d.-projekt ”Patientcentrerede metoder i gruppebaseret patientuddannelse.”  Ph.d.-studiet er et samarbejde mellem Metropol, Health Promotion Research, Steno Diabetes Center, Forskningsenheden samt Københavns Universitet.

Reventlow S, Siersma V, Møller A. Hhv. hovedvejleder og medvejledere for ph.d.-studerende, antropolog Elisabeth Søndergaard ved dennes ph.d.-projekt ”Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster.” Projektet bliver udført i et samarbejde mellem Region Sjælland og Forskningsenheden.

Reventlow S. Medlem af bedømmelseskomité i forbindelse med ansættelsen af en professor i almen medicin ved Universitetet i Turku, Finland. Februar.

Siersma V. Eksaminator ved statistikkursus på folkesundhedsvidenskabs kandidatuddannelse. Københavns Universitet, 28.-29. januar.

Tulinius C.  Vejleder for Salome Wambui Kinyanjui ved dennes Master of Education-afhandling ved The Department of Education of Africa Nazarene University, Kenya: “Socio-economic profile of parents and absenteeism in Pre-Schools: A case Study of Ruiru Sub County, Kiambu County, Kenya.”

Tulinius C.  Vejleder for Dr. Nadine Rujeni, Adjunkt ved College of Medicine and Health Sciences, School of Medicine and Pharmacy, University of Rwanda, ved dennes postdoc-studie “Identification of factors influencing acquisition of schistosome infection and the development of anti-schistosome immune responses in pre-school-aged children in Rwanda.”

 

 Deltagelse i grupper og udvalg (nyt siden sidst)

 

Andersen JH. Medlem af DSAM’s Forskningsudvalg.

Brodersen J. Medlem af styregruppen for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og epidemiologi ved Københavns Universitet. Associeret medlem af arbejdsgruppe vedr. overdiagnosticering ved Norwegian College of General Practice. Medlem af Sundhedsstyrelsens Komité for Nationale Screeningsprogrammer i Danmark. Medlem af videnskabelig komité for Preventing Ovediagnosis-konferencerne.

Davidsen AS. Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og non-farmakologisk behandling af unipolar depression.

Dyhr L. Medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk Selskab i København (DMSK). Medlem af styregruppe vedr. "det personcentrerede almenmedicinske håndværk," nedsat foråret 2015.

Due TD. Medlem af Dansk Implementeringsnetværk for Forskere.

Guassora AD. Medlem af emnegruppe om personcentreret medicin. Tovholder i Forum for Multimorbiditet.

Hestbech M. TR-suppleant for yngre læger ved IFSV.

Hvas L. Formaliseret samarbejde med Professor Linn Getz,  Allmenmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Trondheim. Konsulent vedrørende systematisk efteruddannelse, PLO.

Kristensen MAT. Medlem af Forum for Multimorbiditet. Medlem af Kvalitativt Forum.

Overbeck G. Medlem af Dansk Implementeringsnetværk for Forskere.

Reventlow S. Medlem af ekspertgruppe i forbindelse med program for anvendelse af patientcentrerede kvalitetsmål i ViBIS. Medlem af bestyrelsen for Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat.

Søndergaard E. Koordinator for Kvalitativt Forum på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin. Medlem af tænketanken Fremtidens Voksne arrangeret af Broen til Bedre Sundhed, Region Sjælland.

Tulinius C.  Medlem af Executive Committee for Institute of Primary Care Research of Eastern Africa, Kabarak University, Nakuro, Kenya.

Aabenhus R. Medlem af Børnegruppen. Medlem af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Medlem af antibiotikagruppen.

 

Deltagelse i videnskabelige kongresser og konferencer

Brodersen J. Forskningens Dag i Region Sjælland. Roskilde, 22. april.

Davidsen AS. OCHER workshop. Oslo, 14.-16. januar.

Medarbejdere ved Forskningsenheden deltog på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

 

Videnskabelige præsentationer

Brouer M. “The Role of Family Dynamics in Preventive Child Examinations.” Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Davidsen AS. ”The voice of depression.” Præsentation på OCHER workshop. Oslo, 14. januar.

Due TD. “Exploring and understanding the enactments of practice facilitation.” Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Due TD. “Practice facilitation – enactment and outcome.” Præsentation ved IMPLEMENT@Bangor. Implementation Research Programme. University of Bangor. Wales, 30. januar 2015.

Graungaard A. Parenting under-aged children when having cancer - challenges and needs. Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Hestbech MS. “HPV vaccination and future cervical screening.” Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Kristensen MAT, Hølge-Hazelton B, Waldorff FB, Guassora AD. ”Hvordan vurderer praktiserende læger egenomsorgsevne hos patienter med multisygdom?” Poster ved Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Kristensen MAT, Hølge-Hazelton B, Waldorff FB, Guassora AD. ”Hvordan vurderer praktiserende læger egenomsorgsevne hos patienter med multisygdom?” Poster ved Forskningens Dag i Region Sjælland. Roskilde, 22. april.

Lykke K. ”The Danish preventive child health examination should expand on mental health and the well being of the family.” Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Olsen O. ”Will new evidence win hearts and minds?” Præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Søndergaard E. ”Udsatte børns sociale relationer påvirker deres sundhed.” Poster – og vinder som bedste poster – på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Waldorff FB. “Akkreditering i almen praksis.” Inviteret præsentation på Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

 

Andre præsentationer

Hvas L. ”Social ulighed i sundhed.” Paneldeltager og oplægsholder ved debatarrangement/nytårskur, Roskilde Universitetscenter, 30. januar.

Hvas L. ”Personcentreret medicin. Hvad er det, og hvad er det ikke?” Oplæg ved tutorlægemøde. Københavns Universitet, 17. marts.

Hvas L. ”Overgangsalder: Myter, realiteter, historie og nutid.” Oplæg for 12-mandsforening. Haderslev, 23. april.

Kousgaard MB. ”Normalization Process Theory.” Oplæg på forskningsmøde. Århus Universitet, 26. februar.

Køster-Rasmussen R. ”DanChild-projektet.” Oplæg på forskningsmøde. Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, 24. marts.

Køster-Rasmussen R. ”Er fedmeepidemien en katastrofe? What’s the stuff?” Oplæg i kunstgalleriet X and Beyond. København, 25. marts.

Tulinius C. ”Making Global Health real through an experiental learning exchange programme for Kenyan and UK family medicine trainees.” Oplæg ved møde i Education across Borders. Cambridge,   16. april.

Waldorff FB. ”Accreditation in General Practice – from IKAS to IKAROS?” Oplæg for CBS Public-Private Platform and Center for Health Management. København.

Willadsen TG. “Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.” Præsentation ved ”Kurs i multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring.” Trondheim, 23. marts.

 

Andet

Andersen JH, Ertmann R. Medarrangører af Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag 2015. Domus Medica, København, 18. marts.

Brodersen J. Deltager på pædagogisk kursus “Using Tests and Quizzes in your Teaching.” Panum Instituttet, København, 15. april.

Brodersen J, Hermann C, Kristensen M, Køster-Rasmussen R, Møller A, Nielsen ABS, Olsen O, Willadsen TG, Witt K. Deltagere på ”Teacher’s Retreat” for Forskningstræningen. Magleås, 17.-18. april.

Due TD. Forskningsophold ved IMPLEMENT@Bangor. Implementation Research Programme. School of Healthcare Sciences. University of Bangor. Wales, 19. januar -20. februar.

Ertmann R, Graungaard A, Lykke K. Deltagere ved Nordisk allmennmedisinsk barne- og unge forskernettverks møde. Oslo, 5.-7. februar.

Hvas L. Inviteret deltager ved en række workshops i Det Etiske Råd omkring ”Etiske spørgsmål omkring anvendelse af diagnoser.”

Lykke K, Søndergaard E. Deltagere i ”Tænketanken for Fremtidens voksne – Socialt Udsatte Børnefamilier.” Projekt Broen til Bedre Sundhed i Region Sjælland. Holeby, 3. februar, og Nykøbing F., 15. april.

Reventlow S. Besøg hos forskergruppe med fokus på inddragelse af patienterfaringer i sundhedsvæsenet. Deltager i træningsprogram ”Deep internation/ health talk online.” Oxford, 9.-12. marts.

Reventlow S. Deltager på seminar: Knæk Cancer-kurven. København, 19. marts.

Søndergaard E. Deltager ved borgermøde om hjælp til multisyge patienter. Sorø, 24. februar.

Tulinius C. Deltager ved heldagsseminar “Forum Theatre for children, addressing social challenges.” Institute of Education. University of London, 27. marts.

Willadsen TG. Deltager på kurset ”Register-based Epidemiology.” Syddansk Universitet, 16.-20. marts.

Willadsen TG. Deltager på ”Kurs i multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring.” Trondheim, 23. – 25. marts.