Semesterrapport 2, 2014 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 2, 2014

Semesterrapport 2, 2014

Forskningsenheden for Almen Praksis i København


Organisation

Nyt om medarbejdere

Mads Aage Toft Kristensen er pr. 1. august ansat ved Forskningsenheden for Almen Praksis med henblik på indskrivelse som ph.d.-studerende med sit projekt ”Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer.”

Ingeniør Sanne Lykke Lundstrøm, DTU, forsvarede den 21. august sin ph.d.-afhandling med titlen ”Relational Coordination in Danish General Practice.” Hovedvejleder var Kasper Edward, DTU, og medvejledere var Jens Søndergaard, SDU, samt Susanne Reventlow.

Stud.med. Anne Louise Då forsvarede den 3. juni sit kandidatspeciale med titlen ”Diagnosing diabetes with HbA1c in the geriatric patient.” Vejleder var Jakob Kragstrup.

Stud.med. Morten Sigismund Storm forsvarede den 5. juni sit kandidatspeciale med titlen ”Barrierer for lægesøgning hos unge voksne med psykiske problemer.” Vejleder var Annette Sofie Davidsen.

Stud.med. Lara Darling Dueholm forsvarede den 11. juni sit kandidatspeciale med titlen ”Svanger-skabskomplikationers association med depression post partum.” Vejledere var Ruth Ertman og Jakob Kragstrup.

Stud.med. Sine Berntsen forsvarede den 20. august sin kandidatopgave med titlen ”The association between alcohol consumption and mortality in patients with mild Alzheimer’s disease.” Hovedvejleder var Frans Waldorff, medvejleder var Jakob Kragstrup.

Stud.med. Kristine Bissenbakker forsvarede den 27. august sit kandidatspeciale med titlen ”Ældre kvinders oplevelse af krop, helbred og egenomsorg over tid i kontekst af multimorbiditet.” Vejledere var Susanne Reventlow, Ann Dorrit Guassora og Julie Høgsgaard Andersen.

 Lokaler og økonomi

Forskningsassistent og antropolog Elisabeth Søndergaard har af Den Regionale Forskningsenhed, Region Sjælland fået tildelt 1/3-del medfinansieret ph.d.-stipendium samt, af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, 100.000 kr. til ph.d.-projektet ’’Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udviklingen af sygdom og multimorbiditet blandt børn på Lolland-Falster.”

Susanne Reventlow og Forskningsenheden har fået tildelt hvad der svarer til et halvt ph.d.-stipendium, 900.000 kroner, af Region Sjællands tværsektorielle pulje til indsats vedr. multisygdom.

Susanne Reventlow og projektgruppen DanChild har fået tildelt 399.000 kroner af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland, som også tidligere har bevilget 579.000 kroner, til projektet ”Kvalitetsudvikling af svangre- og børneundersøgelser i almen praksis i Region Sjælland.”

Forskningsassistent og antropolog Elisabeth Søndergaard har af PLU-Fonden fået tildelt 110.000 kr. til at skrive en artikel om ”Normalisering i Børnekonsultationer.”

Læge og ph.d.-studerende Tora Grauers Willadsen har af Københavns Universitet fået tildelt et tredjedelsstipendiat til sit ph.d.-projekt ”Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.”

 Arrangementer og besøg

På vegne af Forskningsenheden stod John Brodersen for at arrangere The 11th Annual Workshop for the Nordic Risk Group. Konferencen fandt sted i Høsterkøb den 8.-10. maj.

 Publikationer

Originale med peer review

Aamland A, Malterud K, Werner E. Patients with persistent medically unexplained physical symptoms: a descriptive study from Norwegian general practice. BMC Family Practice 2014; 15 (1): 107. Doi:10.1186/1471-2296-15-107.

Andersen CL, Lindegaard H, Vestergaard H, Siersma V, Hasselbalch HC, Olivarius NdF, Bjerrum OW, Junker P. Risk of lymphoma and solid cancer among patients with rheumatoid arthritis in a primary care setting. PLoS ONE 2014; 9, e99388.

Andersen CL, Siersma V, Karlslund W, Hasselbalch HC, Felding P, Bjerrum OW, Olivarius NdF. The Copenhagen primary care differential count (CopDiff) database. Clinical Epidemiology 2014; 6, 199-211.

Brodersen J, Schwartz LM, Woloshin S. Overdiagnosis: How cancer screening can turn indolent pathology into illness. APMIS 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/apm.12278.

Brodersen J, Jørgensen KJ. The Balance is Shifting Away From Screening. Clinical Advances in Hematology and Oncology 2014; 12 (6): 407-409.

Bruun C, Guassora AD, Nielsen ABS, Siersma V, Holstein PE, Olivarius NdF. Motivation, effort and life circumstances as predictors of foot ulcers and amputations in people with type 2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 2014. Publiceret online, doi: 10.1111/dme.12551.

Fosse A, Schaufel MA, Ruths S, Malterud K. End-of-life expectations and experiences among nursing home patients and their relatives—A synthesis of qualitative studies. Patient Education Counselling 2014. Publiceret online, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2014.05.025.

Graungaard AH, Andersen JS. Meeting real patients: a qualitative study of medical students’ experiences of early patient contact. Education for Primary Care 2014; 25: 132–139.

Guassora AD, Reventlow S, Malterud K. Shame, honor, and responsibility in clinical dialogue about lifestyle issues. A qualitative study about patients’ presentation of self. Patient Education and Counseling 2014. Publiceret online, doi: 10.1016/j.pec.2014.08.003.

Hansen CS, Christensen KL, Ertmann R. Patients and general practitioners have different approaches to e-mail consultations. Danish Medical Journal 2014; 61 (6): A4863.

Hjorth P, Davidsen AS, Killian R, Engelbrechsen S, Jensen SOV, Sørensen HØ, Munk-Jørgensen P. Improving the physical health in long-term psychiatric inpatients. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2014. Publiceret online, doi: 10.1177/0004867414533011.

Lynge E, Kragstrup J. Der er kliniske og etiske forskelle mellem diagnostik og screening. Ugeskrift for Læger 2014; 176: V03140188.

Lundstrøm SL, Edwards K, Knudsen TB, Larsen PV, Reventlow S, Søndergaard J. Relational coordination and organizational social capital association with characteristics of general practice.  International Journal of Family Practice 2014. Publiceret online, doi: 10.1155/2014/618435.

Meyhoff CS, Jørgensen LN, Wetterslev J, Siersma V, Rasmussen LS, the PROXI Trial group. Risk of new or recurrent cancer after a high perioperative inspiratory oxygen fraction during abdominal surgery. British Journal of Anaesthesia 2014. Publiceret online, doi:10.1093/bja/aeu110.

Mørck TA, Nielsen F, Nielsen JKS, Siersma V, Grandjean Ph, Knudsen LE. PFAS concentrations in plasma samples from Danish school children and their mothers. Chemosphere 2014. Publiceret online, doi:10.1016/j.chemosphere.2014.07.018.

Ploug T, Holm S, Brodersen J. Scientific second-order 'Nudging' or Lobbying by Interest Groups - The Battle over Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programmes. Medicine, Health Care and Philosophy 2014. Publiceret online, doi: 10.1007/s11019-014-9566-9.

Reventlow S, Broholm KA, Mäkelä M. General practice research units in Denmark: multidisciplinary research in support of practical work. Duodecim 2014; 130 (10): 1031-1038.

Ruano-Ravina A, Heleno B, Fernández-Villar A. Lung cancer screening with low-dose CT (LDCT), or when a public health intervention is beyond the patient’s benefit. Journal of Epidemiology and Community Health 2014. Publiceret online, doi: 10.1136/jech-2014-204293.

Siersma V, Kousgaard MB, Reventlow S, Ertmann R, Felding P, Waldorff FB. The effectiveness of computer reminders versus postal reminders for improving quality assessment for point-of-care testing in primary care – a randomized controlled trial. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2014. Publiceret online, doi:10.1111/jep.12210.

Thomsen TG, Hølge-Hazelton B. Documenting evidence-based practice: developing a tailored writing course for practitioners.  Nordic Journal of Nursing Research 2014; 2 (34): 33-37.

Vogel A, Waldorff FB, Waldemar G. Longitudinal changes in awareness over 36 months in patients with mild Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics 2014; 30: 1-8.

 Originale, andre

Brodersen J. Konsekvenser af falskpositivt svar. Debatindlæg. Ugeskrift for Læger 2014; 176 (17). Link: http://ugeskriftet.dk/debat/konsekvenser-af-falskpositivt-svar.

Graungaard AH, Andersen JS. Kursus i Tidlig Patientkontakt på 1. semester af medicinstudiet på KU. Practicus 2014; 38: 22-24.

Jørgensen KJ, Brodersen J, Gøtzsche PC. Screening for modermærkekræft: Amerikanske tilstande? Debatindlæg. Ugeskrift for Læger 2014; 176 (13). Link: http://ugeskriftet.dk/debat/screening-modermaerkekraeft-amerikanske-tilstande.

Jørgensen KJ, Brodersen J, Gøtzsche PC. Svar på: Lorentzen HF. Screening for modermærkekræft: Amerikanske tilstande? Ugeskrift for Læger 2014; 176 (17). Link: http://ugeskriftet.dk/ debat/screening-modermaerkekraeft-amerikanske-tilstande-1

Nielsen HG. Læge – og patient. Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 4: 356-362.

Nielsen HG. Kan udbrændthed hos praktiserende læger forebygges? Månedsskrift for Almen Praksis 2014; 5: 449-455.

Söderström M. Förskolans utomhusmiljö- en okänd guldgruva till gagn för barnhälsan. AllmänMEdicin 2014; 34 (4): 14-16.

 Formidlende

Guassora AD. Helbredstjek er ikke nok. Læserbrev. Dagbladet Information, 23. august.

Ertmann R, Lykke K. At tale med børn – når barnet er patient i almen praksis. Kapitel 13 i Medicinsk Kommunikation, 2. udgave. FADL’s Forlag 2014.

Lykke K, Ertmann R. Farvel til et trofast koryfæ - den håndskrevne svangre-vandrejournal. Practicus 2014; 7: 41-42.

Malterud K. En allmennmedisinsk vekkelsespredikant. I Fugelli P. En lesebok. Tekster i utvalg 1969-2014. Universitetsforlaget i Oslo 2014. 105-113.

Söderström M, Mårtensson F. God uomhusmiljö i förskolan gagnar barns hälsa. Bullentin 2014; 32 (1): 6. Link: www.skane.se/labmedicin/amm/bullentin.

 Øvrige aktiviteter

Undervisning, kursusledelse

Brodersen J. “Skapar vården ohälsa,” “Screening for cancer – for better or worse,” “What is medical prevention and how to define it,” “Bayesian Statistics including small group work,” og “Summary including pros and cons for different cancer screening programmes.” Workshops for unge læger under uddannelse til at blive praktiserende læger. Haland, Sverige, 2. maj.

Brodersen J. “Critical appraisal of medical literature.” Kursusleder ved kursus arrangeret af Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Holmsbu, Norge, 19.-23. maj.

Brodersen J. “(Cochrane) Diagnostic Test Accuracy Review.” Oplæg ved kursus arrangeret af Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Holmsbu, Norge, 19.-23. maj.

Brodersen J. Gruppeleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18.-21. august.

Brodersen J. Underviser på 12. semester på medicinstudiet. Københavns Universitet, forårssemestret.

Dyhr L. Seminarleder på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 19.-21. maj.

Ertmann R. Seminarleder på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 5., 7. og 9. maj.

Guassora AD. ”Kvalitative forskningsmetoder.” Forelæsning på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 20. august.

Hermann C. Seminarleder på hold 28. Kursusleder på hold 29. Seminarleder og PC-underviser på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 5., 7., 9. og 19.-21. maj, samt 18.-22. august.

Hestbech M. Medgruppeleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18.-21. august.

Kousgaard MB. ”Organisation og ledelse i sundhedsvæsenet.” Kursusleder og underviser på Master of Public Health, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet. Forårssemestret.

Køster-Rasmussen R. Medgruppeleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18.-21. august.

Malterud K. “Qualitative research methods – why and how?” Kursus på CIH Research School Seminars/UiB, Bergen, 2. april.

Malterud K. ”Litteratursøk til metaetnografi.” Dagsseminaret ”Metaanalyse av kvalitative studier.” Uni Helse, Bergen, 13. maj.

Malterud K. ”Noblit & Hare – metaetnografi.” Dagsseminaret ”Metaanalyse av kvalitative studier.” Uni Helse, Bergen, 13. maj.

Malterud K. ”Praktisk gjennomføring av metaetnografi – utfordringer.” Dagsseminaret ”Metaanalyse av kvalitative studier.” Uni Helse, Bergen, 13. maj.

Malterud K. ”Hvordan kan kvalitative forskningsmetoder bidra til utvikling av ny medisinsk kunnskap?” Fagdag på St. Olavs hospital/NTNU. Trondheim, 5. juni.

Møller A. Seminarleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 22. august.

Nielsen ABS. Seminarleder på hold 28. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 5., 7. og 9. maj.

Olsen O. Medlem af styregruppen for kursusforløbet almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. Kursusleder på hold 28 og 30. Gruppeleder og seminarleder på hold 29. PC-underviser på hold 29.”Introduktion til Evidence Based Medicine.” Forelæsning på hold 30. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 5., 7., 9. og 21.-23. maj, samt 18-22. august.

Rasmussen JF. Medgruppeleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18.-21. august.

Tulinius C. Arrangør af møde i Arts&Sciences Researchers’ Forum. St Edmund’s College, Cambridge Universitet. 29. juni.

Tulinius C. Arrangør og underviser ved to heldagsseminarer for undervisere ved Kenya Medical Training College, “Writing your first peer reviewed article- and getting it published.” Nairobi, 17. og 24. juni.

Tulinius C. Uddannelseskonsulent for planlægning af 2nd Annual EAHPEA Uddannelsesforsknings-konference, “Strengthening Systems for Health Professionals’ Education” samt chair ved to sessioner om kompetencebaseret uddannelse og curriculum, samt kvalitetssikring i den lægelige uddannelse. Kampala, Uganda, 11.-13. juni.

Tulinius C. Arrangør og underviser ved heldagsseminar for almenmedicinske tutorlæger, “Training GP trainees’ reflection, reflexivity and self-awareness.”  Göteborg, 4. juni.

Vass M. ”At blive ældre. Et liv jeg kan blive gammel i.” Livsomstillingskursus. Synscentralen i Vordingborg, 20. maj.

Willadsen TG. Medgruppeleder på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 18- 21. august.

Witt K. ”Kliniske retningslinjer.” Forelæsning på hold 29. Almenmedicinsk forskningstræning i Region Øst. København, 21. august.

 Vejlednings- og bedømmelsesarbejde

Davidsen AS: Medlem af bedømmelsespanel for ansøgning om forskningsmidler, Region Sjælland.

Drivsholm T, Ertmann R, Lykke K. Vejleder for stud.med. Camilla Buch Tvermosegaard: Motoriske tests til implementering i det danske børneundersøgelsesprogram - En oversigt over validerede metoder til børn i alderen 0-2 år. Kandidatspeciale.

Ertmann R. Vejleder for stud.med. Laura Darling Durholm i forbindelse med hendes bacheloropgave “Svangerskabskomplikationernes association med udviklingen af depression postpartum.”

Hølge-Hazelton B. Udpeget til bedømmelsesudvalg for docentstillinger til forskning og innovation ved Center for Udvikling og Samarbejde i Sundhedspraksis. University College Lillebælt, juni 2014.

Kragstrup J, Lykke K. Vejledere for stud.med. Martin Iversen ved dennes kandidatspeciale “Use of SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires) in General Practice to Screen for Mental Health Concerns in Preschoolers – a Danish Feasibility Study.”

Kragstrup J. Formand for bedømmelsesudvalget ved forårsuddeling af forskningsmidler fra Praksisforskningspuljen, Region Midtjylland.

Reventlow S. Medlem af bedømmelsesudvalg for Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-pulje i forbindelse med opslagene ”Patienterne sætter forskerne i arbejde” og ”Senfølger hos børn og voksne skal bekæmpes gennem en øget indsats med forebyggelse og behandling af lymfødem.”

Söderström M. Vejleder for ph.d.-studerende Peter Pagels ved projektet “Impact of school outdoor environment upon pupils' physical activity and sun exposure across ages and seasons.” Karolinska Institute, Stockholm.

Tulinius C. Fra 2013 – august 2014 metodevejleder for Dr Njeri Nyanja og Dr. Vincent Lamuka i deres masterafhandling for almenmedicinsk master og specialeuddannelse, Aga Khan University, Dar-es-Salaam, Tanzania.

 Deltagelse i grupper og udvalg (nyt siden sidst)

Bebe A. Medlem af FYAM udvalget. Medlem af Forskningsudvalget.

Davidsen AS. Redaktionelt arbejde, Forlaget Samfundslitteratur.

Graungaard A. Medlem af den internationale styregruppe for projektet ”Children as next of kin” i Bergen.

Guassora AD. Medlem af Symptomnetværket for de almenmedicinske forskningsmiljøer.

Hestbech M. Tilknyttet Odense Risk Group.

Lykke K. Følgegruppen "Udsatte børn og unge på Lolland-Falster,” som er en gruppe under projektet ”Broen til bedre sundhed.”

Thorsen T. Medlem af Følgegruppen for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden.

Reventlow S. Medlem af PLO’s baggrundsgruppe til DDKM vedr. akkrediteringsstandarder i almen praksis. Medlem af referencegruppe udpeget af DSAM omkring udkast til ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende nationale screeningsprogrammer.”

Vass M. Medlem i forfattergruppe omkring en publikation om ældre og trafiksikkerhed: Buchprojekt "Mobilität und Verkehrssicherheit im Alter". Hamburg, 2014.

 Deltagelse i videnskabelige kongresser og konferencer

Bebe A. European General Practice Research Network. Barcelona, 8.-11. maj.

Berntsen S, Waldorff FB.  Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 11.-17. juli.

Brodersen J, Reventlow S. The 11th Annual Workshop for the Nordic Risk Group. Høsterkøb, 8.-10. maj.

Davidsen AS. Anden Nordiske Konference om Mentalisering og Mentaliseringsbaserede Terapier. København, 22.-23. maj.

Davidsen AS. Kunsten at Kommunikere. Middelfart, 12. juni.

Brodersen J, Davidsen AS, Heleno B, Hestbech M, Malterud K, Overbeck G, Rasmussen JF, Reventlow S. 19th WONCA Europe Conference. Lissabon, 2.-5. juli.

Due TD, Overbeck G. Dansk Implementeringsnetværks Årskonference. Fredericia, 20. maj.

Due TD. The 9th International Organisational Behaviour in Healthcare Conference. København, 23. april.

Nielsen HG. Nye veje i psykiatrien. Konference arrangeret af DPS, Psykiatrifonden og Sind. København, 29. april.

Nielsen HG. Balint Society Newcastle Conference. Newcastle, 6.-7. juni.

Reventlow S. Medarrangør af national konference om psykosocial kræftforskning. Middelfart, 21.-22. maj.

Søndergaard E. European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference. Tallinn, 31. juli-3. august. 

Tulinius C. Svensk Förening for Allmänmedicins Årliga Kongres. Stockholm, 14.-16. maj.

 Videnskabelige præsentationer

Berntsen S, Kragstrup J, Siersma V, Waldemar G, Waldorff FB. “The association between alcohol consumption and mortality in patients diagnosed with mild Alzheimer’s disease.”  Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 15. juli.

Brodersen J, Heleno B, Hestbech M, Rasmussen JF, Liira J, Liira H. “Benefits and harms of general health checks – lifelong learning in general practice: how to read and use scientific literature.” Workshop ved WONCA Europe. Lissabon, 2. juli.

Brodersen J. “Big data & personalised medicine.” Oplæg ved The Eleventh Annual Workshop for The Nordic Risk Group. Høsterkøb, 9. maj.

Davidsen AS. “General Practitioners’ and Psychiatrists’ Responses to Emotional Disclosures in Patients with Depression.” Præsentation ved WONCA Europe. Lissabon, 4. juli.

Due TD. “Integrating lonely elderly patients through workshops in a cartoon museum: an Efficacy Study.” Poster ved The 9th International Organisational Behaviour in Healthcare Conference. Copenhagen Business School, 23. april.

Eckermann A, Rishøj S, Buus DV, Villemoes-Sørensen L, Waldorff FB, Waldemar G. “Counseling patient’s with early phase AD and their primary caregivers.” Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 15. juli.

Frederiksen KS, Waldorff FB, Waldemar G. ”Physical activity as a predictor of clinical course in mild AD: The Danish Alzheimer’s Disease Intervention StudY (DAISY).” Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 14. juli.

Frederiksen KS, Waldorff FB, Waldemar G. ”Agreement between self- and proxy rated physical activity in patients with mild AD: The Danish Alzheimer’s Disease Intervention StudY (DAISY).” Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 14. juli.

Frederiksen KS, Waldorff FB, Waldemar G. “Impact of physical activity on nursing home placement and mortality activity in patients with mild AD: The Danish Alzheimer’s Disease Intervention StudY (DAISY).” Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 15. juli.

Heleno B, Pisco L, Santos I, Cebolais A. “Portuguese Primary Care. The QUALICOPC results.” Præsentation ved WONCA Europe. Lissabon, 3. juli.

Martins C, Heleno B, Hestbech M, Brodersen J. “Screening evidence and wishful thinking – a EUROPREV workshop about quaternary prevention in general practice.” Workshop ved WONCA Europe. Lissabon, 4. juli.

Overbeck G. “How do GP’s, psychiatrists and psychiatric nurses understand collaborative care?” Præsentation ved WONCA Europe. Lissabon, 4. juli.

Phung K, Siersma V, Vogel A, Waldorff FB, Waldemar G. “Self-reported and proxy-reported health as predictor of mortality for patients with mild dementia.”  Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 16. juli.

Rasmussen JF, Brodersen J, Siersma V. “Short and Long Term Psychosocial Consequences of False-Positive Results in the Danish Randomised Controlled Lung Cancer CT-Screening Trial (DLCST).” Præsentation ved WONCA Europe. Lissabon, 4. juli.

Reventlow S. “From osteoporosis (risk and disease) to the phenomenon of multimorbidity.” Oplæg ved The 11th Annual Workshop for the Nordic Risk Group. Høsterkøb, 9. maj.

Søndergaard E. “Social Relationships’ Influence on Children’s health.” Abstract og præsentation ved European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference. Tallinn, 31. juli-3. august. 

Tulinius AC, Guassora AD, Stensland P, Hibble A, Rudebeck CE. ”Kunsten i kommunikationen.” Poster på konferencen Kunsten at Kommunikere. Middelfart, 12. juni.

Tulinius C. ”Studying and teaching – läkekonst – through art and creativity.” key-note forelæsning og workshop ved Svensk Förening for Allmänmedicins Årliga Kongres. Stockholm, 16. maj. Link til forelæsningen: http://prezi.com/ybhym923d2j0/studying-and-teaching-lakekonst-through-art-and-creativity/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Waldorff FB, Phung K, Bebe A, Willadsen TG, Siersma V, Waldemar G. “The impact of major depression in patients newly diagnosed with mild Alzheimer’s disease: The Danish Alzheimer’s Disease Intervention StudY (DAISY).” Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 15. juli.

Waldorff FB. “Longitudinal changes in awareness over 36 months in patients with mild Alzheimer’s disease.”  Alzheimer’s Association International Conference 14. København, 14. juli.

 Andre præsentationer

Waldorff FB.  “Patient pathways – setting the goals of care – from a primary care view.” Inviteret gæsteforlæser ved Primary Care Preconference: A Global View from the Primary Care Perspective. København, 12. juli.  

 Andet

Bebe A. Deltager ved ph.d.-kurset ”Evidence Based Medicine” i Norge. Forårssemestret.

Brodersen J. Deltager ved Institut for Sundhedsvidenskabs institutkonference. København, 7. maj.

Ertmann R. Deltager ved møde med Regions Sjællands almenmedicinske forskergruppe med formålet at informere om DanChild-projektet og at etablere et samarbejde om forskningsprojektet "Graviditetsgener og psykisk velbefindende under og i perioden efter fødslen." København, 2. juni.

Ertmann R. Deltager ved møde i gruppen Friends of Christian Hospital, Bissamcuttack, Indien. Johnny Oommen fra Christian Hospital besøgte Danmark og fortalte de 45 fremmødte praktiserende læger om nyt fra hospitalet. København, 30. juni.

Graungaard A. Deltager ved møde i Nordisk Netværk for Forskning i Børn og Unge i Almen Praksis. Bergen, maj.

Hestbech M. Deltager i workshop ”Kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste.” Kursus arrangeret af Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Holmsbu, 19.-23. maj.

Hestbech M. Deltager ved ph.d.-kurser ”Medical writing,” ”Basal statistics” og “Responsible conduct of research” på Københavns Universitet. København, forårssemestret.

Nielsen HG. Deltager ved konference på Institut for Gruppeanalyse ”En dag i Domen: Visioner i Græselandet mellem Gruppe, Sind og Samfund.” København, 20. maj.

Reventlow S. Deltager ved Professor Niels Keidings afskedsforelæsning og -reception. Københavns Universitet, 20. august.